aerobic, balet, hudba

Text dotazu

PROSIM VÁS O 5 VĚT O AEROBICU, BALETU TAKY 5 VĚT A NĚCO KRÁTKÉHO NA TÉMA HUDBA A SPORT

Odpověď

Dobrý den,

uvádíme Vám charakteristiky dle internetové encyklopedie Wikipedie:

- Aerobic je kondiční cvičení při hudbě, zaměřný na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Příznivě ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí a pozitivně působí na nervovou soustavu.
Aerobic vznikl v USA v roce 1980 jako forma tělocviku pro širokou veřejnost a rychle se rozšířil do celého světa. V roce 1994 byl sportovní aerobic zařazen do Mezinárodní gymnastické federace.
Pro cvičební jednotku, trvající 45 - 60 minut, se vybírají jednoduché cviky, cvičí se v optimálním tempu a nepřerušovaně.
- Balet je forma scénického tance, která využívá choreografii. Balet může být samostatné dílo, nebo může být součástí opery.
Kořeny baletu lze hledat ve druhé polovině 16. století jednak v tanečních vložkách italských oper a francouzským ballet de cour. Tito předchůdci baletu obsahovaly tance, již v tomto období se objevují speciální kostýmy a výzdoba. Balet jako samostatná umělecká forma se začal vyvíjet ve Francii během vlády Ludvíka XIV. (1643 - 1715), který byl velkým příznivcem tance a jelikož došlo k poklesu kvality tanečních standardů založil roku 1661 Académie Royale de Danse (královská akademie tance). Dvorním hudebním skladatelem Ludvíka byl XIV Jean-Baptist Lully, ten složil první tzv. comédie-ballet (1661). Tato raná forma baletu obsahovala hru, kde tanec odděloval jednotlivé scény. Díky Lullymu došlo k rozdělení taneční akademie na dvě části: opéra-ballet, a školu pro profesionální tanečníky, která byla spojena s Académie Royale de Musique.
V 18. století došlo k popularizaci baletu, která vedla k rozpracování a vylepšení baletní techniky, v této době se balet stal rovnoprávnou dramatickou formou. Na vývoj baletu mělo velký vliv vydání Lettres sur la danse et les balety (1760; Jean-Georges Noverre), díky čemuž došlo k plnému prosazení pantomimy a jisté reformě pohybů, čímž docházelo k lepším možnostem vyjadřovat příběh.
V 19. století došlo k poklesu zájmu o balet, díky velkým sociálním změnám ve společnosti ztratil balet oporu v aristokratických kruzích a lze říci, že se rozvíjel pouze ve Francii a Rusku.
Ve 20. století došlo především díky ruské škole k určité renesanci klasického baletu, který díky řadě vynikajících tanečníků postupně získal zpět své ztracené pozice. V Německu došlo k rozvoji tzv. výrazového tance.
- Hudba (od slova housti, hráti) je termín, který označoval hru na strunný nástroj (odtud hudebník). Později se termín začal používat ve stejném kontextu jako muzika (odtud muzikant).
- Hudba je organizovaný systém zvuků. Výběr zvuků, jejich rytmické členění a jejich uspořádání určují kvalitu, funkci a estetické působení hudby. Toto estetické působení hudby se může uplatnit pouze v rámci historicky proměnných pravidel a dobového vkusu. Hudba byla velmi dlouho vázána na ritus a za samostatné umění byla uznána poměrně pozdě.
Odborná disciplína, která zkoumá hudbu a vše, co je s ní spojené, se nazývá muzikologie nebo též hudební věda.
- Sport je pojemem dnes obvykle označujícím pohybová (fyzická) aktivita provozovanou podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví.
Ve výše uvedené definici jsou důležitá tři omezení:
jedná se o pohybovou aktivitu, což vylučuje činnosti, kde se soutěží pouze pomocí duševních schopností nebo štěstí - například deskové hry (šachy, go), počítačové hry nebo hazardní hry aktivita má jasná pravidla, podle kterých se soutěží - to vylučuje z oblasti sportu například válku aktivita má soutěžní charakter, dochází k poměřování jejích výsledků - to vylučuje například bojová umění provozovaná nesoutěžním filosoficky zaměřeným způsobem nebo jógu.

Obor

Hudba

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.12.2007 13:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu