Adolf Havelka

Text dotazu

Muj pradeda Adolf Havelka byl pry redaktorem Prava lidu v Humpolci. Da se to potvrdit?

Odpověď

Dobrý den,

na rozpisu na katalogizačních lístkách naskenovaného Generálního katalogu NK ČR (Katif III) jméno Adolfa Havelky nefiguruje; je  ale možné, že byl jen redaktorem a ti tam uvedeni nejsou, jsou tam jen vydavatelé, nakladatelé, odpovědní redaktoři, šéfredaktoři.

Právo lidu mělo vycházet v Humpolci  v letech 1894 - 1896. V té době Roč. II. č. 7 - 9 byl vydavatelem a zodpovědným redaktorem Ferdinand Otto Dítě. Spoluvydavatelé V. Šturc, L. Pavel 1894; Roč. II. č. 10: vydavatel a zodpovědný redaktor Ladislav Pavel 1894 , spoluvydavatel a spolupracovník Václav Šturc. Roč. III. Č. 1-5. 1895 - , Roč. III. 1 - 15. Ladislav Pavel, spoluvydavatel Josef Malý. Zodpovědný redaktor Josef Steiner.

Právo lidu : časopis hájící zájmy dělníků, maloživnostníků a rolníků. Praha: Ladislav Pavel (Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická, Česká strana sociálně demokratická, Československá sociálně-demokratická strana dělnická), 1892-2003.

Suplement         Dělnická besídka

                              Obrazová příloha Práva lidu

                              Večerník Práva lidu

podnázev od č. 1 (11. 1. 1895): Časopis hájící zájmy lidové. - Podnáz. od č. 1 (1. 10. 1897): Ústřední orgán českoslovanské strany sociálně-demokratické. - Podnáz. od č. 1 (1. 1. 1905): Ústřední orgán českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické. - Podnáz. od č. 1 (1. 1. 1919): Ústřední orgán Československé sociálně demokratické strany dělnické. - Od č. 271 (17. 11. 1938) bez podnázvu. - Podnáz. od č. 1 (1945): Ústřední orgán československé sociálně demokratické strany dělnické. - Podnáz. od č. 5 (1945): Ústřední orgán československé sociálně demokratické strany. - Podnáz. od č. 23 (1946): Ústřední deník československé sociálně demokratické strany. - Podnáz. od č. 1 (1989) : Orgán Československé sociální demokracie. - Podnáz. od č. 2 (1990): Týdeník Československé sociální demokracie. - Od č. 1 (1. 3. 1991) bez podnázvu. - Podnáz. v tir. od č. 3 (6. 3. 1991): Deník sociálně demokratické orientace. - Podnáz. od č. 170 (1992): Noviny do tlačenice. - Podnáz. v tir.: Objektivní noviny. - Podnáz. od r. 1998: Noviny sociální demokracie

vydav. od č. 28 (5. 10. 1894): Ferdinand Otto, Humpolec. - Vydav. od č. 1 (11. 1. 1895): Ladislav Pavel, Praha - Vydav. od č. 18 (16. 7. 1897): Josef Schuster. - Vydav. od č. 163 (15. 6. 1907): Antonín Němec, Kukleny. - Vydav. od č. 1 (1924): Lidová knihtiskárna Antonín Němec. - Vydav. od č. 89 (1945): Československá sociální demokracie. - Vydav. od č. 1 (1989): Přípravný výbor. - Vydav. od č. 2 (1990): Ústřední přípravný výbor Československé sociální demokracie. - Vydav. od č. 4 (1990): Ústřední výkonný výbor Československé sociální demokracie. - Vydav. od č. 1 (1. 3. 1991): Cíl - Právo lidu. - Vydav. od č. 155 (1992): Midas. - Vydav. od č. 170 (1992): Právo lidu. - Vydav. v r. 1998: Sekretariát ústředního výkonného výboru ČSSD. -

                Vydávání přerušeno v letech 1939-1945 a 1949-1977. - V letech 1978-1990 vycházelo exilové Právo lidu (Volksrecht) ve Wuppertalu

                Výška od r. 1926: 45 cm. - Výška od č. 1 (1990) - č. 8 (1991): 42 cm. - Výška od č. 1 (1. 3. 1991) -č. 169 (1992): 46 cm. - Výška od č. 170 (1992) - č. 257 (1992): 31 cm. - Výška od č. 1 [)1998)?]: 41 cm

                Period. příl.: Večerník Práva lidu, r. 1925-1927,1932 a 1934 (sváz. se zákl. periodikem)

              

Zmínky o Adolfu Havelkovi - soukeníkovi z Humpolce jsme našli na následujícím odkazu, který ale nejspíš znáte http://www.humpolak.cz/modules.php?name=News&file=print&sid=4343.

Nenašli jsme ovšem ani zmínku o vašem pradědovi v knize DOLEJŠ, Vojtěch. Noviny a novináři: z poznámek a vzpomínek. Praha: NPL, 1963., kde jsme si mysleli, že by něco mohlo být ani u hesla Právo lidu v obsáhlé bibliografii KUBÍČEK, Jaromír a kol. Noviny České republiky 1919 - 1945. Bibliografie. Brno: Sdružení knihoven, 2004. ani v díle do roku 1918. Doporučujeme zkusit ještě např. Muzeum města Humpolechttp://infohumpolec.cz/muzeum/ nebo archiv, kam daná oblast spadá, http://www.mesto-humpolec.cz/mesto-humpolec/ds-6824/archiv=2.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.06.2014 14:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu