adopce

Text dotazu

Dobrý den, sháním statistiky,grafy a tabulky týkající se náhradní rodinné péče (pěstounské péče, adopce). Počty ústavních zařízení v ČR, počet dětí v uz. Počty žadatelů o NRP, počet dětí umístěných v nových rodinách atd. Nevím kde to mám hledat. Na stránkách ministerstev a statistického úřadu jsem to nenašla.

Odpověď

Dobrý den, ve vyhledávači Google zadejte heslo adopce a pak vyberte odkaz adopce.com-projekt náhradní rodinné péče, kde se Vám nabídne ikonka statistika, v níž jsou grafy a tabulky počtu dětí svěřených do pěstounské péče a do péče budoucích osvojitelů za roky 1989-2002.
Statistické údaje o počtu a kapacitách zařízení pro výkon pěstounské péče (vč. SOS vesniček) jsou zveřejňovány v ročence Čes.stat. úřadu "Sítˇ vybraných zařízení sociální péče v České republice podle krajů".

Na adrese: www.fod.cz/stranky/klokanek/pece.htm:
"Ze statistik MPSV a MŠMT
Ze statistické ročenky ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2000 vyplývají následující údaje:
• ke dni 31. 12. 2000 bylo evidováno 1969 žadatelů o osvojení a 632 žadatelů o pěstounskou péči, celkem bylo k témuž datu podáno 3 056 žádostí o náhradní rodinnou péči,
• ke dni 31. 12. 2000 existovalo v ČR 4 607 pěstounských rodin, ve kterých žilo 6 000 dětí (z toho 1 998 bylo v poručenství),
• v r. 2000 bylo svěřeno do péče budoucích osvojitelů 512 dětí, do péče budoucích pěstounů 339 dětí, do péče jiného občana než rodiče 1 026 dětí, do ústavní výchovy 2 003 děti a do ochranné výchovy 81 dětí".

Instituce zabývající se touto problematikou:
Ministerstvo sociálních věcí (www.mpsv.cz; www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1453) zde Koncepce rozvoje výzkumu v resortu MPSV s kapitolou d) Rodinná politika Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (www.vupsv.cz), při kterém je České informační centrum sociální ochrany a Středisko náhradní rodinné péče (www.rodina.cz/snrp) Český statistický úřad (www.czso.cz) Sdružení pěstounských rodin (www.pestouni.cz)

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.02.2008 16:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu