1. května

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na články, studie nebo publikace, které by se zabývaly slavením svátku "1.květen" v době první republiky (1918-1938) nebo které by se zabývaly jeho historií(vznikem) a dřívějším slavením.
Našla jsem si zatím tyto dvě publikace:
BĚLINA, J. První máj 1938: k jubilejním oslavám šedesáti let Českosl. sociálně demokratické strany dělnické. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1938, 15 s.
FASORA, Lukáš. Dělník a měšťan: vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870–1914. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, 423 s. ISBN 978-80-7325-233-5.

Odpověď

Dobrý den, 

V bázi NKC Národní knihovny, http://www.nkp.cz, jsme nalezli pouze jeden záznam týkající se svátku práce :

[Č.záznamu: 000748406]

Svátek práce : Příručka k oslavám 1. května / Karel Balák, R[udolf] J[ordan] Vonka. -- Praha : Fr. Švejda, [1938]. -- 30, [I] s. ; 8° V bázi SKC Národní knihovny jsme nalezli několik  záznamů, např. :

[Č.záznamu: 000627259]

První máj 1938 : k jubilejním oslavám šedesáti let Českosl. sociálně demokratické strany dělnické / [péčí redakční rady: J. Běliny ... [et al.]].. -- Praha : Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, [1938]. -- 15 s. : il. ; 30 cm,

[Č.záznamu: 001046743]

K prvnímu máji : dvě úvahy / Ant. Pavel. -- Vladivostok : [s.n.], 1920. -- 23 s.

[Č.záznamu: 004618206]

Čtyřicet let májových manifestací / Jaroslav Motyčka. -- Praha : Mladé proudy, [1929?]. -- 30 s.

[Č.záznamu: 000504365]

První máj : jeho vznik, historie a význam / Antonín Bouček. -- Praha : Svoboda, 1946. -- 169 s.

 Články naleznete na stejné adrese Národní knihovny, http://www.nkp.cz, ale v bázi ANL.

Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 1890 slaví 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků vChicagu dne 1. května 1886. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.

Poprvé se Svátek práce celostátně (USA) slavil 1. května 1888, kdy probíhaly celý den stávky a demonstrace na památku dva roky starých událostí. O rok později (tedy 1889) přijala II. internacionála na návrh francouzských socialistů 1. květen (nebo též 1. máj) za oficiální svátek práce. Postupně se k oslavě tohoto svátku přidávaly další politické proudy, jako například nacismus (i když ještě roku 1922 trval Adolf Hitler na zákazu tohoto "marxisticko-anarchistického výmyslu") nebo třeba katolická církev, která jej roku 1955 zasvětila sv. Josefu dělníkovi.

Svátek práce se v průběhu své existence výrazně proměňoval. Prvotní snaha dělnické třídy upozornit na svoje problémy se transformovala v reprezentaci dělnictva, ale i samotné práce jako výsostné hodnoty. První máje za první republiky proto kromě sociálních demokratů a komunistů slavili i národní socialisté, dělníci Baťova Zlína, extremisté a další skupiny. Během druhé světové války se u nás sice První máj slavil, ale nikoliv masovými průvody. Výrazný obrat ve způsobu oslav pak přinesl vítězný únor 1948. Podle sovětského vzoru se oslavy práce změnily v hold komunismu a často nemilovaným vůdcům na tribunách. Dnešní podoba tohoto svátku je opět ambivalentní, jako byla za první republiky. První máj tak vlastně znovu získal svou tvář.

Dějinám svátku práce byl věnován před časem pořad v televizi na čt24,  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/historie-cs/174977-dejiny-svatku-prace/,

Diskuze se zúčastnili pracovníci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, a proto Vám doporučujeme obrátit se na tuto instituci, resp. knihovnu AV ČR,  http://www.usd.cas.cz/ a http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/knihovna.

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.01.2014 13:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu