Kolikacípé hvězdy jsou atributem sv. Jana Nepomuckého?

Text dotazu

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, kolik cípů by měly mít hvězdy nad hlavou svatého Jana Nepomuckého. Setkal jsem se totiž jak s pěticípými, tak šesticípými hvězdami a někdy dokonce i s osmicípými. Co je tedy správně?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

historie a mýtus sv. Jana Nepomuckého je složitější a náročnější, proto se budeme soustředit především na Váš dotaz. Podle legendy byl Jan Nepomucký - generální vikář pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, který hájil bezvýhradná práva církve proti králi Václavu IV., umučen a vhozen z Karlova mostu do Vltavy. Podle podání též mučedník za zpovědní tajemství.

 

Podle legendy, když bylo mrtvé tělo Jana Nepomuckého nalezeno v řece 17. dubna 1393, bylo obklopeno pěti světly. Právě ty pomohly jeho nalezení.  Z tohoto důvodu svatozář Jana Nepomuckého zdobí pět hvězd, které jsou jeho nejznámějším atributem. Zpravidla jsou pěticípé. Symbolická interpretace hvězd může představovat dvě různé možnosti, proč je počet hvězd takový. První je, že představují vůbec nejslavnější ze svatojánských symbolů (ona zázračná světla doprovázející tělo zesnulého Jana Nepomuckého), nebo druhá, že může jít o převzatý atribut Panny Marie, jenž Jan uctíval. Dodnes ale není zcela jasné, proč právě pět.

 

Nejznámější vyobrazení vytvořil v roce 1683 pro pražský Kamenný most Jan Brokoff, které se stalo předobrazem ostatním znázorněním Jana Nepomuckého.

 

 

 

 

Použité zdroje

BUBEN, Milan, KUKLA, Otakar Aleš a KUČERA, Rudolf. Svatí spojují národy: portréty evropských světců. 2., rozš. vyd. Praha: Panevropa, 1995. 195 s. ISBN 80-85846-07-1.

PFLEIDERER, Rudolf a MATĚJŮ, Jitka, ed. Atributy světců. Překlad Jitka Matějů. 3., upr. vyd. Praha: Unicornis, 2008. 159 s. ISBN 978-80-86562-10-0.

PIŤHA, Petr. Čechy a jejich svatí. 2., upr. vyd. Praha: COMDES, 1999. 239 s. ISBN 80-902776-0-8.

SCHAUBER, Vera a SCHINDLER, Hanns Michael. Rok se svatými. Překlad Vojtěch Pola a Terezie Brichtová. Vyd. v KN 3. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. xxvi, 702 s. ISBN 80-7192-650-7.

REMEŠOVÁ, Věra. Ikonografie a atributy svatých. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1990. 71 s.

ROYT, Jan a MLČOCH, Jan. České nebe: Soupis nejznámějších mariánských poutních míst v Čechách a na Moravě, českých a moravských zemských patronů. Havlíčkův Brod: Okresní vlastivědné muzeum, 1991. 32 s.

RULÍŠEK, Hynek. Postavy, atributy, symboly: slovník křesťanské ikonografie. 2., upr. vyd. [České Budějovice]: Karmášek, 2006. ca 500 s. ISBN 80-239-7434-3.

VLČEK, Emanuel. Jan z Pomuku: (Sv. Jan Nepomucký): jeho život, umučení a slavné působení ve světle současné historie a antropologie. Vyd. 1. Praha: Vesmír, 1993. 69 s., [16] s. obr. příl. Postavy českých dějin očima antropologa; sv. 1. ISBN 80-901131-2-5.

VLNAS, Vít. Jan Nepomucký: česká legenda. Vyd. 2., podstatně rozš. a přeprac., V nakl. Paseka 1. Praha: Paseka, 2013. 360 s., [24] s. obr. příl. Historická paměť. Velká řada; sv. 23. ISBN 978-80-7432-278-5.

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.12.2016 08:00

František Flos píše:
Úterý 13.02.2018 00:14
Znakem Jana Nepomuckého by měla být šesticípá hvězda - 5 na svatozáři (pět ran Kristových a 5 písmen ve slově TACUI - mlčel jsem).
Panna Marie by měla mít hvězdy osmicípé a dvanáct na svatozáři - znak úplnosti.

Objevují se ale svatozáře bez číselné symboliky - (7osmicípých hvězd - Mariánský sloup ve Zdechovicích - víc se tam nevlezlo), 12 šesticípých hvězd - líp to vypadá. Případně má Nepomucký 8cípé hvězdy po rekonstrukci, protože socha P. Marie opodál je taky osmicípé má. A tak podobně. Nikdo není neomylný a v naší atheistické společnosti buďme rádi i za hvězdy pěticípé. Tradice je tradice.

Ale je fakt, že tato tvrzení nemám podložená čerstvou rešerší, jen jsou to časem sesbírané poznatky z různých textů . Vybavuje se mi konkrétní povídání na Zelené hoře. Jinak nevím.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu