Akademik a Doktor

Text dotazu

Dobrý den, mám následující dotaz: "Akademik", stejně jako "Doktor" (ve zkratce Dr. uváděné za jménem) byly prý u nás regulérní akademické/vědecké tituly. Je to pravda, kde se k tomu dají najít spolehlivé zdroje? Rozum mi dávají všechny tři významy uvedené v SSJČ (viz níže; ve stejném duchu i v ASCS), ale že by šlo o titul? Jaký, kdo by jej uděloval, kdy, měl by nějakou zkratku (těžko)? Na informaci jsem narazil ve Wikipedii, kterou také edituji, a kde jsem požadoval dozdrojování této informace (22. 11. 2008), což se však dosud nestalo ("Titul akademik byla nejvyšší akademická hodnost[zdroj?] a nahrazovala ostatní tituly a hodnosti. Uváděla se vždy před jménem." http://cs.wikipedia.org/wiki/Titul), ad titul "doktor" se mi staly popudem informace tamtéž, v článku http://cs.wikipedia.org/wiki/Dr. a v odtamtud odkazovaných článcích (např. http://ach.upol.cz/historie/historie_titul.php) - proč k tomu však vyhledavače nenacházejí nic oficiálního? Titul doktor (Dr.) neuvádí ani Příručka ÚJČ, pokud se správně dívám: http://prirucka.ujc.cas.cz/?action=view&id=782 Děkuji mnohokrát, jsem opravdu moc zvědav na odpověď!

Odpověď

Dobrý den, děkujeme za důvěru, nevím ale, zda odpověď vás zcela uspokojí. Tedy udělování a používání titulů se řídí zákonem (dnes zákon 111/1998 Sb.). I komentáře jazykové poradna Ústavu pro jazyk český vycházejí ze zákonů. Oficiálním pramenem by tedy měly být starší předpisy. Některé najdete ve Sbírce zákonů, v elektronické podobě s vyhledáváním i v textu starších a již neplatných zákonů poskytuje Sbírku společnost Aspi, databáze je ovšem placená (přístup je např. v Národní knihovně ale i jinde). Text Sbírky zákonů je voně dostupný na stránkách Ministerstva vnitra (http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/). Volně dostupné aplikace pro vyhledávání ve Sbírce zákonů obsahují, pokud víme, jen aktuální znění.

V minulosti bylo zákonů, které by vás zajímaly několik, poslední byl zákon 53/1963 Sb. O udělování vědeckých hodností a státní komisi pro vědecké hodnosti. Ten byl zrušen právě uvedeným zákonem 111/1998. V předchozích zákonech z 50. let se říká, že člen Československé akademie věd má automaticky právo na titul doktor věd (Zákonné opatření č. 64/1959 §9, forma zápisu se tuším měnila, později se ustálilo na DrSc.). Zákon z r. 1963 je obsahem podobný, tento paragraf už ale neobsahuje. Zákon není nijak zvlášť podrobný a pravděpodobně byl dál upravován různými předpisy např. Akademie věd. Tuto starší verzi zákona (z r. 1959) a komentáře, uvádí publikace Vědecké hodnosti a vědečtí pracovníci; k samotnému titulu akademik nebo dr. za jménem se nevyjadřuje.

Pozdější pramen, který uvádí zákon z r. 1963, také neobsahuje k věci žádné zmínky (Výchova nových vědeckých pracovníků).

Druhou důležitou věcí je, že dřívější ČSAV, která vznikla v 50. letech transformací starších institucí (jak to popisuje i Wikipedie). Tato akademie byla také učenou společností a její člen byl akademik (což dnes v ČR není). Automatické udělení titulu doktor věd, dané zákonem, pro členy akademie by naznačovala nadřazenost titulu akademika. A patrně bylo totoopatření platné jen v určité době. V tomto ohledu titul akademik znamenal členství v akademii a měl trochu jinou povahu než titul kandidáta nebo doktora věd.

K věci píše také Václav Šťastný (Malá encyklopedie o titulech, Praha: 2002, s. 54, 12) - že v dané době byl akademik nejvyšší akademickou hodností a ta nesmí být rozměňována uvedením jiného titulu nebo hodnosti (s. 54). Neuvádí ale žádné prameny. O titulu Dr. za jménem se nám nepodařilo zjistit nic.

Snad by bylo vhodné dotázat se v Akademii věd ČR - zkuste v rámci naší služby oslovit knihovnu Akademie věd, měli by tam mít o podobných věcech přehled; a zkusil bych také archiv Univerzity Karlovy, přinejmenším by mohli poradit, kde hledat dál. V pramenech uvádím Věstník České komise pro vědecké hodnosti - je možné, že by něco obsahoval, NK má ale pouze exemplář v konzervačním fondu, uložený v Hostivaři, kam se běžně nedostaneme.

To je bohužel od nás vše.

Prameny:

Sbírka zákonů

Výchova nových vědeckých pracovníků : Udělování vědeckých hodností. 1. část, Předpisy o vědecké výchově a udělování vědeckých hodností. -- 2. dotisk 1. vyd.. -- Praha : Academia, 1971. -- 78, [1] s. ; 4°

Vědecké hodnosti a vědečtí pracovníci / [Autoři:] F. Štajgr, V. Doležel, M. Nováček. -- 1. vyd.. -- Praha : ČSAV, 1963. -- 374, [4] s. ; 8°

Věstník České komise pro vědecké hodnosti. -- Praha : Česká komise pro vědecké hodnosti, 1977-1995. -- 19 sv. ; 30 cm

Václav Šťastný: Malá encyklopedie o titulech, Praha: Linde, 2002.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2009 17:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu