Advekce na přední straně baroklinní brázdy

Text dotazu

Na přední straně baroklinní brázdy dochází k teplé advekci?

Odpověď

Ano, je to tak.

Zdroje informací pro odpověď:

Vyjádření dvou vědeckých pracovníků ze 7. 6. 2013, viz dále.

  • Vyjádření RNDr. Miloslava Müllera, Ph. D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR:

Ano, při obvyklém uspořádání vzduchových hmot dochází na přední straně baroklinní brázdy k pronikání teplejšího vzduchu do vyšších zeměpisných šířek, což mj. podporuje cyklogenezi ve spodních hladinách. 

  • Vyjádření RNDr. Pavla Sedláka, CSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR:

Ano, na přední straně baroklinní brázdy typicky dochází k teplé advekci. 

Slovně se to dá nejsnadněji vysvětlit na zjednodušeném příkladu baroklinní tlakové níže (můžete si to načrtnout): 

Představme si navzájem rovnoběžné izotermy (ty odpovídají liniím stejné hustoty) v rovnoběžkovém směru tak, že chladnější vzduch je ve směru na sever a teplejší vzduch ve směru na jih. Tlakovou níži budou představovat soustředné kružnice izobar. 

Na severní polokouli vzduch v tlakové níži proudí zhruba podél izobar proti směru otáčení hodinových ručiček. To znamená, že proudění vzduchu na přední (východní) straně tlakové níže bude od jihu přinášet teplý vzduch, což je teplá advekce. Na zadní straně tlakové níže bude naopak studená advekce. 

Podobně je tomu v brázdě nízkého tlaku vzduchu, která má nejnižší tlak typicky na své severní straně.

Další zdroj informací: 

ŘEZÁČOVÁ, Daniela, Petr NOVÁK, Marek KAŠPAR a Martin SETVÁK. Fyzika oblaků a srážek. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. Gerstner. ISBN 978-80-200-1505-1.

 

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Ústav fyziky atmosféry AV ČR - Knihovna

Datum zadání dotazu

07.06.2013 15:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu