Poplatky za studium po překročení 26 let

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, je mi 25 a dokončil jsem bakalářské studium. Chtěl bych pokračovat na Mgr, ale zajímá mě, kdybych studoval dál prezenčně, tak zda bych po překročení 26. let platil školné, případně nějaké poplatky a kolik.
Nejsem si totiž jistý.
Za odpověď předem děkuji

Odpověď

Hezký den,

dovršení věku 26 let nemá žádný vliv na placení školného a poplatky za studium. Tzv. školné se hradí jen na soukromých školách bez ohledu na věk studenta. Zpoplatněno je pouze překročení standardní délky studia. U bakalářských oborů jde o více než 4 roky studia, u magisterských je pak možné studovat bez poplatků tři roky.

Výdaj, kterému se po dovršení 26. roku života nevyhnete, je povinnost hradit zdravotní pojištění. Stát je totiž plátcem pojistného za studenta jen do 26 let. Poté automaticky přestáváte být v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako osoba, za kterou je plátcem pojistného stát. Zdravotní pojištění musí v ČR platit každý občan. Tady jsou 3 možnosti, jak na to.

 

a.       Pokud při studiu nepracujete, jste vedeni jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) a hradíte si každý měsíc pojištění

b.       Pokud při studiu pracujete, pojistné za vás bude odvádět zaměstnavatel.

c.       Pokud při studiu podnikáte, platíte si pojistné dle dosažených příjmů.

 

Povinnost platit zdravotní pojištění vzniká následující měsíc po měsíci, ve kterém jste měli narozeniny (např. máte-li narozeniny 5. ledna, za měsíc únor jste již povinni uhradit pojistné).

Naopak platit sociální pojištění záleží na Vašem uvážení.

Dobrou zprávou je, že mezinárodního programu Erasmus se žádná věková hranice netýká. Program mohou využít studenti jakékoli formy nebo úrovně studia bez ohledu na věk.

O něco nepříjemnější je fakt, že Vám po 26. roce zaniká nárok na studentské slevy na dopravu (například studentská sleva Českých drah). Dojíždění se Vám tedy prodraží.

Jak vidíte, český školský systém je ke starším studentům poměrně přívětivý. Ani po 26. roku života Vám žádné poplatky nebrání ponořit se do krás poznání, případně probdít noc u školní učebnice.

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.06.2017 00:32

Martin píše:
Úterý 18.01.2022 12:26
Dobrý den, mám ještě dotaz k této otázce. Je mi 27, bakalářské studium jsem využíval ve 20 a to jen jeden rok, poté jsem studium ukončil. Mám tedy teď ještě možnost studovat 3 roky bakalářského studia zdarma? Liší se odpovědi lidí okolo, tak se chci zeptat Vás. Děkuji
PSK - admin píše:
Čtvrtek 10.02.2022 12:58
Dobrý den,

ideální je se obrátit na fakultu, kterou chcete studovat. Nicméně podle níže uvedených příkladů lze vyvodit, že vzhledem k věku si musíte platit sociální a zdravotní pojištění, ale studovat můžete zdarma 2 roky.
https://student.finance.cz/[…]/#Studium%201
https://student.finance.cz/[…]/
Anna Vacková píše:
Úterý 13.09.2022 20:30
Dobrý den,

K tomuto mám ještě jednu otázku. Bohužel se mi nepodařilo za 4 roky řádně dokončit bakalářské studium, ztroskotala jsem bohužel na odevzdání bakalářské práce. Ráda bych ovšem titul Bc. získala. Má otázka tedy zní: kdybych se teď přihlásila znovu další rok na studium, studium bych asi znovu absolvovat nemusela, protože na TU v Liberci funguje uznávání předmětů, takže by mi asi uznali všechny předměty a šla bych pak jen k SZZ, ale na to se neptám, ptám se na to, jak by to v tomto mém případě bylo s poplatkami za studium? Musela bych platit, počítalo by se do toho i to řádně nekonečné studium?

Děkuji
PSK - admin píše:
Čtvrtek 15.09.2022 10:22
Dobrý den,

děkujeme za využití služby Ptejte se knihovny.
Z vašeho dotazu neznáme konkrétní okolnosti a detaily týkající se Vašeho studia, proto Vám můžeme poskytnout jen obecnou odpověď. Obecně platí, že vysokoškolské studium je bezplatné za podmínek dodržení standardní délky studia (bakalářský stupeň 4 roky, magisterský stupeň 3 roky). Pokud je studium delší než standardní délka, studium je většinou vysokou školou již zpoplatněno. Pokud jste studium přerušili nebo ukončili, tato doba se do výpočtu délky studiu nezapočítává. Více informací naleznete v zákonu č. 111/1998 Sb. o vysokých školách: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111.

Nápomocné jsou určitě zdroje, které již byly uvedeny v předchozím komentáři, pro jistotu je připomínáme.
O poplatcích za studium se dočtete zde: https://student.finance.cz/[…]/.
Další informace i s příklady různých studijních situací naleznete zde: https://student.finance.cz/[…]/#Studium%201.

Základní informace o podmínkách studia na Technické univerzitě v Liberci (TUL) poskytuje Studijní a zkušební řád TUL: https://doc.tul.cz/11305. Univerzitní řád ale nechává mnohé kompetence ohledně studia, uznávání kreditů apod. v rukách děkanů jednotlivých fakult a mohou se na fakultách lišit. Proto Vám určitě doporučujeme zejména konzultovat Vaši situaci se studijním oddělením Vaší fakulty nebo ústavu, kde studium probíhalo. Tam získáte určitě nejrelevantnější informace o Vašich možnostech a povinnostech spojených s nástupem na studium.

Kontakty na jednotlivé fakulty a součásti TUL naleznete zde: https://www.tul.cz/univerzita/fakulty-a-ustavy/.
Poplatky spojené se studiem na TUL: https://www.tul.cz/studenti/poplatky-spojene-se-studiem/.
Případně můžete využít možnosti univerzitního poradenství TUL: https://www.tul.cz/[…]/.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu