Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty UK

Adresa webu knihovny:

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy z oblasti fyziky, matematiky a informatiky.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Fyzika a příbuzné vědy, Matematika, Výpočetní technika

Hledání v archivu