původ slov pro ztracený čas

Text dotazu

Dobrý den. Můžete mi, prosím, vysvětlit původ alespoň některých uvedených slov, která se v hovorové češtině objevují pro ztracený, respektive neaktivně využitý čas? Děkuji.
bloumat - slezsky i bloncat
flákat
lelkovat

Odpověď

Dobrý den,

jak jste již sama uvedla, všechna tato slova ( bloumat, flákat, lelkovat ) se používají ve smyslu toulat se, bloudit od ničeho k ničemu či ztrácet čas, nečinně koukat.

Slovo BLOUMAT je hovorová podoba slova bloudit. Původ tohoto slova je v praslovanském výrazu blod. ( Zdroj: Holub, Josef. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 2. vyd. Praha : SPN, 1978 )

Slovo FLÁKAT je nejspíše odvozeno od německého slova flackern = poletovat, kmitat se ( nebo od Flagge = prapor )( Slovník nespisovné češtiny : argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost : historie a původ slov / [Jan Hugo, hlavní editor]. 2., rozš. vyd.Praha : Maxdorf, c2006. ISBN 80-7345-098-4 (váz.) )

Slovo LELKOVAT je vytvořeno od slova lelek. České slov lelek ( a jeho obdoby ve slovanských jazycích )pocházejí od lelějo, lelějati ( staročesky leleju ) = létati ( v kolébavém pohybu ); Šafařík ovšem odvozuje toto slovo od výrazu lelekati = naříkati ( podle zvuku, který pták vydává ).
( Machek, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 3. vyd. z roku 1971. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-242-1 (váz.)

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.12.2007 14:07

Opravilová Dana píše:
Pondělí 18.10.2021 09:04
Dobrý den,
používali jsme i výraz ŠLUNCAT. Významem podobně jako bez účelu chodit. (Tak jsme se šluncali po městě, než nám jel autobus domů). Bohužel se mi nedaří nikde nalézt ve slovníku.

Hezký den.
D.O.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu