2.světová válka

Text dotazu

Prosím o odpověď či nasměrování jinam na tento dotaz: proč po napadení Polska Německem vyhlásily Francie a Anglie válku Německu a neučinily totéž při napadení Polska Sovětským svazem? Co tomu bránilo kromě nepřipravenosti? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, Sovětský svaz vstoupil do války až 17.září 1939, tedy v době, kdy bylo o osudu Polska již de facto rozhodnuto. Jako zdůvodnění své intervence uvedl Sovětský svaz, že: "válka polsko-německá odhalila vnitřní bankrot polského státu. (...) Polská vláda je v rozkladu a neprojevuje žádnou známku života.
Znamená to, že polský stát a jeho vláda přestaly existovat. Tím také přestaly platit dohody uzavřené mezi SSSR a Polskem. Polsko ponechané svému osudu a zbavené vedení se stalo příznivým polem pro náhody a překvapení všeho druhu, které mohou ohrožovat SSSR. Z těchto důvodů sovětská vláda, která doposud zachovávala neutralitu, nemůže déle zachovávat neutrální postoj vůči této skutečnosti. Sovětská vláda nemůže déle lhostejně pohlížet na to, že pokrevně příbuzné národy, ukrajinský a běloruský, které žijí na území Polska, jsou ponechány svému osudu. Za těchto okolností sovětská vláda přikázala velení Rudé armády vydat vojskům rozkaz k překročení hranic s cílem vzít pod svou ochranu životy a majetek lidu Západní Ukrajiny a Západního Běloruska". (RICHTER, Karel. Válka začala v Polsku : utajovaná fakta o německo-sovětské agresi. 1. vyd. Praha : Epocha, c2004. s.264 - 265. ISBN 80-86328-43-0.) O tajném paktu  mezi Německem a SSSR ze dne 23.8.1939 nebyly v té době ostatní státy Evropy informovány. Vpád SSSR do Polska tak nebyl posuzován stejně jako vpád Německa do Polska 1.září 1939. W.Churchill na zasedání válečného kabinetu dne 16.10.1939 o sovětské válečné politice prohlásil: "Sovětskému svazu zřejmě připadalo rozumné využít nynější situace k tomu, aby získal zpět část území, jež Rusko ztratilo v důsledku předcházející války...Bylo v našem zájmu, aby SSSR posílil svou pozici v Pobaltí a tím snížil riziko, že jej ovládne Německo." (PONTING, Clive. Churchill. 1. vyd. v českém jazyce.[Praha] : BB art, 1997. s.381. ISBN 80-86070-20-4). Francie i Velká Británie dne 17.9.1939 již neplánovala zapojení do válečného konfliktu v Polsku. Dne 12.9.1939 se sešli v Abbéville britský ministerský předseda A.N. Chamberlain a francouzský premiér E. Daladier za přítomnosti francouzského generála M.G.Gamelina a společně dospěli k závěru, že válka v Polsku je již ztracena, a pokračování v útočných snahách ve prospěch Polska by již bylo neúčinné. ( PIEKALKIEWICZ, Janusz. Druhá světová válka.[Praha] : Svojtka & Co., [2007]. ISBN 978-80-7352-764-8). Dne 19.9.1939 "vlády Francie a Anglie poslaly sovětské vládě ostrou protestní nótu, vyzvaly Sověty ke stažení vojsk z Polska a prohlásily, že další postup na území Polska bude mít za následek automatické vypovězení války Sovětskému svazu v souladu s polsko-britskou a polsko-francouzskou smlouvou o pomoci", ale k naplnění ultimáta nikdy nedošlo. (PIEKALKIEWICZ, Janusz. Polské tažení : Hitler a Stalin rozbíjejí Polskou republiku. 1. české vyd. Praha : Naše vojsko, 2007. ISBN 978-80-206-0759-1).

Další informace k tématu by Vám mohli poskytnout pracovníci Vojenského historického ústavu: http://www.vhu.cz/ (knihovna je zapojená do služby Ptejte se knihovny) nebo provozovatelé webových stránek:
* http://www.fronta.cz/
* http://www.valka.cz/.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2009 10:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu