11. pěší pluk malé upřesnění

Text dotazu

Velmi děkuji za odpověď na oba mé dotazy a omlouvám se za ne zcela přesné zadání. Zde je zranění mého pradědy v roce 1914, tady jsem si opravdu spletl zdroj. Jeho zranění se nachází zde: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/28710429 výtisk č. 123 ze 4. 12 1914, str. 36. Text: Prokopec Josef, Inft. IR. Nr. 11, 12 Komp. Skakan (Skaličany), 1881, Schlus i. d. l. Unterarm, (schlus in den linken unterarm) ResSpit. Nr 3/8 in Grk. Tedy infanterista Infanterie regiment Nr.11. takže Písecký pěší pluk č. 11. Skaličany spadaly do Píseckého obvodu.

Zde je úmrtí mého pradědy v roce 1916: http://www.vuapraha.cz/soldier/8164118 Náhradní prapor čs. pěšího pluku 11 Františka Palackého. Neuváděl jsem střeleckého. Tady mne zarazil právě ten náhradní prapor a potřeboval bych pouze vědět zda se jedná v obou případech o stejnou jednotku.

Ještě jednou děkuji.

Odpověď

Vážený pane ...,

uvedená poznámka o náhradním praporu pěšího pluku 11 "Františka Palackého" pouze odkazuje na razítko útvaru, který úmrtí Vašeho předka někdy počátkem 20. let evidoval (čs. pěší pluk 11 "Františka Palackého" vznikl sloučením bývalého rakousko-uherského pluku, v jehož řadách sloužil Váš předek a z Ruska se navrátivšího střeleckého pluku legií, tudíž převzal agendu po zrušených jednotkách - nově vytvořený pluk byl s ohledem na proklamovanou legionářskou tradici čs. armády pojmenován dle čestného názvu svého legionářského, nikoliv rakousko-uherského předchůdce).

Zde je odkaz na německy psaný matriční záznam, ze kterého bylo původně čerpáno pro vámi odkazovaný záznam z databáze:

https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:840c695e-ec55-11e6-b294-005056b73ae5

kde jsou uvedeny podrobnosti o úmrtí Josefa Prokopce nar. r. 1881. (ke zkratkám: Ers. Res. Infanterist znamená Ersatz-Reservist Infanterist, tedy v českém ekvivalentu vojín náhradní zálohy, který absolvoval mírovou prezenční vojenskou službu ve zkrácené podobě ; Gub. Kostroma = býv. Kostromská Gubernie - https://en.wikipedia.org/wiki/Kostroma_Governorate)

Snad je to takto vyčerpávající. Pokud byste přesto měl nějaké další dotazy, piště nám prosím pro větší jednoduchost na adresu knihovna@vhu.cz

Použité zdroje

VÚA-VHA, Sbírka vojenských matrik, Matriky pěšího pluku 11 a předchůdců, sv. 14. K. u. k. Infanterieregiment No. 11 Sterb - Register Tom. XIV. 1914-1919, sign. 734, 299 s. Dostupné z: https://kramerius.army.cz/[…]/uuid:84aca2bd-4e6a-4c88-9d10-9b7d109160e6

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

16.03.2017 12:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu