Abecední řazení bibliografických citací - názvy cizojazyčných dokumentů, názvy začínající číslicí

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na problematiku abecedního řazení citací v případě, že se jedná o cizojazyčné tituly, u nichž není uveden autor (řazení podle příjmení autora tedy odpadá) a jejichž název začíná určitým nebo neurčitým členem ("Die" v němčině, "the" v angličtině, "a" v maďarštině aj.). Řadí se tyto dokumenty podle počátečního písmene členu, nebo podle počátečního písmene prvního významového slova? Např. titul "The age of Correggio and the Carracci".
Druhým dotazem k této věci jsou názvy dokumentů začínající numericky vyjádřenou číslovkou - např. titul "7 dní v Havaně" - opět bez autora. Řadí se v tomto případě dokument před nebo za ostatní abecedně seřazené tituly?
Moc děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

 

na Váš dotaz dokážeme spolehlivě odpovědět pouze částečně. Norma ISO 690 tento případ neřeší. Na Wikisofii je možné se dobrat k následující informaci: „Formální úpravu rešerší řešila v minulosti norma ČSN 010198, resp. ČSN 010191. V roce 2002, resp. 2003 však byly tyto normy zrušeny bez náhrady. To znamená, že formální úprava rešerše není v současné době řešena žádnou normou a úpravu má v plné moci zpracovatel rešerše.“ Tato citace odkazuje na dokument PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. 1. vyd. Praha: Velryba, 2011. 192 s. Podnikání a management. ISBN 978-80-85860-22-1. V dokumentu jsme však bohužel větu v podobném smyslu nenašli. Patrně jsme se přehlédli, dokument je k dispozici v řadě knihoven, můžete si jej sáma objednat a obsahově posoudit. Obecně se lze opřít o pravidlo, že v lístkových katalozích v knihovnách se zahraniční dokumenty se členy řadily až podle prvního slova z názvu a ke členu nebylo přihlíženo.

 

Názvy dokumentů začínající číslovkou řeší norma ČSN ISO 999 – Informace a dokumentace  - Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků, kde bod 8.3 říká, že

a)            záhlaví začínající arabskými a latinskými číslicemi se vyčlení, numericky uspořádají a umístí před hlavní abecední posloupnost

b)           v rejstřících , kde začíná číslicemi pouze malý počet záhlaví, je možné tato záhlaví zařadit podle toho, jak se v příslušném jazyce čtou, např. 4 se řadí jako „four“

c)            výjimku tvoří číslice jako předpony nebo vsuvky jmen chemických sloučenin, na které se v biologických a chemických textech nebere zřetel, pokud nejsou potřebné k rozlišení homogramů

d)           ve všech ostatních případech se číslice v záhlavích a podzáhlavích řadí alfanumericky

 

Například v rešerši se záznamy řadily buď tematicky (věcně), anebo chronologicko – abecedně (zaleželo na domluvě mezi objednatelem a zpracovatelem). Zdroj:  RECHTOŘÍK, Jaroslav. Jak zpracovat rešerši. 1. vyd. Ostrava: Státní vědecká knihovna, 1987. 23 s. Metodický list; č. 27/1987.

 

Doporučujeme Vám se obrátit na vedoucího Vaší práce, případně na knihovnu Vaší instituce.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.01.2019 09:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu