Thomayerova nemocnice - 30.léta

Text dotazu

Dobrý den, sháním dokumenty z 30. letech - založení Thomayerovy nemocnice (r. 1928) a nějaké fotky z té doby, děkuji.

Odpověď

Dobrý den, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou původně vznikla jako tzv. Ústřední zaopatřovací ústav hl.města Prahy. Ústav byl budován podle návrhu PhDr.Petra Zenkla, prvního předsedy Ústředního sociálního sboru. Stavět se začalo 16.7.1926 dle jednomyslného usnesení pražského zastupitelstva z 12.4.1926, k realizaci byl vybrán návrh architekta ing. Bohumíra Kozáka. Na základě usnesení městské rady ze dne 21.9.1928 nesl ústav název "Masarykovy domovy - Sociální ústavy hlavního města Prahy". I. etapa výstavby byla dokončena v roce 1928 (slavnostní otevření se konalo 26.10.1928) a první obyvatelé se do Masarykových domovů stěhovali 13.5.1929. Po válce bylo rozhodnuto o přeměně sociálního ústavu na nemocnici, název Thomayerova nemocnice byl užíván od 26.5.1954.

V případě, že máte zájem o původní dobové dokumenty související se vznikem Masarykových domovů, doporučili bychom Vám prostudovat archivní materiály uložené v Archivu hlavního města Prahy (http://www.ahmp.cz). Měl by zde být uložený fond Ústředního sociálního úřadu (signatura ÚSÚ III-3), v jehož rámci je přímo vyčleněný soubor dokumentů týkajících se vybudování Masarykových domovů od rozpracování prvotní myšlenky až po jejich násilné vyklizení v roce 1942. V Archivu hlavního města Prahy je pak také fond "Masarykovy domovy" (NAD č. 1099), který obsahuje dokumenty z let 1928-1951(1953) týkající se hospodářské správy ústavů, výkazy chovanců a zaměstnanců, ošetřovné, osobní spisy chovanců. Další informace k tomuto fondu si můžete vyhledat na http://vademecum.ahmp.cz, do vyhledávacího pole zadejte výraz Masarykovy domovy. Další dokumenty by mohly být součástí pozůstalosti architekta Bohumíra Kozáka, která je uložená v Národním technickém muzeu - Archivu architektury, ve Fondu architektů (http://www.ntm.cz/cs/archiv-a-knihovna/archiv-architektury).

Informace o Masarykových domovech včetně fotografií byly v průběhu jejich vzniku a fungování uveřejňovány i v tisku, z období 1.republiky jsme našli tyto publikace:

* ZENKL, Petr. Masarykovy domovy : Sociální ústavy hlavního města Prahy, Praha-Krč. Praha : [nákl. vl., mezi 1929 a 1949]. 1 sv. (nestr.)
signatura: II 067916 (NK ČR, Národní konzervační fond
-http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_konzervacni_fondy.htm)

* Masarykovy domovy, ústřední sociální ústavy hlavního města Prahy. Brno :
Arch. Václav Roštlapil, [1932]. 42 s. Zvláštní otisk revue Horizont. Kniha je doplněna řadou fotografií.
signatura: 54 C 2924 (NK ČR)

* Masarykovy domovy, sociální ústavy hlavního města Prahy. Praha: Presidium hlavního města Prahy, 1948. [10] s.: 1 il.
- tuto brožuru jsme ve fondu NK ČR nenalezli, je však dostupná i v dalších knihovnách, např. v Moravské zemské knihovně (signatura X-0220.732), Knihovně Národního muzea nebo Městské knihovně v Praze  (signatura Brož A 416, brožura je dostupná i v digitalizované podobě v Digitální knihovně MKP -http://kramerius.mlp.cz/kramerius/handle/ABG001/255149, přístup k plnému textu je možný pouze z počítačů MKP)
- propagační brožura vyšla v roce 1948 též v několika překladech:
- The Masaryk Homes : The Social Institution of the City of Prague (signatura NK ČR - 13 K 1022),
- Foyers Masaryk : Etablissements de l´assistence sociale de la ville de Prague (signatura NK ČR - 13 K 1024)
- Masarikovy doma, sociál´nyje učreždenija g.Pragi (signatura NK ČR - 13 K
1023)

Zajímavým zdrojem informací (a také fotografií) pro Vás mohou být i novinové a časopisecké články. Pro období 1.republiky bohužel neexistuje článková bibliografie. Několik rozsáhlejších článků jsme nalezli prostřednictvím digitální knihovny Kramerius (http://kramerius.nkp.cz):

* Péče hl.města Prahy o sestárlé a choré - projekt ústř. zaopatřovacího ústavu v Krči nákladem 80 milionů Kč. Národní listy. 1926, roč. 66, č. 102 (13.4.1926), s. 4. http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9323156

* ZENKL, Petr. Velkolepé sociálně humánní dílo obce pražské : rozhovor s tvůrce "Masarykových domovů", sociálně-humánního ústavu hlavního města Prahy. Pestrý týden. 1928, roč. 3, č. 42 (20.10.1928), s. 7.
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5666072

* Slavnostní otevření Masarykových domovů v Krči. Národní politika. 1928, roč. 46, č. 299 (27.10.1928), s. 3 (ranní vydání).
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17941805

* "Masarykovy domovy, sociální ústav hlavního města Prahy v Krči". Věstník hlavního města Prahy. 1929, roč. 36, č. 52 (30.12.1929), s. [1319]-1323.
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6888242

* Rp. Život v Masarykových domovech v Krči, vzorné sociální instituci hl.
města Prahy. Pestrý týden. 1930, roč. 5, č. 8 (22.2.1930), s. 12-13.
Fotografie.
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4752708,
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4752710

* VALTER, G. Masarykovy domovy, sociální ústavy hlavního města Prahy. Jas :
rodinný obrázkový týdeník. 1931, roč. 5, č. 7 (13.2.1931), s. 4-5.
Fotografie.
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9225992,
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9226000

* ZENKL, Petr. "Masarykovy domovy", sociální ústavy hlavního města Prahy, Praha-Krč. Československá nemocnice. 1931, roč. I, č. 5-6 (květen-červen 1931), s. 131-148. Fotografie.
 
Plný přístup k výše uvedeným digitalizovaným textům je možný pouze z počítačů NK ČR. Pro vyhledávání je však systém Kramerius volně přístupný, do vyhledávacího pole stačí zadat slova, která se objevují v textu článku.
Systém Kramerius obsahuje převážně starší periodika, která jsou pro potřeby vyhledávání "přečtena" metodou OCR.  Část digitalizovaných dokumentů je ve špatném fyzickém stavu, což můžete velmi ovlivnit kvalitu "přečteného"
textu. Při vyhledávání je také nutné kombinovat různé tvary zadávaných slov (systém nepodporuje flexi ani zadávání dotazu pomocí zástupných znaků).

V československém tisku zajisté vyšly i další články věnované Masarykovým domovům. Jak jsme již uvedli, před rokem 1945 neexistuje obecná článková bibliografie (specializovaná bibliografie Bibliographia medica Čechoslovaca vychází až od roku 1947), v níž by bylo možné články jednoduše vyhledat. V takovémto případě je možné články vyhledat pouze listováním v konkrétních novinách a časopisech. Záleží samozřejmě na tom, jaké informace Vás zajímají. Údaje administrativního charakteru by mohly být obsaženy např. ve Věstníku hlavního města Prahy, časopisy věnované architektuře zas mohly otisknout články zabývající se architektonickým řešením celého komplexu atd.
Doporučili bychom Vám i využít fond pragensií Městské knihovny v Praze (http://www.mlp.cz/infomarpra.php). Některé z výše uvedených knih a článků jsou doplněny i fotografimi Masarykových domovů. Sbírku fotografií a negativů buduje např. Muzeum hlavního města Prahy
(http://www.muzeumprahy.cz/texty/o%20muzeu.php#sbirky) a fond fotografií je uložen i v Archivu hlavního města Prahy.

V současné době několik velmi podrobných článků o vzniku Masarykových domovů,z nichž jsme také čerpali informace, publikovala PhDr.Hana Mášová (http://udl.lf1.cuni.cz/article.asp?nDepartmentID=2648&nArticleID=8601&nLanguageID=1):
* http://www.sanquis.cz/index.php?linkID=art765
* http://www.zdn.cz/clanek/masarykovy-domovy-velkorysy-projekt-reseni-socialni-pece-v-hlavn-126339


* MÁŠOVÁ, Hana. O stavbě Masarykových domovů, sociálních ústavů hlavního města Prahy. Dějiny věd a techniky. 1996, roč. 29, č. 2, s. 101-116. ISSN 0300-4414.

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.10.2009 11:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu