Stokorunová bankovka od Vilmy Vrbové Kotrbové

Text dotazu

Dobrý den, na několika stránkách jsem se setkala s tím, že Vilma Vrbová Kotrbová vyhrála v soutěži o nejlepší návrh pro 100 korunovou bankovku (1947). Ovšem se mi nikde nepodařilo návrh samotný najít, a jestli vůbec výhra znamenala, že ten návrh byl použit pro skutečnou bankovku. Pokud existují knihy / katalogy, kde jsou dokumentovány návrhy umělců na bankovky, budu ráda za bližší informace. Nebo pokud budete vědět organizace, která by tuto dokumentaci měla, prosím o odkaz.
děkuji

Odpověď

Dobrý den,

podoba stokorunové bankovky dle návrhu výtvarné umělkyně Vilmy Vrbové-Kotrbové je zařazena do publikace „100 let česko-slovenské koruny: měnová politika, instituce, peníze“ z roku 2018 – na straně 241. Vrbová-Kotrbová na bankovce vyobrazila portréty dívek s pokrývkou hlavy (jeden portrét na lícové straně: „Češka z Chodska“, jeden na rubové: „Slovenka ze Zlatých Moravců“) a cenu získala za „jednoduchost a lapidárnost myšlenky i provedení. Návrh vyjadřuje nad to myšlenku státní jednoty jednoduchými prostředky a formou důstojnou a jasnou“ (s. 21).

Součástí ocenění návrhu bylo též jeho doporučení k realizaci. Jak se ale dále dočítáme ve jmenované publikaci, výsledky soutěží na nové bankovky (na stokorunu, ale též na předtím proběhlou soutěž na tisícikorunu) změnilo jednání bankovní rady uskutečněné v listopadu 1948. „Portrét dívky na rubu byl označen jako netypický pro slovenský lid a celý návrh současně označen za nevhodný pro zvolenou techniku tisku, neboť výtvarná jednota a srovnatelné portréty na obou stranách by vyžadovaly tisk oboustranných měditiskem, s nímž se však u stokoruny počítalo jen na líc. Vítězný návrh Vilmy Vrbové-Kotrbové tedy neměl být realizován a namísto toho se znovu diskutovalo o alegorické Republice podle originálu Maxe Švabinského, k čemuž ale, pokud víme, nikdy nedošlo. Další práce na stokoruně pak prováděl od roku 1949 Karel Svolinský, pokročilé návrhy však spadají až do éry Státní banky československé.“ (s. 243)

Informace o tom, že návrh Vilmy Vrbové-Kotrbové nebyl realizován nepřímo potvrzují též Jiří Šouša a Jaroslav Šůla v knize „Peníze v proměnách moderní doby“ (2006) a rovněž kolektiv autorů publikace „Československé bankovky, státovky a mince 1919-1992“ (1993). Plány založené na výsledcích soutěží vyhlášených Národní bankou československou narušily změny související s nově ustavenou vládou po únoru 1948. Došlo ke změnám ve vedení NKČS a ustavení komisí, které prosazovaly změny „zejména ideologického charakteru, kterými se pak řídila veškerá politika při tvorbě nových papírových platidel až do peněžní reformy v roce 1953“. (Šouša – Šůla, s. 25)

Autoři druhého jmenovaného titulu situaci popisují jako „velmi smutné období československé bankovní tvorby“. „Přes intenzivní hledání nových návrhů se podařilo vydat v roce 1949 pouze dvacetikorunu z dílny vynikajícího kreslíře Karla Svolinského a v roce 1950 (…) padesátikorunu s horníkem od Ľudevíta Ilečka. Nové hledání za účasti největších celebrit českého a slovenského grafického života začalo i po roce 1950, kdy byla založena Státní banka československá. Vydání nových bankovek Státní banky československé však bylo překvapením i pro samotné pracovníky této banky a tiskárny bankovek. Dne 1. června byly vydány do oběhu bankovky, státovky a mince vyrobené v sovětské tiskárně Goznak a leningradské mincovně. Příprava reformy proběhla urychleně a v tajnosti v zahraničí. Tomu také nasvědčovala výtvarná i technická úroveň peněz, které byly pro reformu připraveny. Prvky toho, čemu se později začalo říkat socialistický realismus, se snoubily s orientálními a ruskými ornamenty typickými už pro některá carská platidla.“ (s. 48)

V uvedených publikacích naleznete také podrobnější informace o realizovaných návrzích a přehledy a vyobrazení používaných bankovek, mincí i poukázek. Knihy máme ve fondu NK ČR dostupné k absenční výpůjčce, exemplář „100 let česko-slovenské koruny: měnová politika, instituce, peníze“ je dostupný též digitálně (v prostorách NK ČR).

Použité zdroje

HÁSKOVÁ, Jarmila aj. Československé bankovky, státovky a mince 1919-1992. 1. vyd. Praha: Lunarion, 1993. 128 s.
ŠOUŠA, Jiří a ŠŮLA, Jaroslav. Peníze v proměnách moderní doby: tvorba československých bankovek v letech 1945-1989. Vyd. 1. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 2006. 369 s.
TOMŠÍK, Vladimír a Česká národní banka. 100 let česko-slovenské koruny: měnová politika, instituce, peníze. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, 346 s. Dostupné také z: https://ndk.cz/[…]/uuid:d63ded50-2a25-11e9-a347-005056825209.

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.05.2024 13:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu