Tvorba kalendária - kdo určuje kdy má které jméno v kalendáři svátek

Text dotazu

Dobrý den, nedokázal jsem najít žádný pramen, který by popisoval, kdo určuje, kdy má které jméno v kalendáři svátek? Kdysi to dělala církev, kdo to dělá teď? Tisknou to papírny jen tak ze zvyku nebo to určuje nějaká instituce? Která?

Odpověď

Odpověďi na své otázky naleznete v publikacích zabývajících se osobními jmény.
Doporučuji například: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? / Miloslava Knappová. 3. vyd. (dopl. a přeprac.). Praha : Academia, 1996. 358 s. [Kap.] Jméno a kalendář, s. 47-53. ISBN 80-200-0591-9. O úpravách kalendária a činnosti kalendářní komise na s. 47 a 48.
Z této publikace citujeme: Podoba, resp. úprava kalendária se v tiskárnách připravuje za odborné účasti kalendářní komise, která při vydavatelství kalendářů pracuje. V ní jsou kromě představitelů jmenované organizace (Obchodní tiskárny, a.s., v Kolíně) jako poradci též zástupci MV ČR (civilněsprávního úseku), MK ČR, jazykovědci - onomastikové a další odborní spolupracovníci. ...

Též doporučujeme nejnovější vydání Jak se bude vaše dítě jmenovat? / Miloslava Knappová. Vyd. 4., přeprac. a dopl. Praha : Academia, 2006. 651 s. ISBN 80-200-1349-0.

Autorka PhDr. Miloslava Knappová, CSc., je soudní znalkyní v odvětví jazykovědy, jmenovaná Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Vydání publikace Jak se bude Vaše dítě jmenovat z roku 1996 je dostupné v naší knihovně k prezenčnímu studiu ve všeobecné studovně (náhradní provoz v čítárně). Vydání z roku 2006 je půjčené.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

09.11.2007 10:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu