4. střelecký pluk Prokopa Velikého

Text dotazu

Chtěl jsem vás požádat o poskytnutí přehledu knih a jiných písemných zdrojů, které se zaobírají 4. plukem Prokopa Velikého během činnosti v Rusku.

Odpověď

Dosavadní knižní produkce pojednávající o působení 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého na Sibiři čítá několik jubilejních titulů vydaných při příležitosti plukovních oslav v době První republiky. Jejich výpis uvádím včetně signatur, které jim jsou přiděleny v naší knihovně; prozatím pro Vás budou všechny rezervovány k prezenčnímu studiu:

­PLESKÝ, Methoděj. Dějiny 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého 1917-1920. 1. vyd. [Praha] : vlastním nákladem, 1927. 388 s., 140 obr., 10 mp. Sign.: D 201.

­Almanach vydaný k oslavám 10. výročí založení pěšího pluku 4 Prokopa Velikého a ke sjezdu příslušníků bývalého 4. čsl. střeleckého pluku Prokopa Velikého a bývalého pluku 18. v květnu a červnu 1927. Hradec Králové : Slavnostní výbor p. pl. 4 Prokopa Velikého, 1927. 72 s., obr. Sign.: C 3188.

­DORAZIL, Vlastimil. Jan Gayer, velitel 4. střeleckého pluku "Prokopa Velikého". Přerov : Obzor ; Praha : Knihkupectví Svazu čs. důstojnictva [distributor], 1933. 147, [I] s., [V] obr. příl.,  [II] mapky. Sign.: B 2860.

­PLESKÝ, Metoděj. 4. pluk Prokopa Velikého : [1917-1920]. 2. vyd. Praha : nákladem vlastním, 1936. 446, [VI] s. Sign.: D 1055.

­Stručné dějiny pěšího pluku 4 Prokopa Velikého. Hradec Králové : [nákladem vlastním, 1936]. 7, [I] s. Sign.: B 339.

­Pamětní sborník vydaný k oslavám 20. výročí založení pěšího pluku 4 Prokopa Velikého a ke sjezdu bývalých i nynějších příslušníků pluku 4.-6. června 1937. Hradec Králové : Slavnostní výbor pěšího pluku 4 Prokopa Velikého, 1937. 91, [iv] s. Sign.: C 13322.


Máte-li zájem o podrobnější informace, doporučuji navštívit Vojenský historický archiv Praha-Karlín (VHA), jenž uchovává veškerou agendu pluku z let 1917-1920.
Archivní fond 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého je uložen v 50 katronech, z nichž 6 tvoří plukovní rozkazy. Částečně uspořádané materiály jsou převážně operačního charakteru, přičemž velký podíl zaujímá běžná plukovní administrativa. Přítomny jsou dále deníky pluku, deníky jednotlivých rot a oddílů, kroniky a písemnosti historika pluku.
Pozoruhodnou součást fondu představuje kolekce časopisů vydávaných plukovním osvětovým kroužkem.
Případné studium tohoto fondu bude třeba vzhledem ke stavu zpracování konzultovat s příslušným správcem. Obraťte se, prosím, na pracovníky VHA buď telefonicky (badatelna 973 206 101), nebo prostřednictvím e-mailu (podatelna@vuapraha.cz).

Obor

politicke-vedy-politologie-politika-verejna-sprava-vojenstvi

Okres

--

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

14.02.2008 11:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu