Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích

Adresa webu knihovny:

http://knihovna.jinonice.cuni.cz

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené se svým regionem. Knihovna se mimo jiné specializuje na problematiku trvale udržitelného rozvoje.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Antropologie, etnografie, Filozofie a náboženství, Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura, Politické vědy. Vojenství, Sociologie

Hledání v archivu