Uznání jména na matrice

Text dotazu

Dobrý den, je v ČR možné pojmenovat holčičku Hanka? Uznají toto jméno na matrice? Díky.

Odpověď

 

jméno Hanka je již osamostatněnou domácí podobou jména Hana. Hana je jméno hebrejského původu, vzniklo ze stejného základu (channách) jako jméno Anna a znamená "milostiplná, milostná", popř. "líbezná, něžná".  V němčině se Hanna hodnotí též jako zkrácenina j. Johanna.

Ostatní domácí podoby mohou být: Hanka, Hanča, Hanče, Hančí, Hančin(k)a, Hani, Hanďa, Hája, Háňa, Hanička, Hančka, Hanin(k)a, Haňule, Hanul(k)a, Hanuš(ka), Hanďule, Hanďour, Haňous, Hanýžka aj.

Její ostatní cizojazyčné varianty jsou: ve slov. sch. Hana, něm. Hanna(h), Hanne, Hanni, Hanka, angl., Hanna, Hannah, Hannele (počeštěné Hanele) hol., nor. Hanna(h), pol., maď., švéd. Hanna, dán. Hanne, ukr. Hanna.

Jméno Hana stále patří mezi nejoblíbenější jména.

Jmeniny slaví na 15. srpna. 

 

Jméno Hanka by tedy mělo být možné do matriky zapsat. Můžete se podívat na tento odkaz, abyste zjistili, kolik žen v ČR nosí jméno Hanka: http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?id=115197&typ=jmeno.

O možnosti zapsat toto jméno do matriky se ovšem přesto raději poraďte na matričním úřadě.

 

 

Podle zákona o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb.(a jeho dalších novelizovaných podob) je v České republice možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolená´ a ´nepovolená´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR." Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.

Z jazykového výkladu matričního zákona vyplývá, že jméno se volí ze systému existujících, doložených jmen.

Nelze tedy pro dítě vytvořit jméno zcela nové.

Na matrikách mají k dispozici seznam jmen, která lze v České republice zapsat do matriky.

 

Pokud se jméno v seznamu nenachází, je nutné získat znalecký posudek o možnosti užívat zatím nepovolené křestní jméno. Ten vydává PhDr. Miloslava Knappová, CSc. - soudní znalkyně v odvětví jazykovědy, jmenovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jedině ona ověřuje podoby jmen a příjmení pro zápis do osobních dokladů. Za posudek se platí řádově několik stokorun. Do žádosti musíte napsat, kdo bude nositelem jména (novorozeně, dospělý, chlapec, děvče), k jakému příjmení, případně dalšímu křestnímu jménu bude jméno užíváno, dále pramen, kde jste jméno našli + případně kopie příslušných dokumentů. Nezapomeňte ani na vaši zpáteční adresu a telefon.

PhDr. Miloslava Knappová, CSc.

Kubánské náměstí 1322/17

100 00 Praha 10 - Vršovice

tel.: 271 733 481

 

Miloslava Knappová je i autorkou příručky jednoho z knižních "rádců" při výběru křestních jmen. Viz. KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?  Obsahuje na 14000 podob jmen českých a cizojazyčných.  Původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář.  Informace o jménech afrických a asijských. Praha: Academia, 2010.  ISBN 978-80-200-1888-5.

 

Další zdroje:

k získáni seznamu křestních jmen i s jejich výkladem Vám poslouží např. následující odkazy:

Internetová encyklopedie křestních jmen nakladatelství Libri:

http://www.libri.cz/databaze/jmena/

* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. 5., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha : Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1888-5.

* RAMEŠ, Václav. Po kom se jmenujeme? : encyklopedie křestních jmen. 3. vyd.

Praha : Libri, 2003. ISBN 80-7277-197-3.

* BAUEROVÁ, Anna. Tisíc jmen v kalendáři. 1. vyd. Praha : Šulc a spol., 1992. ISBN 80-901204-3-1.

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.03.2017 15:50

Andrea Kovářová píše:
Pátek 10.05.2019 17:29
Dobry den, mohu touto cestou zjistit, zda mohu pojmenovat v ČR dceru jménem Mila (popř. Milla)?
Děkuji
PSK - admin píše:
Úterý 14.05.2019 10:33
Dobrý den,

Miloslava Knappová ve své příručce "Jak se bude vaše dítě jmenovat" uvádí pouze podobu jména Mila, jedná se o jihoslovanské jméno a znamená "milá". Jeho bulharskou obdobou je Mili a německou Milly. Všechna jména v této publikaci jsou jazykově ověřenými základními, oficiálními jmény zapsatelnými do matriky.

Použitý zdroj:
* KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář: informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. S. 498. ISBN 978-80-200-2656-9.
Kleris píše:
Sobota 27.07.2019 16:45
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na jméno Kleris/Klaris, zda tak můžu pojmenovat svoji dceru, děkuji.
PSK - admin píše:
Úterý 30.07.2019 16:30
Dobrý den, odpověď Vám byla odeslána e-mailem, služba PSK
Lucie píše:
Pátek 31.01.2020 12:02
Dobrý den, lze zapsat do matriky jméno Annie? děkuji
PSK - admin píše:
Pondělí 03.02.2020 14:50
Dobrý den,

křestní jméno Annie je z němčiny pocházející domácká podoba jména Anna.
Anna je jméno hebrejského původu (z hebr. Channáh), znamená "milostná, milostiplná", popř. přeneseně "líbezná, milá".
Jméno Annie jsme nalezli v rejstříku povolených jmen v naší republice. Z jazykového hlediska toto jméno splňuje podmínky zákona o matrikách, jménu a příjmení (č. 301/2000 Sb.) pro zápis do matriky ČR. Znamená to, že pro jeho zápis již není třeba žádné další jazykové ověřování.

zdroj : Miloslava Knappová : Jak se bude Vaše dítě jmenovat ? Praha :Academia 2017
Denisa píše:
Neděle 23.01.2022 14:42
Dobrý den, uzná matrika jméno Moon? Tohle jméno jsem našla náhodou a dosud jsem ho na žádném webu neviděla. Tak si to chci ověřit. Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Pondělí 24.01.2022 12:16
Dobrý den,
odpověď jsme Vám zaslali na Vaši e-mailovou adresu.
Služba PSK
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu