Význam a původ příjmení

Text dotazu

Dobrý den,
zajímal by mě význam a původ příjmení Mocová, Pechová, Šafarčíková a Vítková.

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

 

- příjmení Moc/Mocová pochází z německého výrazu Matz, což je domácká podoba osobního jména Mattias a Matthäus = Matěj a Matouš. Další možností je, že příjmení pochází z bavorského slova obecného významu Motz = skopec, -příjmení Pech/Pechová pochází z osobního jména Petr ( 1463 Petrus dictus  Pech), Pecha (1381 Petrus dictus Pecha) další možností  původu je z německé složeniny Pechhans = Honza smolař, -příjmení Šafarčíková pochází  z podstatného jména šafář = bezprostřední představený čeládky (staročeské sloveso šafovat = hospodařit), Šafařík = česká zdrobnělina, Šafárik/-ová = zdrobnělina na Moravě a na Slovensku, kde není české ř,

- příjmení Vítková pochází z osobního jména Vít, které má původ v latinském vitus = živoucí, veselý, apod. nebo z germánského  witu = lesní, anebo také snad ze zkr. slovanského osobního jména Vitomír, Vitoslav. Příjmení Vítek  je 77. nejčastější české příjmení.

 

Použité zdroje

D.Moldanová. Naše příjmení. Praha : Agentura Pankrác , 2004

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.10.2017 13:08

Dana píše:
Sobota 10.02.2018 10:48
Dobrý den, ráda bych zjistila původ příjmení Gőrlich.
Děkuji
PSK - admin píše:
Úterý 13.02.2018 08:54
Dobrý den,

samostatný výklad k příjmení Görlich v českém jazyce je velmi stručný. Moldanová uvádí, že příjmení bylo odvozenoz místního jména Görlitz, což znamená Zhořelec. Zdroj: MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Vyd. 2., upr. Praha: Agentura Pankrác, 2004. 229 s. ISBN 80-86781-03-8.

Našli jsme jednu informaci na webových stránkách v německém jazyce, zdroj však nelze požadovat za důvěryhodný, přesto si o dovolujeme přiložit: "Görlich, auch Görling oder Gerlach leitet sich von dem ahd. Rufnamen gebildet mit ahd. ger= Speer und der Endung –lach (gër und lâh), got. laikan, = sprigen; Kampfspiel, ab. Belegt in den Formen/Schreibweisen z.B. a. 872 Gerlec, 1370 Gerlach und 1560 Görlach, Gerlich usw.. Sehr viele Einträge (GOERLICH) aus/ab z.B.: 1697, KATHOLISCH, LAUBENHEIM MAINZ, RHEINHESSEN, HESSE-DARMSTADT oder 1678, EVANGELISCH LENNEP, RHEINLAND, PRUSSIA. (https://www.onomastik.com/forum/goerlich.php ).
Aneta píše:
Úterý 01.05.2018 18:06
Dobrý den,
zajímal by mě význam a původ příjmení Cagaš,Cagašová.
Předem moc děkuji za odpověď Aneta
PSK - admin píše:
Čtvrtek 03.05.2018 10:59
Dobrý den,
v informačních zdrojích, které užíváme pro dohledávání příjmení, nebylo Vámi dotazované příjmení nalezeno. Mohli bychom Vám doporučit publikaci MAJTÁN, Milan. Naše priezviská. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2014. ISBN 978-80-224-1357-2, která ale není v naší knihovně v současnosti k dispozici.
Použité zdroje:
monografie:
BENEŠ, Josef. O českých příjmeních. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. Studie a prameny; sv. 14.
KNAPPOVÁ, Miloslava. Naše a cizí příjmení v současné češtině. Liberec: Tax Az Kort, 2002. ISBN 80-238-8173-6.
KOTÍK, Antonín. Naše příjmení: Studie ku poznání příjmení českoslovanských, s ukázáním jejich hojnosti, rozmanitosti a namnoze zvláštního rázu a s pokusem o vysvětlení jich původu a smyslu. Nové vydání. Praha: Jan Kotík, 1897. Dostupné také z: http://kramerius4.nkp.cz/se[…]fddf-11e6-8830-005056827e51
MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená: malá encyklopedie 250 nejčastějších příjmení. Vyd. 2. Praha: Epocha, 2002. ISBN 8086328104.
MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená: malá encyklopedie nejčastějších příjmení. II. Díl. Jména na 251.-501. místě: Adam - Žižka. Praha: Epocha, 2003. ISBN 8086328309.
MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená aneb příjmení pod mikroskopem. Praha: Epocha, 2004. ISBN 8086328589.
MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Vyd. 2., upr. Praha: Agentura Pankrác, 2004. ISBN 8086781038.
encyklopedie:
Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. V Praze: J. Otto, 1888-1909. 28 sv. Dostupné z: http://kramerius4.nkp.cz/se[…]043e-11e5-95ff-5ef3fc9bb22f
Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
Fulltextově prohledavatelný archiv časopisu Naše řeč:
Naše řeč [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, 1917-2011, roč. 1-94 [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?vol=94
Michal píše:
Pátek 23.07.2021 07:25
Dobrý den zajímal by mě význam přijmení Matyska Děkuji hezky den
PSK - admin píše:
Sobota 02.10.2021 14:15
Dobrý den,

příjmení Matyska patří do skupiny příjmení vzniklých z osobních jmen, kdy základ příjmení tvoří některé z křestních jmen, které se na území ČR vyskytovala po staletí (např. jména apoštolů a světců). U příjmení Matyska jde o odvození z hebr. jména Mattithjáh = dar boží. Patří sem i jiná podobná příjmení jak např. Matiáš, Matyáš, Matyášek, Matýs, Matyščák a další. (Zdroj: MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2010. ISBN 80-86781-03-8).
Podle dat Ministerstva vnitra ČR se k roku 2016 nacházelo 242 výskytů příjmení Matyska v celé ČR. Odkaz zde: https://www.kdejsme.cz/[…]/.Tématice původu příjmení se věnuje také pořad Českého rozhlasu ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR. Pro zajímavost připojujeme odkaz na epizodu o příjmení „Matys“, které má pravděpodobně stejný původ: https://dvojka.rozhlas.cz/matys-8369651.
Karolina Frajtova píše:
Úterý 12.10.2021 21:43
Dobrý den,
zajímal by mě původ příjmení Frajt a Schramhauser. Děkuji
PSK - admin píše:
Středa 13.10.2021 12:31
Dobrý den,

příjmení Frajt může patřit do skupiny příjmení vzniklých z místních jmen, to znamená podle místa původu člověka nebo jeho majetku. Tenhle způsob vytváření příjmení byl obvyklý u šlechty a u měšťanů už od středověku. V tomto případě může jít o odvození od města Svoboda nad Úpou (=německy Freiheit).

Druhou možností je, že Frajt patří do skupiny příjmení vzniklých z apelativ, to znamená z podstatných jmen, přídavných jmen, sloves apod., která opisují a zařazují člověka podle jeho zaměstnání, místa v společnosti, charakteristických rysů, podle událostí, v nichž sehrál důležitou roli. U příjmení Frajt může jít o odvozeninu staročeského pojmu „freid“ = znamení zvoncem k zahájení trhu. Zároveň tohle příjmení může mít původ v němčině – z přídavného jména „frei“ = volný, svobodný. (Zdroj: MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2010. ISBN 80-86781-03-8.)

Jiná příručka ještě uvádí možnost vzniku z názvů vojenských hodností – Frait, Frajt = svobodník, titul ze 17. stol. (Zdroj: Německá příjmení u Čechů. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně. ISBN 80-7044-212-3.)

Podle dat Ministerstva vnitra ČR se k roku 2016 nacházelo 134 výskytů příjmení Frajt v celé ČR. Odkaz zde: https://www.kdejsme.cz/prijmeni/Frajt/hustota/.

 

U příjmení Schramhauser je dohledání původu složitější, přesnou podobu příjmení jsme v nám dostupných příručkách nenašli. Můžeme uvést alespoň podoby části tohoto příjmení, které mohou s původem souviset. Jednak jde o příjmení Šram, Šrám – vzniklo z apelativ, v tomto případě ze slova šrám = jizva, v přeneseném významu člověk poznamenaný jizvou. (Zdroj: MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2010. ISBN 80-86781-03-8.)

Také jiná publikace u příjmení Šrámek uvádí původ se slova jizva (malý šrám) a radí ho do kategorie příjmení vzniklých podle tělesných a duševních vlastností člověka – člověk postižený jizvou (většinou) na obličeji. Publikace v této souvislosti uvádí i podoby příjmení Schram, Schramek, Schramm. (Zdroj: MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená: malá encyklopedie 250 nejčastějších příjmení. Praha: Epocha, 2002.) Publikace věnující se německým příjmením u Čechů rovněž odvozuje původ příjmení Schramm z názvů pro vady pleti a jiné tělesné nedostatky jako jizva, šrám. (Zdroj: Německá příjmení u Čechů. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně. ISBN 80-7044-212-3.).

Podle dat Ministerstva vnitra ČR se k roku 2016 nacházelo 15 výskytů příjmení Schramhauser v celé ČR. Odkaz zde: https://www.kdejsme.cz/prijmeni/Schramhauser/hustota/.

Tématice původu příjmení se věnuje také pořad Českého rozhlasu, možná byste mohli zkusit kontaktovat jeho tvůrce, kteří tuto možnost ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR nabízejí. Odkaz na kontakt zde: https://dvojka.rozhlas.cz/[…]/o-poradu.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu