absenční výtisky v NK ČR

Text dotazu

Mám dotaz ohledně počtu výtisků jednotlivých knih k zapůjčení domů. Hodlá knihovna zvýšit počty knih k zapůjčení domů? Např. v oblasti finačních trhů a investování defacto neexistují knihy, které si lze zapůjčit domů, ale pouze do studovny. Což je velmi nepohodlné.

Odpověď

Dobrý den, asi Vás trochu zklamu, ale Národní knihovna ČR, ostatně jako jiné národní knihovny ve světě, je v zásadě knihovnou prezenční, tzn. že mimo budovu knihovny půjčuje minimálně, což je deklarováno i v jednom ze základních dokumentů knihovny, v Knihovním řádu NK ČR - Část sedmá - Absenční půjčování 1. Absenční výpůjčku knihovní jednotky umožňuje Národní knihovna pouze registrovanému uživateli a s ohledem na charakter fondu spíše výjimečně....blíže viz na adrese
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Knihovni_rad&submenu2=117#21

Národní knihovna ČR vedle základní "národní" funkce působí rovněž jako univerzální vědecká knihovna se zaměřením na tradiční univerzitní obory - společenské a přírodní vědy a v této oblasti se snaží v rámci omezených finančních i prostorových možností získávat zejména zahraniční literaturu, kterou je možné zpravidla studovat i mimo budovu knihovny.

Rovněž další obory mají své specializované knihovny, které jsou povinné je informačně zabezpečit, např. Státní technická knihovna, Národní lékařská knihovna etc. Oblast "ekonomických věd a obchodu" mezi českými knihovnami informačně zabezpečuje bývalá "ústřední ekonomická knihovna", dnešní Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické http://isc.vse.cz/.

S pozdravem
PhDr. Hanus HEMOLA
Vedouci Odboru sluzeb
Narodni knihovna Ceske republiky

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.03.2009 13:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu