18. století, tkaní celolněného plátna

Text dotazu

Dobrý den. V letech 1700 - 1730 se předpokládám tkalo lněné plátno ručně. Tkalo se jen domácky nebo i v manufakturách? Jaké šíře se v té době plátno tkalo, která byla např. nejběžnější a jaká šíře mohla být největší? Konkrétně se mi jde o plátno malířské. Tkala se širší plátna v zahraničí? Předpokládám, že dovoz byl možný. Předpokládám též, že plátno bylo vždy na obou stranách zakončeno tzv. pevným okrajem, kde se nit útku otáčí a tím nedochází k třepení plátna (tak jako dnes). Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

pokusíme se na Vaše otázky odpovědět postupně.

 

Tkalci byli často sdružováni v cechu, existovala ovšem i necechovní výroba. Tkalcovství mělo vždy blízko k domácí výrobě bez cechovních regulí, proto se také od roku 1755 se stalo svobodným řemeslem, nezávislém na cechovním systému. V první polovině 18. století také fungovalo také nákladnictví a tzv. rozptýlené faktury.

Nákladnictví spočívalo v tom, že řemeslníci dostávali zálohy, půjčky i zálohy na přízi od obchodníků, za práci dostávali od obchodníků mzdu.

 

Rozptýlené manufaktury fungovaly v severních Čechách, severní Moravě, Slezsku a Sasku. A to tak, že tkalci kupovali přízi u obchodníků a následné výrobky pak zpravidla prodávali stejné osobě.

Faktor neboli obchodník úvěroval tkalce materiálem a financemi, produkt, který od nich převzal, posílal na zpracování dále. O rozptýlenou manufakturu se jednalo z důvodu, že nebyla centralizována na jednom místě. 

 

Největší manufakturu tohoto typu u nás vedl v oblasti Šluknovského výběžku od roku 1713 Angličan Robert Allison.

 

Co se týká šíře malířského plátna bohužel jsme konkrétní údaje pro léta 1700 - 1730 nenašli. Ale v diplomové práci Restaurování obrazů a jeho financování Kláry Hlaváčkové je část, která se této problematice věnuje. Uvádí, že kolem roku 1500 byla obvyklá šíře plátna 70 cm a ani poté šíře plátna nepřesáhla 125 cm. Pokut bylo zapotřebí větší šířky, bylo nutné k sobě plátna přišít. Podstatný zlom následoval v 19. století, kdy se začalo užívat průmyslově vyrobené plátno.

 

Žádné záznamy o dovozu plátna ze zahraničí jsme nenašli, pouze zmínky o tom, že bylo vyváženo plátno z Čech do zahraničí. Například Frýdlantské plátno, ale to bylo v průběhu 17. století, prvně se dováželo do Norimberku a později do Hamburku.

 

Rovněž jsme nenašli, ani informace o podobě okrajů plátna.

 

Vámi hledané informace by mohly poskytnout tyto instituce:

 

Knihovna Umprum:

 

https://www.umprum.cz/web/cs/knihovna

 

Případně knihovna AVU:

 

https://www.avu.cz/category/avu-menu/akademie/specializovan%C3%A1-pracovi%C5%A1t%C4%9B/knihovna

 

http://opac.avu.cz/#!/

 

Užitečný by Vám mohl být i portál knihoven z oboru umění a architektury

 

https://artlib.eu/#!/

 

Ještě je možnost obrátit se na Metodické centrum konzervace:

 

https://mck.technicalmuseum.cz/poskytovane-sluzby/konzultacni-cinnost/

 

 

 

Použité zdroje

HLAVÁČOVÁ, Klára. {Restaurování obrazů a jeho financování} [online].

Brno, 2010 [cit. 2020-01-23]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/95642s/>.

Diplomová práce.

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.

Vedoucí práce doc. Ing. František Svoboda, Ph.D..

 

KARPAŠ, Roman a kol. Jizerské hory. 4, O historii a umění do roku 1813. Vydání první. Liberec: RK, 2019. 456 stran. ISBN 978-80-87100-43-1.

 

MAINUŠ, František. Plátenictví na Moravě a ve Slezsku v 17. a 18. století. Ostrava: Krajské nakladatelství, 1959. 245, [1] s. Publikace Slezského ústavu ČSAV v Opavě; Sv. 33.

 

MYŠKA, Milan, Zdeněk JINDRA, Aleš ZÁŘICKÝ a Ostravská univerzita. Milan Myška: z díla hospodářského historika. Ostrava: Ostravské univerzita v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-735-9.

 

RAK, Petr. Historie a současnost podnikání na Chomutovsku, Kadaňsku a Vejprtsku. Žehušice: Městské knihy, 2003. ISBN 80-86699-13-7.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.01.2020 13:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu