Jirásek a nominace na Nobelovu cenu

Text dotazu

Srdečně zdravím z Vysočiny a prosím o radu. Na internetu jsem našla info, že Alois Jirásek byl 4krát nominovaný na Nobelovu cenu. V naučné literatuře jsem informaci nenašla a tak nevím jestli se informace nešíří jenom kopírováním ze stránky na stránku. Jestli víte v jaké knize hledat budu velmi ráda. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

o tom, že byl Alois Jirásek nominován na Nobelovu cenu za literaturu a to hned vícekrát, se opravdu moc nepíše. Drželi bychom se ale informací v knize Josefa B. Michla Laureatus Laureata, kde jsou uváděni i  kandidáti, kteří cenu nakonec nezískali.

S. 372 - 382: "...náš kandidát (Alois Jirásek) na Nobelovu cenu za literaturu je navrhován v letech 1918, 1919, 1921 a 1930...Znalecký posudek pro Nobelovský komitét je svěřen Alfredu Jensenovi, který o dva roky dříve předkládá obšírnou studii o díle Otokara Březiny...V roce 1920 se Nobelovský komitét, již za předsednictví literárního historika Henrika Schücka, vyjadřuje o Jiráskovi i Březinovi současně nepříliš lichotivě také o návrzích z Československa: "Oba Češi, Alois Jirásek a Otokar Březina, o nichž jsem se také již dříve vyslovil, jsou natolik vskutku obtížní, pokud jde o jejich výklad, protože čeští navrhovatelé mívají ve zvyku vyjadřovat se o nich, stejně jako v předcházejících případech o jiných krajanech, ve velmi nabubřelých výrazech a považovat téměř za samozřejmé, že by se v celé Evropě nedalo nalézt literárních osobností srovnatelných s těmito spisovateli...

Zdroj: MICHL, Josef B. Laureatus Laureata. Nositelé Nobelovy ceny za literaturu 1901 - 1994 a čeští kandidáti. Třebíč: ARCA JIMFA, 1995.

 

"Alois Jirásek byl ještě před vznikem republiky populárním spisovatelem. Protože se již jako kmet a uznávaná osobnost neohroženě připojil k Manifestu českých spisovatelů v roce 1917 za samostatnost českého národa, tedy v době, kdy ještě nebylo jasné, jak válka dopadne, a kdy za podobné činy hrozila perzekuce, byl po vyhlášení republiky pasován za jednoho z jejích patronů, stal se tedy - zcela určitě proti své vůli - oficiálním představitelem státní ideologie.

...

Kdo z umělců, milujících svobodu a revoltu a nenávidějících jakékoliv státní doktríny, by akceptoval člověka oficiálně protěžovaného a glorifikovaného? ...I vážení umělci a kritici se nechali strhnout tehdy módní vlnou a neobjektivně Jiráskovo dílo haněli a tupili a Jiráskovy skutečné zásluhy o stát relativizovali...

Tehdejší servilní přisluhovači státu zneužili Jiráskova oficiálního postavení a prosadili jeho nominaci (na Nobelovu cenu) bez jeho souhlasu. Rozpoutali tím jednu z temných kapitol českých kulturních dějin.

Na jedné straně starý, vše trpce snášející Jirásek, proti němu celá kulturní fronta. Díky nominaci na Nobelovu cenu se o něm začalo hodně psát a hlavně se spustila lavina hodnocení jeho díla... Urazit a ponížit Jiráska bylo ctí a vyjádřením odporu k jakékoliv státní doktríně.

 "Ale já už mám dost toho srovnávání se světovými autory, s Nobelovou cenou apod. Ať si mne nevšímají a dají mi pokoj. Já vím, co jsem chtěl, komu sloužím, pro koho píšu, na cizí svět jsem nikdy nepomyslel, vím, že se mně všechno nepovedlo, jak jsem chtěl, a vím, že to všechno přece není samá kronika, a že v lecčems je přece trochu umění."

Ledabylost překladů Jiráskových děl do cizí řeči, absence skutečně objektivního zhodnocení jeho díla v rámci světového kontextu, ale i fakt, že za historické romány získal Nobelovu cenu již polský historický romanopisec Henryk Sienkiewicz, způsobilo, že Jirásek nakonec Nobelovu cenu za literaturu nezískal.

Zůstala jen pachuť nekorektní a ubohé kampaně jak ze strany oficiálních míst, která Jiráska nekriticky prosazovala, tak ze strany tehdejší umělecké garnitury, která Jiráska nekriticky odsuzovala. Podobný scénář se znovu opakoval po roce 1948 - toho se však Jirásek naštěstí nedožil.

Autor: Aleš Kadeřábek | pátek 18.6.2010 17:45

Zdroj: http://kaderabek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=143835  

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.09.2016 11:01

Aleš Kadeřábek píše:
Sobota 03.09.2016 10:50
Hezký den,

k této problematice sděluji, že tuto skutečnost - několikerou kandidaturu Aloise Jiráska na Nobelovu cenu za literaturu - dokumentují veřejně přístupné zdroje, jako tehdejší tisk, ale i archivy veřejných institucí - např. poslanecké sněmovny - kulturní výbor poslanecké sněmovny projednával návrh např. 3.1.1921, ministerstva školství a národní osvěty, České akademie pro vědy a umění apod.

Aleš Kadeřábek
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu