oxid zinečnatý


oxid zinečnatý

Vlastnosti, výroba, použití ZnO (oxidu zinečnatého).

Dobrý den, oxid zinečnatý je bílá (za studena), v žáru žlutá, krystalická látka, nerozpustná ve vodě. V přírodě se vyskytuje jako šesterečný oranžově žlutý až červený nerost - zinkit. Pro technické účely se připravuje spalováním kovového zinku. Používá se zejména jako malířská barva - zinková (čínská, sněhová nebo také pěnová) běloba, která byla objevena koncem 18. století, průmyslově vyráběna od r. 1834. Je nepatrně jedovatá, na vzduchu a světle je stálobarevná, schne však pomalu. ZnO se dále používá pro přípravu tmelů, jako čistící prášek a pro přípravu dalších sloučenin zinku. Velmi čistý oxid zinečnatý připravený žíháním hydroxyuhličitanu zinečnatého se používá v kosmetice a jako zásyp a mast v lékařství. Oxid zinečnatý se jako katalyzátor uplatňuje také při syntéze metanolu.

Další informace můžete nalézt na Wikipedii - http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_zine%C4%8Dnat%C3%BD, na anglické Wikipedii ještě podrobněji - http://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_oxide.

Použité zdroje:
* Malá encyklopédia chémie. Bratislava: Obzor, 1981. Str. 421.
* Velký slovník naučný. M-Ž. Praha: Diderot, 1999. Str. 1660. ISBN 80-902723-1-2.
* Technický slovník naučný. M-O. Praha: Encyklopedický dům, 2003. Str. 463.
ISBN 80-86044-23-8.


Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

Národní knihovna ČR

Neděle 22.11.2009 14:05

Ne

Akce dokumentů