absenční výpůjčka

Text dotazu

Dobrý den. Obracím se na Vás s dotazem, proč mnoho
(téměř všechny, které jsem v poslední době vyhledávala) knih z posledních
let není k půjčení mimo knihovnu, tedy absenčně. Jde mi jak o odborné
tituly, tak o beletrii. Knihy jsou k zapůjčení pouze v rámci studoven, ale
myslím, že spousta návštěvníků by si ráda novou beletrii půjčila a četla
také jinde než v prostorách knihovny.
Moc děkuji za odpověď a vysvětlení.

Odpověď

Dobrý den,

jednou z důležitých činností a funkcí, které Národní knihovna ČR vykonává v souladu se svým statutem (http://www.nkp.cz/files/statut_nk.pdf ) a Zákonem 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), je uchovávání konzervačního a historického fondu.

Pro získávání dokumentů do fondu je pro Národní knihovnu ČR nejvýznamnějším zdrojem povinný výtisk (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_pv.html ), který podléhá platné legislativě a na jehož základě jsou vydavatelé povinni zaslat od každého vydaného exempláře Národní knihovně 2 výtisky. Povinné výtisky tvoří především konzervační fond a slouží pro zpracovávání národní bibliografie.

Jeden výtisk je ukládán do Národního konzervačního fondu, který se uživatelům běžně nezpřístupňuje (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_konzervacni_fondy.htm ) a druhý povinný výtisk je zařazen mezi exempláře k prezenční výpůjčce do studovny.

NK ČR tak plní funkci národní knihovny v širokém mezinárodním kontextu a garantuje doplňování národní produkce (současné i dříve vydané) v maximální úplnosti a to pro účely archivní a jako východisko pro zajištění univerzální dostupnosti bohemikální produkce.

Současně jsou další potřebné výtisky dokumentů dokupovány v souladu s profilem fondů knihovny a jejími finančními možnostmi. Přednostně je nakupována aktuální odborná, referenční a studijní literatura. Tyto další exempláře bývají většinou již dostupné k absenční výpůjčce mimo budovu knihovny, výjimku může tvořit například referenční literatura, kterou se mohou plnit volné výběry ve studovnách. Poměr nákupu na celkovém přírůstku literatury je však nízký a průběžně klesá.

Co se týče zahraničních publikací, jsou zpravidla přístupné k absenční výpůjčce, nejedná-li se o zahraniční bohemikum, případně referenční literaturu určenou pro volný výběr.

Z výše uvedených důvodů se proto v Národní knihovně můžete setkat zejména s možností prezenčního půjčování dokumentů.

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.11.2011 12:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu