agroturistika

Text dotazu

Je možné mít v agroturistické farmě certifikaci ubytovacího zařízení a přitom nebýt zařazeni do kategorie a třídy? Nebo je povinné automatické přiřazení?
Jak je možné poznat, které ubytovací zařízení patří do agroturistiky a které do vesnické? Je někdo kdo toto rozhoduje? Nebo musí splňovat nějaké podmínky?

Odpověď

Dobrý den,

agroturistika je chápána jako specifická forma venkovského cestovního ruchu.  Venkovská turistika je spjata s venkovským prostředím, agroturistika navíc se zemědělskou usedlostí či farmou.

"Venkovský cestovní ruch (často označovaný jako venkovská turistika) je cestovní ruch rozvíjející se mimo oblasti rekreačních a turistických center i mimo oblast městského osídlení. Zahrnuje rekreační pobyty ve vesnickém osídlení i mimo něj (chatových lokalitách, samotách i malých městečkách). Převážně je však vázán na venkovské osídlení spjaté se zemědělstvím a životem na venkově. Zahrnuje tedy všechny činnosti účastníka cestovního ruchu v prostředí venkova. venkovský cestovní ruch má celou řadu podob, z nichž nejtypičtější jsou vesnická turistika, agroturistika, ekoagroturistika a chataření a chalupaření.

Vesnická turistika je forma venkovského cestovního ruchu bezprostředně spjatá s přírodou a krajinou venkova a konkrétním vesnickým osídlením.  Její náplní jsou individuální rekreační aktivity využívající atraktivity konkrétního venkovského prostředí navštíveného místa (louky, lesy, rybníky, řeky, místní řemesla či folklór  a podobně). K ubytování jsou využívány komerční ubytovací zařízení, rekreační chalupy i ubytování v soukromí. Její zvláštnost spočívá v decentralizaci ubytovacích zařízení (...)."

(ŠKODOVÁ-PARMOVÁ, Dagmar. Agroturistika. Vyd. 1. V Českých Budějovicích: Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita, 2007. str. 28 - 29. )

Agroturistika je mnohem více specifičtější. Kromě pobytu v přírodě a venkovské krajině je spjata přímo se zemědělskou usedlostí a činnostmi, které se na statku či farmě vykonávají.

"Jde o turismus  s pobytem na farmách, statcích nebo jiných zemědělských usedlostech a představuje symbiózu turisty se zemědělstvím.

Specifickým rysem agroturistiky je především možnost turisty volně se pohybovat v pracovním prostředí zemědělského podnikatele a seznámit se tak se vším, co tvoří zemědělskou usedlost.

Nejčastěji je provozován podnikateli v zemědělské prvovýrobě jako vedlejší, doplňková činnost a slouží k získání dodatečných finančních prostředků s tím, že zemědělská výroba by měla být činností dominantní."

(KONEČNÝ, Ondřej. Agroturistika a venkovská turistika: venkovský cestovní ruch v České republice. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 36.)

 

Podrobnější informace k agroturistice a venkovské turistice naleznete ve výše uvedených zdrojích:

* KONEČNÝ, Ondřej. Agroturistika a venkovská turistika: venkovský cestovní ruch v České republice. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 136 s. ISBN 978-80-7375-738-0.

* ŠKODOVÁ-PARMOVÁ, Dagmar. Agroturistika. Vyd. 1. V Českých Budějovicích: Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita, 2007. 92 s. ISBN 978-80-7394-009-6.

 

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc  či  Jednotné informační brány: http://www.jib.cz .

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.03.2014 11:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu