Adolf Veselý

Text dotazu

Dobrý den, zabývám se geneslogií svého rodu a zjistil jsem, že s Adolfem Veselým máme stejné předky. Veselý Adolf byl spisovatel a údajně pracoval také jako redaktor Lidových novin a Národních listů. Narodil se 4.1.1986 na Lipůvce a zemřel 7.5.1961 v Praze. Potřeboval bych se více dozvědět o jeho životě a díle, případně o jeho předcích a potomcích. Údajně se také zabýval historií svého rodu. Nachází se podobné údaje v některém jeho díle, nebo v jiných dokumentech. děkuji

Odpověď

Dobrý den, poměrně velké množství informací o Adolfu Veselém je možné najít v různých slovnících českých spisovatelů. Zdá se, že byl velmi aktivním autorem se širokým záběrem, podrobnější údaje životopisného (soukromého) charakteru se nám v těchto pramenech však nepodařilo nalézt.
Adolf Veselý se s rodinou ve čtyřech letech stěhoval do Řečkovic, kde chodil do školy, rodina byla poměrně zámožná a patřila k vesnické honoraci. Veselý vystudoval reálku a stavební inženýrství na technice v Brně, stal se však novinářem. Byl redaktorem Moravské orlice, Lidových novin v Brně, Rovnosti (1918-1919), Ottova nakladatelství a Národních listů v Praze (1910/17, s přerušením za války).  Vedl kulturní rubriku v Čs. republice (Pražských novinách, 1929/30),  do roku 1957 pracoval jako úředník tiskové služby prezídia ministerské rady. Publikovat začal verše v Lumíru a Moderní revue a kritiky v brněnském Moravském kraji. Nejčastěji užíval šifru adv. Jako kritik se zabýval zejména výtvarnictvím na Moravě. Po několik let (1932-1935) redigoval Slovanský  Jadran, beletristickou přílohu Čs.-jihoslovanské revue. Překládal z jihoslovanské lyriky, latiny, němčiny a francouzštiny. Za 1. světové války sloužil na východní frontě, byl raněn s trvalými následky. 

Podle "Kulturního adresáře ČSR" pro rok 1936 se manželka Adolfa Veselého jmenovala Zina, dcera pravděpodobně Jiřina, jako bydliště je uváděna Praha XI, Blodkova 1 (nyní na Praha 3). "Pražský adresář 1937-1938" uvádí u Adolfa Veselého manželku Terezii. Fotografii A.Veselého včetně jeho podpisu naleznete např. v knize Rozzáření zraků, tatáž fotografie však byla publikována i v jiných jeho knihách.

Žádnou autobiografii A.Veselého jsme nenalezli, dílčí literárně zpracované vzpomínky  byly zahrnuty do knih "Paměti českých spisovatelů z dětství" a "Čtverozvuk" nebo "Člověk na zemi" (texty v těchto dvou knihách jsou shodné). Podle knihy "Paměti českých spisovatelů z dětství" uložil A.Veselý své dětské vzpomínky do knih Okno do nebe a Řeč země. Bohužel není v našich možnostech číst podrobně celé texty a hledat konkrétní životopisné informace. Pokud byste měl zájem, všechny zmíněné knihy jsou např. ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně (http://www.mzk.cz).  Veselého pozůstalost je uložena v Literárním archivu Památníku národního písemnictví (http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/pruvodce-po-fondech-la-seznam
y.php?id=1898&sk=v). Informace o tom, zda se věnoval zkoumání historie své rodiny  a případné výsledky jeho  genealogického bádání by Vám pravděpodobně poskytli nejspíše příbuzní A. Veselého.

Přehled o knižně publikované tvorbě A.Veselého získáte z níže uvedených slovníků, využít můžete i Elektronický katalog NK ČR - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc), který je budován mimo jiné i na základě práva povinného výtisku pro publikace vydané na území ČR. Pokud by Vás zajímaly i články A.Veselého nebo články věnované jeho tvorbě doporučovali bychom Vám prohledat databáze, které na svých stránkách zpřístupňuje Ústav pro českou literaturu AV ČR - Bibliografie do roku 1945 (http://isis.ucl.cas.cz/?form=ret), Bibliografie od roku 1961 (http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=biblio). Pro zadání dotazu v databázích je lepší využít nabízené odkazy "Slovník", Adolf Veselý je v databázích uveden v několika podobách.

použitá literatura:
* Slovník českých spisovatelů. Praha : Československý spisovatel, 1964. s.
550.
* PRAŽÁK, František. Paměti českých spisovatelů z dětství. V Praze : Nakladatelství J.Otto, 1946. s. 207-208.
* Československý hudební slovník osob a institucí. Svazek druhý, M-Ž. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1965. s. 865-866.
* VESELÝ, Adolf. Rozzáření zraků : výbor z lyriky. Mor. Ostrava ; Praha : Josef Lukasík, 1942. 182 s.
* ADAMOVIČ, Ivan. Slovník české literární fantastiky a science fiction. Praha : R 3, 1995. s. 239-240.
* DOLENSKÝ, Ant. Kulturní adresář ČSR : biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic. II. roč. V Praze : J. Zeibrdlich, 1936. s. 591.
* Pražský adresář 1937-1938. V Praze : Státní tiskárna, 1937. s. 1544.
* POLÁK, Vladimír. Literární místopis okresu Blansko. Blansko : Okresní knihovna v Blansku, 1985. s. 109-110.
* Zapomenutí. Literární noviny. 1998,  roč. 9, č. 48 (2. 12.), s. 13. - online na http://archiv.ucl.cas.cz/

Adolf Veselý o sobě:
* TAUFER, František ; BENEŠ-BUCHLOVAN, Bedř. ; MARTÍNEK, Vojtěch ; VESELÝ, Adolf. Čtverozvuk. Brno : Moravské kolo spisovatelů, 1926. s. 109-110.
* VESELÝ, Adolf. Člověk na zemi : výbor z poesie Adolfa Veselého. [Praha : J. Otto, 1927]. s. 23-3
* PRAŽÁK, František. Paměti českých spisovatelů z dětství. V Praze : Nakladatelství J.Otto, 1946. s. 207-208.
* VESELÝ, Adolf. Okno do nebe : kniha radostného mládí. Praha : J.Otto, [1926]. 196 s.
* VESELÝ, Adolf. Řeč země : první kniha básní Adolfa Veselého. Plzeň : Páteční sloupky, 1933. 59 s.

podrobná hesla věnovaná hlavně jeho literární tvorbě naleznete např. v:
* KUNC, Jaroslav. Slovník soudobých českých spisovatelů : krásné písemnictví v letech 1918-1945. 2. díl.  Praha : Orbis, 1946. s. 908-910.
* Slovník českých spisovatelů. Praha : Československý spisovatel, 1964. s. 550.

jubilejní články
* (jvj). [Pětasedmdesátky se 4. ledna dožívá spisovatel a básník Adolf Veselý...]. Rovnost. 1961, roč. 76, č. 2 (3. 1.), s. 4.
* ZELÍK, Jaroslav. Vzpomínka k nedožitým osmdesátinám Adolfa Veselého. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 1966, roč. 10, č. 1 (březen), s. 13-14. 
* Adof Veselý šedesátníkem. Svobodné noviny. 1946, č. 3 (4.1.1946), s. 3.
* r. 60 let Ad. Veselého. Lidová demokracie. 1946, 4.1.1946, s. 3.

nekrology
* Zemřel spisovatel Adolf Veselý. Lidová demokracie. 1961, roč. 17, č. 112 (9. 5.), s. 4. * Zemřel spisovatel A. Veselý. Rovnost. 1961, roč. 76, č. 111 (9. 5.), s. 4.
* Šp. Adolf Veselý zemřel. Časopis společnosti přátel starožitností. 1961, roč. 69, č. 3, s. 169.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.10.2008 14:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu