slovo Němec, etymologie

Text dotazu

Prosím o vysvětlení - jak vzniklo slovo Němec označující příslušníka německého národa.

Odpověď

Dobrý den,

Etymologický slovník jazyka českého uvádí následující výklad slova Němec:
němý: u všech Slovanů: slovensky nemý, atd. K tomu náleží i Němec. Je to třeba chápati tak, že němý značilo nejen němého, ale především snad i toho, kdo vydává nezřetelné, nedělené, nesrozumitelné zvuky, jako cizinec, cizinci pak Slovanům byli především Němci, poněvadž s nimi měli nejvíce co činit, oni pronikali jako kolonizátoři, věrozvěstové, obchodníci, dobyvatelé. (Jiné výklady slova Němec, např. od germánského kmene Nemetes, jsou méně pravděpodobné). - Slovo málo jasné. Původní podobu snad ukazuje lotyšské mems němý (slovans, asi disimilace m-m > n-m?), to pak asi souvisi s ruznotvarým zvukomalebným slovesem pro nezřetelné mluvení, bručení apod.
MACHEK, Vaclav. Etymologicky slovnik jazyka ceskeho. Fotoreprint podle 3. vyd. Praha : Nakladatelstvi Lidove noviny, 1997. s. 470. ISBN 80-7106-242-1.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.02.2008 13:45

František Dvořáček píše:
Sobota 17.07.2021 06:49
Dobrý den, pozastavil bych se u toho možného púvodu v germánském kmeni Nemetú. Podobné, jako tady stojí, jsem četl i v jednom starším etymologickém slovníku, kde snad - nejsem si zcela jistý - autor tuhle možnost dokonce výslovně zcela vyloučil, ovšem stejně jako tady, bez jakéhokoliv vysvětlení, co má k tomuhle negativnímu stanovisku vést. Mě se tenhle púvod zdá intuitivně mnohem logičtější, ta teorie s němými, nesrozumitelně mluvícími mi přijde příliš vyumělkovaná, nahrávající i opakovaně se vyskytujícím animozitám mezi slovanskými národy a Němci. Je naprosto běžné, že malé i velké národy mají jméno podle púvodně poměrně malé skupiny charakterizující nějak danou lokalitu v době, když se začala rozšiřovat v komplexní stát. Tak by mě zajímalo víc než pouhé tvrzení, proč má být púvod slova Němci u Nemetú málo pravděpodobný.
PSK - admin píše:
Úterý 05.10.2021 09:12
Dobrý den,

vysvětlení původu slova Němec, které bylo uvedeno i v původní odpovědi, se opakuje ve všech nám dostupných slovnících, od starších až po novější vydání z roku 2012, které rovněž uvádí, že ze slova „němý“ s největší pravděpodobností pochází i slovo „Němec“: „vlastně ‘ten, kdo vydává nesrozumitelné zvuky’, ve slov. jazycích tak byli označeni cizinci, s nimiž Slované nejčastěji přicházeli do styku.“ (Zdroj: REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2012. s. 408. ISBN 978-80-7335-296-7.)

Naše služba má v kompetenci poskytnout základní dostupné informace a zdroje k (nejen) jazykovým otázkám, přičemž nejsme odborným jazykovědným pracovištěm. Neumíme Vám proto poskytnout jiné informace o vlivu germánského kmene Nemetů na původ současného pojmenování příslušníků německého národa než ty, které se nachází i na volném internetu a tento vliv hodnotí jako jednu z možností bez širšího výkladu. Pro více informací Vám doporučujeme zkusit se obrátit na Etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR. Kontakty naleznete zde: https://ujc.avcr.cz/[…]/.

S pozdravem
Služba PSK
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu