Pěší pluk č. 11

Text dotazu

Zajímala by mě historie Píseckého pěšího pluku č. 11 a to kolem roku 1865. Kdo byl v uvedených letech jeho velitelem a bojoval i tento pluk v bitvě u Hradce Králové? Popř. jakých válečných tažení se pluk zúčastnil? Dají se někde najít třeba seznamy vojáků nebo jiná zajímavá dokumentace?

Odpověď

Dobrý den,

11. Písecký pěší pluk rakouské armády (tzv. infanterie) vznikl již v roce 1629 (uváděn i rok 1630) v Kolbergu ve Slezsku a jedná se o nejstarší pluk rakousko-uherské armády. Jeho prvním majitelem se stal plukovník Julius hrabě Hardegg a poslední princ Johan Georg Saský (od roku 1902). Během svého působení se účastnil mnoha vojenských událostí. V 19. století se to týkalo převážně italsko-rakouského konfliktu. Byly to např. bitvy u Melegnana a Solferina, které se odehrály v roce 1859.

Prusko-rakouská válka nebyla pouze konflikt těchto dvou mocností, ale byla zde také zapojena Itálie, jejímž spojencem bylo Prusko. Z toho důvodu se válka nevedla pouze na území Českých zemí (i když zde proběhly nejdůležitější bitvy), ale také na italském území, kde působila tzv. Jižní armáda. Právě zde byl vojensky zapojen 11. Písecký pěší pluk. Účastnil se drobných půtek, které se týkaly převážně srážek zásobovacích oddílů, nebo ochrany území..

Citace z knihy Třeba i železem a krví od Karla Richtera, kde byl tento pluk zmíněn:

"[.]Garibaldiho dobrovolnické sbory se pokoušely o vpád na rakouské území v oblasti jižních Tyrol. Zatím se je Rakušanům dařilo odrážet.

25. června oddíl v síle 600 mužů složený z vojáků a dobrovolníků překročil hranice a podél potoka Caffaro táhl do Judicarie. Setnina 11. pluku spolu s oddílem zemských střelců města Innsbrucku se mu postavila do cesty a palbou ho zahnala zpět. Pěšáci se poté spolu s innbruckými střelci stáhli do připraveného postavení u Lardara. Očekávali silný nepřátelský útok, k němuž skutečně vzápětí došlo. Směřoval na jejich pravé křídlo. V tuhém boji s italskou přesilou padl setník Růžička, sedmnáct mužů bylo raněno a několik se pohřešovalo [.]"

Z roku 1865 pochází tento odkaz na schematismus důstojnictva a základní informace (na s. 156 jsou informace pro 11. pěší pluk): https://books.google.cz/books?id=KbEAAAAAcAAJ&pg=PA3&hl=cs&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false

V létě 1914 odešel na bojiště první světové války, ze kterého se ovšem již jako organizovaný celek nevrátil. Po vzniku ČSR v rámci unifikace čs. armády došlo v lednu 1921 ke sloučení náhradního praporu pěšího pluku č. 11 s 11. čs. střeleckým plukem "Františka Palackého" československých legií v Rusku. Ten se přetransformoval v nový pěší pluk 11. "Františka Palackého" v Písku.

Pro období, kdy byl pluk součástí rakouské a rakousko-uherské armády se tyto materiály nalézají v archivu ve Vídni (vlastní dějiny, seznamy mužstva, atd.). Pro období československé se nalézají ve vojenském historickém archivu v Praze, kde je uložen fond pěšího pluku č. 11, jenž obsahuje válečné deníky z let 1914 až 1917 a dějiny pluku z doby I. světové války.

 

 

 

Použité zdroje

BĚLINA, Pavel a FUČÍK, Josef. Válka 1866. Vyd. 1. Praha: Havran, 2005. 686 s., [32] s. barev. obr. příl. Historická paměť. Velká řada; sv. 11. Krok; sv. 2. ISBN 80-86515-53-2.

CHVOJKA, Aleš, ed. a ŠRÁMEK, Josef, ed. 1866: malá encyklopedie prusko-rakouské války: k expozici Muzea války 1866 na Chlumu. 1. vyd. Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2015. 99 s. ISBN 978-80-87686-01-0.

JAEGER, Franz, Geschichte des K.k. Infanterie-regiments Georg Prinz von Sachsen, NR.11, 1879 KOMITÉT PRO UDRŽOVÁNÍ POMNÍKŮ NA BOJIŠTI KRÁLOVÉHRADECKÉM a TAUSIK, Josef, ed. Průvodce po bojišti Králové-Hradeckém. V Hradci Králové: Bratří Peřinové, [1891]. 72 s., [1] složený l. obr. příl.

RICHTER, Karel. Třeba i železem a krví: prusko-rakouské války 1740-1866. 1. vyd. Praha: Epocha, C2007. 495 s. Polozapomenuté války; sv. 11. ISBN 978-80-87027-29-5.

TARABA, Luboš. Prodané vítězství: poslední válka za sjednocení Itálie 1866. 1. vyd. Praha: Epocha, 2014. 196 s. Polozapomenuté války; sv. 34. ISBN 978-80-7425-229-7.

Odkazy:

http://genealogie.taby.cz/viewtopic.php?f=13&t=1512

http://garnison-pisek.webnode.cz/o-nas/

http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/20101020kasarna.html

https://books.google.cz/boo[…]v=onepage&q&f=false

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.12.2016 08:00

Iva píše:
Sobota 23.12.2017 15:42
Dobrý den, prosím, hledám působení mých předků v 1. světové válce, kteří bojovali za 11. pěší pluk. Jan Novák (*1884, prohlášen 1916 za mrtvého), Jan Nový (*1993, šťastně se vrátil z Itálie a zemřel 1952). Existují seznamy, místa jejich bojů, ...? Budu vděčná za každou info. Děkuji.
PSK - admin píše:
Středa 27.12.2017 14:38
Dobrý den,
odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Tomáš Klíma píše:
Úterý 28.08.2018 19:29
Dobrý den! Sháním přesnější informace o svém předku, který bojoval za pěší pluk 11. Je to František Borčický (vojín, nar. 1878, + 25.3.1914). Pokud by existovaly nějaké seznamy, mohl bych poprosit o detailnější informace? Děkuji mnohokrát.
PSK - admin píše:
Středa 29.08.2018 10:08
Dobrý den,
odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Roman Leroch píše:
Neděle 30.12.2018 22:43
Dobrý den! Stejne jako my dva kolegove, i ja se pidim po jakychkoliv informacich o svém předku -
pradedeckovi, který bojoval za pěší pluk 11. (pozdeji jako legionar za 32.p.pl.). Je to Stanislav Leroch (desatnik, nar. 29.8.1888). Existovuji prosim nějaké seznamy nebo karty vojaku, ze kterych by se dalo ziskat vice informaci? Děkuji mnohokrát.
PSK - admin píše:
Čtvrtek 03.01.2019 09:14
Dobrý den,

předem Vás musím upozornit, že Národní knihovna ČR neschraňuje archiválie vojenského typu a veškeré informace, které získáme jsou z jiných institucí, v tomto případě z Vojenského ústředního archivu.
Ten na svých stránkách zpřístupnil databázi VHA, ve které můžete hledat jednotlivé vojáky podle jména. Informace jsou získané z karet vojáků. které archiv spravuje.
Vyhledávání si můžete otevřít zde: https://www.vuapraha.cz/databaze-vha/

Přepsanou kartu Vašeho pradědečka si můžete otevřít v následujícím odkazu:
https://www.vuapraha.cz/legionari/62014
Tomáš Zelený píše:
Neděle 06.06.2021 11:33
Dobrý den ,
hledám záznamy o mých předcích , u jednoho z nich - Jan Kopal jsem narazil v oddacím listě z roku 1869 , že působí jako vojín v C.K. řadovém pěším pluku kralevice Alberta Sasného (toto není moc čitelné , mohlo by to být i Saského nebo Šťastného) číslo 11 .Jsou nějaké záznamy či informace ze kterých bych se mohl dozvědět něco bližšího ? A informace moc děkuji .
PSK - admin píše:
Úterý 05.10.2021 15:47
Dobrý den, patrně se jedná o Alberta Saského (von Sachsen), viz odkaz níže
https://www.valka.cz/Pesi-pluk-11-1873-1918-t47194

Pro zajímavost zmínky z dobového tisku:
"Vojenské zřízení. V městě Písku má své sídlo doplňovacího okresu c. k. řadového vojska pěší pluk č. 11. korunního prince Jiřího Saského, podřízený c. k. velitelství 8. armádního sboru v Praze. Pluk tento doplňuje se z hejtmanství: Blatenského, Klatovského, Píseckého, Strakonického a Sušického. Tři prapory s plukovním štábem na ten čas leží od r. 1883. v Praze. Pěší pluk č. 11. jest ode dávna český; byl r. 1662. zřízen. Prvním jeho majitelem byl do r. 1667. plukovník Frant. baron Mers, pak r. 1667. generál Montevergnes, r. 1669. plukovník Vojtěch hr. Tasso, téhož roku generál Jobst Hilmar baron Knigge, r. 1683. generál Filip Emerich hrabě Metternich z Winnenburku a Beilšteina, r. 1698. polní podmaršálek Jindř. baron Haslinger, r. 1717. polní podmaršálek Jindř. Vil. hr. Vlček, r. 1739. polní podmaršálek Frant. Václ. hr. Wallis, r. 1774. pol. podmaršálek"Mich. Jan hr. Wallis, od r. 1798. Bainer Josef, arcivévoda Bakouský, r. 1853. Albert, princ Sasky a od r. 1873. Jiří, princ Sasky. B. 1862. slavil pluk tento 2001etou památku svého založení. Z obvodu doplňovacího okresu Píseckého doplňuje se c. k. prapor polních myslivců č. 18. se sídlem kmene (cadre) náhradní setniny v Písku. C. k. zemské obrany pěší prapor Písecký č. 47. sídlem v Písku, podřízený c. k. velitelství pěšího pluku zeměbranského č. 7. v Plzni a c. k. velitelství zemské obrany v Praze, doplňuje se z hejtmanství: Blatenského, Milevského, Píseckého a Příbramského. Při 11. oddělení v Písku je mužstvo s 81 hřebci a stanice hřebečné se 6 hřebci. Při c. k. okr. hejtmanství obstarává záležitosti vojenské c. k. okr. šikovatel. Politický okres Písecký náleží do 9. třídy ohledné činžovní náhrady za ubytování gažistův. Dle přípisu c. k. ministerstva války z r. 1884. obec Písecká vystavěla počínajíc r. 1888. nová kasárna pro zemskou obranu; rozpočet obnášel 39.200 zl., z nichž to stát uvolil se platiti 6°/0 úrok a ponechati vojsko po 25 let na místě. '
RENNER, Josef, PAROUBEK, G. a WAGNER, Eduard. Popis okresního hejtmanství Píseckého. V Praze: F. Kytka, 1889. s. 129. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:97aade40-9458-11e7-a9a4-005056827e51

Sláva českých muzikantů. Karel Komzák narodil se dne 4. listopadu 1823 v Netěchovicích u Týna nad Vltavou... A když roku 1865 povolán byl Komzák za kapelníka к 11. pěšímu pluku, postoupil celý svůj hudební sbor divadlu Prozatímnímu a tak se tento stal jaksi kmenem prvniho stálého orchestru divadelního v Praze... Jedenáctý pěší pluk (princ Albert Saský,) v řízení jehož' hudby se Komzák uvázal, byl tehdy posádkou v Tridentě, v jižním Tyrolsku. Komzák zůstal u pluku 16 let, putoval s ním po různých posádkách, až se dostal zase do Čech. Když však za nedlouho přeložen byl 11. pěší pluk do Hercegoviny, přestoupil jako kapelník к jičínskému pěš. pluku čís. 74....
Venkov: orgán České strany agrární. Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, 22.08.1937, 32(197). s. 4. ISSN 1805-0905. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:5e9a1400-5446-11e8-98e3-5ef3fc9bb22f
Pavel Janeček píše:
Čtvrtek 29.12.2022 19:54
Dobrý den, dala by se dohledat karta vojáka nebo další informace o vojáku pěší pluku č. 11 z roku 1827? Můj praprapředek František Janeček zde pravděpodobně sloužil v říjnu 1827. (V matrice je zapsán jako voják E.H. Rainer Linien Infanterie Regiment N. 11).

Moc děkuji za navedení (odkazy výše uvedené na vuapraha.cz již bohužel nejsou funkční)
PSK - admin píše:
Čtvrtek 05.01.2023 08:18
Dobrý den,
odpověď jsme Vám zaslali e-mailem. S pozdravem služba PSK
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu