psaní titulů


psaní titulů

Dobrý den, ráda bych se zeptala ohledně umístění rovnocenných titulů před jménem. V článku na Vašich stránkách jsem nalezla, že při dosažení titulu Ing. a Mgr. - by měl být dříve získaný titul blíže jménu, tj. novější titul vždy vpředu. Nicméně, našla jsem také jiné stránky, které tvrdí přesný opak - nejstarší titul vpřed a poté až tituly další. V současné době právě studuji na VŠ - také dva obory, přičemž bych měla získat v případě úspěšného ukončení studia tituly Ing. a Mgr. Zajímalo by mě tedy, jestli je nějaká vyhláška nebo doporučení nebo nějaký text, kterým se dá řídit nebo zda je zcela jen na mě, v jakém pořadí dosažené tituly použiji (i v případě, že jeden byl dosažen dříve a druhý byť třeba jen o pár dní později). Současně bych se chtěla také zeptat - slyšela jsem v rámci studia názor, že člověk může akademický titul používat pouze v případě, pokud jej má uveden v občanském průkazu. Domnívám se však, že pokud jsem jednou diplom o udělení titulu získala, titul mohu užívat podle své vůle a nemusím jej uvádět v OP. Prosím tedy o názor, jestli je to nutné či nikoliv - a zda v opačném případě, kdy titul uvedený v OP nebude, jej mohu běžně používat a uvádět také v profesním životě. Předem Vám moc děkuji za Vaši odpověď, přeji hezký zbytek dne

Dobrý den,

odpověď na dotaz Ptejte se knihovny o pořadí titulů (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2010/spravne-poradi-titulu/ ) vychází z informací, které uvádí Ústav pro jazyk český AV ČR. Psaní akademických titulů a jejich pořadí nestanovuje žádný vysokoškolský ani jiný zákon či nařízení. Předpokládáme však, že Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR je pro danou otázku nejvěrohodnějším zdrojem informací. Bohužel jste neuvedla zdroj, který uvádí opačnou interpretaci pořadí psaní akademických titulů. V tomto případě je třeba posoudit důvěryhodnost zdrojů uvedených informací.

Akademický či jiný titul je v občanském průkazu veden jako nepovinný údaj. Není tedy Vaší povinností nechat si titul do občanského průkazu zapsat.

Zapsání Vám pouze usnadní prokazování držitelství daného titulu, neboť informace uvedené na občanském průkazu jsou brány jako ověřené a není je třeba jinak prokazovat (pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis).

Viz Zákon o občanských průkazech:

http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/2705/2705 (či http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_number1=328/1999&PC_8411_p=2&PC_8411_l=328/1999&PC_8411_ps=10#10821)


Právo

Národní knihovna ČR

Pátek 27.05.2011 20:10

Ne

Akce dokumentů