• OSTRÁ KRITIKA NAŠÍ BLÁZNIVÉ DOBY s dodatkem zajímavých příběhů vyšlo v roce 1927.

Text dotazu

Tuto knihu vydal nákladem vlastním autor Pplk. ThDr. Jan Hromádka, který jako polní superior zemřel v roce1928 v Nedvědici. Kde je možné ji vypůjčit nebo získat. Zájem o cokoliv o něm.

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

 

Kniha, kterou sháníte, je v Národní knihovně ČR součástí Národního konzervačního fondu, není tedy v běžném režimu dostupná. Je možné i tuto knihu za určitých podmínek vypůjčit a jsme schopni pořídit Vám papírovou kopii této knihy.

 HROMÁDKA, Jan. Ostrá kritika naší bláznivé doby s dodatkem zajímavých příběhů. Nedvědice pod Pernštejnem: nákl. vl., 1927. 129 s.

Národní knihovna ČR Sign. NKF I 285849

Tato kniha je ale také ve fondu dalších českých knihoven, kde by mělo být jednodušší ji vypůjčit:

1)      Knihovna Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10
180 00 Praha 8

sign. N6555

http://aleph.lib.cas.cz/F/?func=direct&doc_number=002424697&local_base=AV

2)      Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa

nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

sign. DP2-2025 

http://ip.muzeumcl.cz:90/katalog/l.dll?cll~P=KN4267000000025292

Dohledali jsme v katalogu další dílo autora J. Hormádky:

HROMÁDKA, Jan. Veselé příhody z mého osmiletého pobytu v Bosně, zvláště mezi Turky. II. vydání. V Nedvědici pod Pernštejnem: nákladem vlastním, 1928. 139 stran.

 HROMÁDKA, Jan. Zlatá slova: k milému pobavení a vzácnému poučení v naší bláznivé době. 3. rozmnožené vyd. V Nedvědici pod Pernštejnem: Jan Hromádka, 1926. 139 s.

 RUH, Hans. Geschichte und Theologie: Grundlinien der Teologie Hromadkas. Zollikon-Zürich: Evangelischer Verlag, 1963. 51 stran. Theologische Studien; Heft 69. (doslov Jan Hromádka)

 

 Také jsme prostřednictvím Digitální knihovny Kramerius nalezli několik zmínek v tisku:

Osobní věstník čs. ministerstva národní obrany. Praha: Ministerstvo národní obrany, 1928. č. 55 (6. 10. 1928). s. 350. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:948f8dc0-08dd-11e7-ac57-005056822549 (v rubrice „Zemřeli“)

Moravský legionář. Olomouc: Vítězslav Růžička, 1925. č. 48. s. 2. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:7b861dd0-6086-11e6-95c7-005056825209

Dorost. Praha: Duchovní služba katolické mládeže, 1924-1925. č. 2. s. 21. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:d59e2670-b75a-11e6-8028-001018b5eb5c

Dorost. Praha: Duchovní služba katolické mládeže, 1923-1924. č. 16-17. s. 247. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:6015cae0-c0ea-11e6-99c2-005056825209

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

Znojmo

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.08.2020 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu