Normostrana

Text dotazu

Dobrý deň,
píšem záverečnú prácu a potrebovala by som vedieť,na ktorú stranu má byť
vycentrovaní text, keď pracujem s Wordom. Bude nesprávne, ak ho vycentrujem
na stred?

Odpověď

Dobrý den,

formální úprava závěrečných prací (bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních atd.) vychází ve velké míře ze zvyklostí dané vysoké školy, konkrétní informace mohou být stanoveny např. formou metodického pokynu, směrnice atd. Tzv. normostrana pouze upravuje počet znaků na straně, podle vyhlášky 77/1993 Sb. se jednou stránkou rozumí text obsahující 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer (§ 24, odstavec 2).

Publikace věnující se tvorbě těchto závěrečných prací se více méně shodují na následujících pokynech pro formální úpravu textu:

* řádkování - text je možné psát se řádkováním 1,5, s tímto řádkováním je i dodržen počet řádků na stránce stanovený normou

* typ a velikost písma - využít je možné patkové (např. Times New Roman CE), případně i bezpatkové písmo (např. Arial CE), pro základní text se doporučuje velikost písma 11 nebo 12 bodů, pro nadpisy kapitol 18 nebo 20 bodů, pro nadpisy podkapitol pak písmo velikosti 14 nebo 16 bodů

* zarovnávání textu - doporučuje se do bloku, záleží však i na dohodě s vedoucím práce

Více se možnostem zarovnávání textu věnuje kniha "Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce":

Zarovnávání na levý okraj je jednou z nejčastějších úprav textu. Používá se, chceme-li zřetelně zobrazit obsah textových informací, je snadněji čitelný než bloková sazba z důvodu stejnoměrných mezislovních mezer. V textu je možné využít i dělení slov. Zarovnávání na pravý okraj je vhodné u krátkých citátů na začátku kapitol. Zarovnávání do bloku je vhodné zejména v případech, potřebujeme-li využít maximální plochu stránky.

Informace o formálních náležitostech úpravy kvalifikačních prací jsou velmi často zveřejněné i na stránkách jednotlivých škol:

* http://genesis.upce.cz/priloha/kemch_pokynykprojektu.doc

* http://knihovna.prf.cuni.cz/vs_kv_prace/formalniuprava_dp2008.doc

* http://knihovny.cvut.cz/studium/vskp/uprava.html

Doporučovali bychom Vám proto konzultovat Váš dotaz s pracovníky vaší vysokoškolské knihovny nebo s vedoucím Vaší práce.

použitá literatura:

* BUNEŠOVÁ, Marie; VANĚČEK, Drahoš. Technika zpracování bakalářských a diplomových prací. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2009. s. 21. ISBN 978-80-7394-151-2.

* KOZLOVÁ, Lucie; KUBELOVÁ, Veronika. Jak psát bakalářskou a diplomovou práci. 2. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2009. s. 13-14. ISBN 978-80-7394-155-0.

* LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha :

Professional Publishing, 2008. s. 21. ISBN 978-80-86946-64-1.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.01.2010 11:59

PocetZnakov píše:
Úterý 17.01.2023 23:37
Výpočet normostrán je možný na webovej stránke https://www.pocetznakov.sk
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu