strdí


strdí

Dobrý den, zajímalo by mě, co znamená výraz strdí? Je použit v Jiráskově pověsti O praotci Čechovi.

Dobrý den, slovo strdí (zastarale také strď, stred, streď) je dnes již knižní výraz pro med, respektive plást medu. Slovo má patrně praevropské kořeny a vyskytuje se ve většině slovanských jazyků. Najdete je v elektronickém slovníku staré češtiny: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx  .

Prameny:
Slovník spisovného jazyka českého / za vedení Boh. Havránka ... [aj.] zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. -- 2., nezměněné vyd.. -- Praha : Academia, 1989. -- 8 sv. ; 22 cm

Etymologický slovník jazyka českého / Václav Machek. -- Fotoreprint 3. vyd. z roku 1971. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. -- 866 s. ; 24 cm


Jazyk, lingvistika a literatura

Národní knihovna ČR

Čtvrtek 01.11.2007 09:50

Ne

Akce dokumentů