Pavla Böhmová, porodní babička, publikace v oboru

Text dotazu

Pavla Böhmová, rozená Matková, nar. 1873 údajně v Hradci Králové; v matrikách jsem ji nenašla. Manžel lékař MUDr. V. Böhma, působil v Krakově, zemřel 10. února 1895 ve věku 28 let. Böhmová roku 1895, nastoupila jako ošetřovatelka v zemském ústavu pro choromyslné v Praze, pak Kosmonosy. 1897 absolvovala babický kurz, klinika prof. Rubešky, školní babičkou. Aktivistka hnutí porodních asistentek. Poslední zpráva z února 1943, kdy se účastnila oslav 40. výročí otevření porodnice Ochrany matek a dětí na Štvanici.
Nedá se prosím zjistit víc?
Moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

k porodní asistence (babičce) Pavle Böhmové jsme v nám dostupných zdrojích nalezli pouze několik drobných zmínek. Poměrně často citovaná je její účast na drážďanské konferenci (1911) v souvislosti s následným založením Zemské jednoty porodních babiček u nás.

Více viz např. kniha:

VRÁNOVÁ, Věra. Historie babictví a současnost porodní asistence. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 203 s. Monografie. ISBN 978-80-244-1764-6.

 

Některé zmínky v dobovém tisku (dostupném v rámci digitalizované podobě v rámci digitální knihovny Kramerius):

* "Dozorčí komise městských průmyslových škol dívčích a městské vyšší dívčí školy. projeven souhlas s návrhem ředitelství městské dívčí průmyslové školy Novoměstské na zavedení praktické péče o kojence v kursu pro výchovu domácích pěstounek. Za učitelku pro tento předmět doporučena k návrhu řiditelslví Pavla Böhmová, vdova po lékaři, za odměnu roč. 300 K."
(zdroj: Věstník obecní hlavního města Prahy. 1919, r. 26, č. 5 ( 6.3.), s. 75. )

* Pavla Böhmová zmíněna v článku v Národní politice, 1913: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8756488 (volně dostupné)

* Inzerát v Národních listech: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9290926 (volně dostupné)

 

Pro porodní babičky vycházely následující odborné časopisy:

* Časopis porodních babiček: odborný list por. babiček pro Moravu, Čechy a Slezsko. V Brně: Anastasie Sotolářová, 1907-1919. (https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002192481&local_base=NKC)

* Věstník věnovaný zájmům porodních babiček. Praha: Zemská jednota porodních babiček v Království českém, 1912-1917. ISSN 1805-2665. (https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002277398&local_base=NKC)

*Věstník věnovaný zájmům porodních asistentek. Praha: Zemská jednota porodních babiček, 1917-1941. ISSN 1804-1981. (https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002175262&local_base=NKC)

* Věstník Ústřední jednoty porodních asistentek pro Čechy a Moravu. Praha: Ústřední jednota porodních asistentek, 1942-1948. ISSN 1805-2177. (https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002276347&local_base=NKC; https://retris.nkp.cz/Catalog?sigla=ABA001&catalogId=010gk1%20%20%20%20&caseId=39&drawerId=16&recordId=39160517&bookmarkId=null&filterId=&page=1)

 

Předpokládáme, že pokud by nějaká podrobnější zmínka o Pavle Böhmové v tištěných dokumentech byla, bylo by to právě v uvedených časopisech a věstnících.

V Národní knihovně ČR se jsou starší ročníky uvedených věstníků k možnému objednání ke studiu do Všeobecné studovny, novější ročníky (signatura 54 E 12221) se v současné době nepůjčují (probíhá jejich odkyselení). Některé z uvedených ročníků by měly dostupné v rámci Národního konzervačního fondu (signatura III 4109).

 

Tištěné publikace, u kterých je Pavla Böhmová uvedena jako autorka:

* BÖHMOVÁ, Pavla. Praktické pokyny v péči o dítě a matku. Praha: Melantrich, 1920. 135 s. Knihovna "Pro dítě"; Sv. 35-36. (některé knihovny uvádějí též vydání z roku 1921 a 1923)

* BÖHMOVÁ, Pavla. Rady v těhotenství a při potratu. [Praha: Komunist. knihkup. a nakl., 1923]. 16 s. Ženská knihovna; č. 2.

(zdroj: Souborný katalog ČR: https://aleph.nkp.cz/cze/skc)

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.07.2019 10:09

Jan Pešula píše:
Sobota 13.07.2019 13:06
Souhlasím s pracovníky knihovny, že získat o této paní podrobnější informace je velmi obtížné - především proto, že většina "matričních událostí" z jejího života (narození, sňatek, narození dětí, úmrtí manžela) nastala mimo Prahu či dokonce v zahraničí. Takže přesná životopisná data zatím unikají, ale několik dalších podrobností se najít podařilo:

1. Je pravděpodobné, že se narodila roku 1869 (nikoliv 1873), protože s tímto rokem je uváděna v policejních přihláškách k pobytu v Praze:
- http://digi.nacr.cz/prihlas[…]mp;karton=25&folium=161 (po 27.06.1895)
- http://digi.nacr.cz/prihlas[…]mp;karton=25&folium=162 (1900, na Žižkově)
- http://digi.nacr.cz/prihlas[…]mp;karton=25&folium=163 (1900, u p. Kocourka na Smíchově)
- http://digi.nacr.cz/prihlas[…]mp;karton=25&folium=165 (1904 na Vinohradech)
- http://digi.nacr.cz/prihlas[…]mp;karton=25&folium=164 (1904 na Vinohradech, pak r. 1912 do Prahy-Nového Města čp. 400)

Na přihláškách je uvedena obec Ciencina ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%99cina ) v dnešním Polsku u města Żywiec (německy Saybusch, https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywiec ), ovšem to nemusí být její místo narození - do přihlášek často psali domovskou obec, kterou vdaná žena získávala po manželovi. Matriky z této obce se mi ale bohužel nepodařilo najít online.

Najít nesprávný - pozdější - rok narození v životopisech veřejně činných žen na konci 19. století není vzácností. Totéž se stalo například autorce kuchařek Haně Dumkové ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Hana_Dumkov%C3%A1 ) či pražské německé spisovatelce Antonii di Giorgi ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Antonie_di_Giorgi ). Asi to autoři považovali za zdvořilost. U Pavly Böhmové je to nejspíš stejný případ, i když roky narození v policejní databázi také nejsou úplně spolehlivé (občas nesedí o +/- 1 rok).

2. Dalším zdrojem mohou být údaje o jejím prvním manželovi. Tazatelka píše správně, že její manžel Václav Böhm zemřel 10. února 1895, ovšem nikoliv v Krakově, ale v obci Jazłowiec (Язловець) okresu Buczacz (Бучач) poblíž Tarnopolu v nynější západní Ukrajině. Píší o tom dva zdroje:
a) Časopis lékařů českých, 10.03.1895, roč. 34, č. 11, s. 224, http://kramerius.medvik.cz/[…]/uuid:f62bab61-aa96-11e3-8c84-d485646517a0 (uvádí nesprávný odkaz na Przegląd Lekarski č. 7 - fakticky č. 8)
b) Przegląd Lekarski, 23.02.1895, roč. 34, č. 8, s. 117, https://jbc.bj.uj.edu.pl/[…]/content? (v digitální verzi str. 13).

Matriky z této obce jsou částečně digitalizované ( https://www.familysearch.or[…]=Family%20History%20Library - vyžaduje bezplatnou registraci), ale bohužel ne ty roky, které potřebujeme. Takže ani tady se příliš dál nedostaneme.

3. Posledním užitečným pramenem může být věstník porodních babiček (asistentek), jak již uvedla knihovna. 25. dubna 1937 se konaly oficiální oslavy 25. výročí založení Ústřední jednoty porodních asistentek a P. Böhmová tam měla projev. Celý je otištěn zde: Věstník věnovaný zájmům porodních asistentek, roč. 25, č. 5, s. 3 a následující ( http://kramerius.medvik.cz/[…]/uuid:c98f7010-d375-11e0-b381-000d606f5dc6 ). V témže čísle je na titulní straně její fotografie ( http://kramerius.medvik.cz/[…]/uuid:c36dc420-d375-11e0-acb3-000d606f5dc6 ) s titulkem "Pavla Böhmová-Kocourková", což znamená, že se nejspíš po roce 1918 znovu provdala.

V proslovu uvedla, že se vzdala předsednické funkce již roku 1917 ze zdravotních důvodů. V té době vydával tento spolek časopis pod názvem Věstník věnovaný zájmům porodních babiček ( https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=894546 , https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]05152502&local_base=SKC ), který bohužel není digitalizovaný - dostupná čísla jsou až od roku 1919, a tam se o paní Böhmové už nepsalo. Asi budete muset do knihovny.

Její děti - ani její první manžel - bohužel nestudovali Univerzitu Karlovu, takže v matrice jejích absolventů je nenajdeme ( https://is.cuni.cz/webapps/[…]order_prijmeni|0order_jmeno ). Její sňatek s panem Kocourkem bude možná v některé z pražských matrik, ale to by bylo hledání jehly v kupce sena.

Pokud máte opravdu seriózní vědecký zájem a jste ochotná do toho dát peníze, tak můžete ještě zkusit placenou rešerši v mladší řadě konskripcí (soupisu pražských obyvatel) v Archivu hl. m. Prahy - viz http://www.ahmp.cz/index.html?mid=83&wstyle=0&page='' . osobně s tím ale zkušenost nemám.

Víc mne k tématu nenapadá. V každém případě přeji hodně úspěchů ve Vašem výzkumu.
Jan Pešula píše:
Sobota 13.07.2019 19:40
Ještě pár drobností:
O Pavle Böhmové-Kocourkové se několikrát psalo v letech 1933-34:
- Věstník věnovaný zájmům porodních asistentek, 01/1933, roč. 21, č. 1, s. 6 ( http://kramerius.medvik.cz/[…]/uuid:c1431270-d787-11e0-bd63-000d606f5dc6 ) - počátkem roku 1933 na schůzi Ústřední jednoty porodních asistentek poděkovala tehdejší předsedkyni
- V.v.z.p.a, 07/1933, roč. 21, č. 7, s. 4 ( http://kramerius.medvik.cz/[…]/uuid:f2e9a4b0-d787-11e0-b77a-000d606f5dc6 ) - 28. června 1933 měla projev na shromáždění k úmrtí prof. Václava Rubešky ( https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Rube%C5%A1ka )
- V.v.z.p.a, 12/1934, roč. 22, č. 12, s. 9 ( http://kramerius.medvik.cz/[…]/uuid:75903da0-d370-11e0-a0dd-000d606f5dc6 ): Dostala finanční podporu "pro případ dožití" (tj. 65 let). Uvádí se adresa na Spořilově, Náměstí 31/3. (Domy pak asi byly přečíslované, protože na mapě z r. 1938 už takové číslo není - viz např. http://web2.mlp.cz/mapa1938/list_58 )

Na spořilovské adrese je uvedena i v adresáři z roku 1936 - https://digitalniknihovna.m[…]f1f5-11e1-a18e-0030487be43a (strana 276 - odkaz je nepřesný).

Věstníky porodních asistentek 1919-1948 ( http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00011998 , http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00177340 ) o ní kupodivu příliš nepíší, ačkoliv byla jejich čestnou členkou a v případě jiných kolegyň často uváděli životní výročí i nekrology. Asi si nepřála publicitu. Nebo jsem něco přehlédl.

Pro další výzkum mne napadají další možné zdroje - ale pochopitelně bez záruky (žádný jsem zatím v praxi nevyzkoušel):
- Pokud skutečně dožila na Spořilově, tak byste možná získala informaci o datu úmrtí (a jiné informace z matriky zemřelých, např. datum a místo narození a třeba i údaje o manželovi) na matrice Úřadu městské části Praha 4. Údaje z matriky zemřelých je možné poskytnout "komukoliv" (nemusí být příbuzný) po 30 letech od úmrtí. Budou za to chtít poplatek cca 30 - 100 Kč, ale je otázka, co všechno jim budete muset uvést, aby byli schopni o ní něco najít - pokud skutečně dožila v této čtvrti.
- Již zmíněné popisní archy v Archivu hl. m. Prahy (1914-1949), kde by mohly být informace o jejím sňatku s p. Kocourkem. V matrice oddaných (a případně i v samotném popisním archu) bývají i informace o datu a místu narození - a pokud budete mít štěstí, tak i úmrtí.
- Mohla by být i v Chytilově adresáři Prahy ( https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]04749382&local_base=SKC ), ale digitální kopie bude do konce letošního roku dostupná jen na počítačích v prostorách Městské knihovny v Praze (autorská práva končí 31.12.2019).
- Ústřední jednota porodních asistentek byla r. 1948 zrušena a členská základna převedena do svazu zaměstnanců sociální a zdravotní služby ROH ( http://kramerius.medvik.cz/[…]/uuid:ffc27970-da32-11e0-bc73-000d606f5dc6 ). Jejich dokumentace by tudíž mohla být někde v odborových archivech. Ale kde a v jakém stavu - těžko říci.

Víc už se asi z online zdrojů nedovíme. Doufám, že jsem Vás informacemi nezahltil. V každém případě přeji hodně úspěchů v dalším výzkumu - a pokud zjistíte víc, dejte také vědět ostatním v této diskusi.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu