Národní lékařská knihovna

Adresa webu knihovny:

http://www.nlk.cz

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna poskytuje informace týkající se jejího fondu knih, časopisů (včetně elektronických), CD-ROM, DVD a dalších médií. Odborné dotazy jsou zodpovídány formou rešerší z článků z českého i zahraničního tisku. Knihovna zpřístupňuje informace z databáze osobností publikujících v oblasti medicíny, poskytuje kontakty na další zdravotnické a lékařské knihovny v ČR, naviguje zájemce na kvalitní české internetové zdravotnické stránky určené veřejnosti i odborníkům.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Lékařství

Hledání v archivu