původ příjmení Šebek, Šmejkal, Šinágl, Trejra, Manda, Korynta, Vaneček, Hoppan, Ksandr, Krbec, Mojžíš, Schořovský, Taraba.

Text dotazu

Dobrý den.
rád bych znal původ příjmení Šebek, Šmejkal, Šinágl, Trejra, Manda, Korynta, Vaneček, Hoppan, Ksandr, Krbec, Mojžíš, Schořovský, Taraba.
Vypsal jsem všechny, ale budu rád za jakoukoliv informaci.
Zároveň bych se rád zeptal, od kdy se začala příjmení předávat tak, jak to známe z dneška. Okolo jakého roku je tedy možné dohledat mého prvního předka s mým příjmením ?
Děkuji Vám.

Odpověď

Dobrý den,

informace o vzniku a původu českých příjmení pojednávají následující knihy:

MOLDÁNOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. 2., upr.vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2004. ISBN 80-86781-03-8 (váz.)

* MATES, Vladimír.Jména tajemství zbavená : malá encyklopedie 250 nejčastějších příjmení.2.vyd.Praha : Epocha, 2002.ISBN 80-86328-10-4 (váz.)

* MATES, Vladimír.Jména tajemství zbavená, aneb, Příjmení pod mikroskopem.1. vyd.Praha : Epocha, 2004.ISBN 80-86328-58-9 (váz.)

* MATES, Vladimír.Jména tajemství zbavená : malá encyklopedie nejčastějších příjmení. II. díl, jména na 251.-501.místě, Adam - Žižka.1.vyd.Praha : Epocha, 2003.ISBN 80-86328-30-9 (váz.)

* BENEŠ, Josef. Německá příjmení u Čechů. 1.vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1998. Sv. 1-2. ISBN 80-7044-212-3 (brož.)

Vysvětlení původu některých příjmení již naleznete v archivu služby Ptejte se knihovny:

* http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2010/vyznam-prijmeni-smeykal

* http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2011/prijmeni-manda

* http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2012/prijmeni-mojzis

Další  uvedená příjmení jsou ve výše zmíněných zdrojích vysvětlena následovně:

* Šebek - od Šeba, a to z osobního jména Šebestián (česká podoba latinského jména Sebastian = obyvatel města Sebasty)

* Vaněček - z osobního jména Václav (= více slavný)

* Ksandr - z řeckého osobního jména Alexander =  obránce mužů

* Krbec - od krb = dýmník, spodek ohniště; též slovo pro budku pro holuby, toulec, krbec -  též druh obuvi

* Schořovský  - z místního jména Schořov u Čáslavi

* Taraba - z východočeského tarabit = namáhavě nést; taraba = nešika, snad též z osobního jména Tarasius

Část z nich ovšem  není  v publikacích o českých příjmeních vysvětlena:

* Šinágl - nejbližší uvedené příjmení  - Šinákl - z šinákl = člun, přeneseně též velká bota, pravděpodobně téz menší čeledín či hřebík na úpravu obruče

* Trejra - nejbližší uvedené příjmení - Trejba - z trýbat =  náruřivě pít, lít do sebe, snad též z německého Treiber = honák

* Korynta - nejbližší uvedené příjmení - Koryta - od koryto - mělká podlouhlá nádoba

* Hoppan - nejbližší uvedené příjmení Hoppe, Hoppel - ze hornoněmeckého slova Hopf, Hopfen = chmel

Statistiky počtu osob daného příjmení v ČR nabízejí stránky:

* Naše jména: http://www.nasejmena.cz/

* Kde jsme: http://www.kdejsme.cz/

* Statistiky Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni.aspx

Historie vzniku příjmení – viz http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/historie-prijmeni

Genealogie:

* http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/genealogie-rodokmen

* http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/rodokmen-2

Více informací můžete nalézt v archivu služby Ptejte se knihovny

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.06.2013 14:14

Markéta Šimurdová píše:
Sobota 01.10.2022 16:21
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na původ jména Skoblej. Moje babička Skoblejová se narodila na zakarpatské Ukrajině. Je to typické ukrajinské příjmení? Nebo na Ukrajinu její předci přišli z Československa?
Děkuji.
PSK - admin píše:
Úterý 04.10.2022 11:44
Dobrý den,
konkrétní příjmení Skoblej jsme v dostupných zdrojích nenalezli. Nalezli jsme možná příjmení, od kterých by mohlo být možná odvozené, nicméně jsme nikde nenalezli přímý odkaz na ukrajinský původ a nemůžeme ho tedy ani prokázat ani vyvrátit. Ve zdrojích jsme nalezli:

Příjmení „Skobel, Skobil, Škobla, Škobis, Škába, Škebra, Škabrant, Škabrout […] Jména ta znamenají skrblíka, lakomce. V severních Čechách (Jos. Rouble v Čas. Č. Mus. 1864) škybrný = spořivý. Souvisí se slovem skobliti == schaben, strouhali, mízdřiti, dříti; pojmy dříti a lakotili jsou ovšem příbuzný. Viz též ruské jméno Skobelev.“ Zdroj: KOTÍK, Antonín. Naše příjmení. V Praze: A. Kotík, 1894. s. 59. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:cbbc2d0b-1adb-466e-a4ca-fbbb590edbd6

„Skoba - z A = hák; přezdívka nosatému člověku Skobla - stč. A skoble = škrabák, hoblík; Skoblík (chodské nář. = menší poříz)“
MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2010. s. 169. ISBN 80-86781-03-8. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:b0453020-4016-11e4-bc3a-005056827e51

„skoble, -e f. 1 skoba: pouješenej na skobli Keb 2 bedn. druh pořízu: Skoblej se dlabalo.“ Zdroj: BACHMANNOVÁ, Jarmila. Slovník podkrkonošského nářečí. Praha: Academia, 2016. s. 338. ISBN 978-80-200-2505-0. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:39e56e4f-afd4-4769-90c5-9063da79e30c

V databázi My Heritage, kterou Národní knihovna ČR nabízí svým uživatelům, ale v základní verzi je dostupná i online (https://www.myheritage.cz/), jsme nalezli jméno Skoblej (Скоблей) ve druhé polovině 19. století častější v Maďarsku (např. Ostřihom), podle všeho někteří nositelé tohoto jména emigrovali na konci 19. stol. do USA, kde došlo i ke změnám jména na Skobley. Začátkem 20. století se objevilo jméno také na Zakarpatské Ukrajině. Nedokážeme zjistit konkrétní původ jména, ale mohlo by Vám to ve Vašem pátrání pomoci.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu