1. ošetřovatelské školy ve světě

Text dotazu

Dobrý den, sháním informace o 1. školách pro ošetřovatelky (sestry) v zahraničí. Především by mě zajímaly USA a Evropa. Uvádí se 1. škola v Londýně a jiné informace nejsou dostupné. Prosím o odkazy, kdy mohu hledat. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

k Vašemu dotazu zasíláme následující informace:

První ošetřovatelskou školu na světě otevřela Florence Nightingalová u nemocnice sv. Tomáše v Londýně v roce 1860. Tuto školu navštěvovaly ošetřovatelky i z jiných evropských zemí. Právě tato škola se stala vzorem pro zakládání ošetřovatelských škol ve světě.

V roce 1864 byla založena ošetřovatelská škola v St. Catherines, v roce 1868 v Sydney, v roce 1871 v Edinburgu a v roce 1873 v Bostnu a New Yorku. První česká ošetřovatelská škola vznikla v roce 1874 v Praze jako jediná v Rakousku – Uhersku. Ve Vídni byla založena státní ošetřovatelská škola až v roce 1881.

Čerpáno bylo z následujících zdrojů, kde také naleznete další informace:

Kutnohorská, Jana. Historie ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 206 s. ISBN 978-80-247-3224-4.

Farkašová, Dana. História ošetrovateľstva: učebnica pre odbor ošetrovateľstva. Martin: Osveta, ©2010. 169 s. ISBN 978-80-8063-332-5.

Kafková, Vlastimila. Z historie ošetřovatelství. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1992. 185 s. ISBN 80-7013-123-3.

WILTSCHEOVÁ, Marie. Vývoj ošetřovatelství, ošetřovatelského a zdravotnického školství. Brno: ÚDVPZ, 1982.

 

K historii ošetřovatelství a vzdělávání v USA naleznete informace např. v následující publikaci:

Nursing and nursing education in the United States. New York: The Macmillan Company, 1923. 585 s.

Kniha se nachází ve fondu  ve fondu Knihovny AV ČR, náhled je dostupný na adrese:

https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=8QIUAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=related:weMeTZXJx8IJ:scholar.google.com/&ots=qw-AdncnX-&sig=zB7sCgmGYnjo76AtG0LYtKeejew&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Dock, Lavinia L.  a Isabel  Maitland Stewart. A short history of nursing: from the earliest times to the present day. 2. ed. rev.and enl. New York: Putnam, 1925. 419 s.

Pokud budete mít zájem o podrobnější zpracování, můžete využít naši rešeršní službu: http://www.nconzo.cz/web/guest/resersni-sluzby

 

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů - specializovaná knihovna

Datum zadání dotazu

28.01.2016 00:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu