Homosexualita a koprofágie

Text dotazu

Vážení,
zajímal by mě vztah mezi deviacemi, zejména mezi homosexualitou a koprofágií, tj. zda se koprofágie vyskytuje převážně u homosexuálů čili nic. Taktéž by mě zajímalo, kolik procent homosexuálů je pedofilně orientovaných.
Existuje k uvedené problematice nějaká literatura?

Odpověď

Dobrý den,

 

omlouváme se ještě jednou za opožděnou odpověď. Bohužel se nám nepodařilo na Váš email odeslat odpověď, vrátila se nám jako nedoručitelná.

 

K Vašemu dotazu se nám podařilo vyhledat pouze toto:

Nepodařilo se nám najít nějaké informace o tom, že by mezi homosexualitou a koprofágií byl nějaký výraznější vztah. Statistiky, kde by bylo uvedeno, zda se koprofágie vyskytuje spíše u homosexuálů, se nám bohužel vyhledat nepodařilo. Jediná spojitost, kterou se nám podařilo vyhledat je, že homosexuálové zvláště v době před vznikem internetových sociálních sítí nosili šátky různých barev, pro snadnější a rychlejší seznamování. Různé barvy šátků vyjadřovaly pak různé sexuální záliby. Pro zálibu v koprofágii se používal hnědý šátek. Tyto šátky se používaly jako tajné rozlišovací znamení. Více informací najdete na této internetové stránce http://cs.wikipedia.org/wiki/Hanky_code.

Podle S. Freuda sexuální úchylky vznikají fixací na některou z raných fází vývoje. Koprofágie může tedy podle Freudovy teorie vzniknout tak, že např. v anální fázi vývoje sexuality dítěte, kdy dítě s oblibou pojídá své výkaly, nezasáhne rodič svým "Fuj! To se nedělá!". V této fázi je nutné dítě odnaučit hledat si příjemné v tom, co se nesluší. Nevytěsnění a nepotlačení příjemných pocitů prostřednictvím zákazů a příkazů rodičů (tedy výchovou) může vést v dospělém věku, jak jsme již uvedli, k sexuální deviaci (tedy v tomto případě ke koprofilii či koprofágii).

 

Co se týče spojitosti pedofilie a homosexuality zde se nám podařilo vyhledat, že se skutečně dělí na heterosexuální, homosexuální a bisexuální (Tato skupina je pravděpodobně nejmenší). Heterosexuální pedofilové apetují (tedy sexuálně touží) většinou po dívkách ve věku 6-11 let. Homosexuální pedofilové pak spíše apetují starší objekty, chlapce kolem 12 let. U první skupiny prý vědci zjišťují spíše užší vazbu k objektu, zatímco u homosexuálně orientovaných pedofilů spíše agresivní a k orgasmu směřující jednání. Zajímavé je ale, že z historického hlediska je prodloužení věku sexuální nedotknutelnosti dítěte dospělým poměrně nedávným jevem. V této souvislosti je důležitý i poznatek, že při stimulaci obrázkem prepubertálního děvčátka s dětským genitálem lze felometricky sledovat sexuální vzrušení i u normálních mužů.

 

Také se nám podařilo vyhledat statistiky z roku 1992, ze které vyplývá, že ze 62 vyšetřených deviantů 24% provozuje heterosexuálně pedofilní aktivity a pouze 21% provozuje homosexuálně pedofilní aktivity.

 

Pokud Vás zajímá další literatura týkající se tohoto tématu, kromě knih, které jsou uvedeny níže v seznamu zdrojů, a v kterých můžete najít ještě další zajímavé informace o různých sexuálních deviacích, si můžete také zkusit vyhledávat další literaturu sám. A to pomocí různých klíčových slov a hesel jako např.: sexuální deviace, koprofágie, homosexualita atd. Tato hesla můžete různě kombinovat, pokud zvolíte možnost rozšířené vyhledávání. Vyhledávat pak můžete např. v těchto bázích: http://aleph.nkp.cz/F/ či v jednotné informační bráně www.jib.cz

 

Zdroje:

 

* BLAŽEJOVÁ - TEREMOVÁ, Lenka. Sexuální deviace? Hledání hranice mezi kreativitou v sexu a sexuální deviací. [Roudnice nad Labem] : Severin, 2008. ISBN 978-80-254-3878-7 (v knize neuvedeno : brož.)

* VESELÝ, Michal. Vybrané kapitoly ze sociální patologie. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2011. ISBN 978-80-7394-272-4.

* WEISS, Petr. Sexuální deviace : Klasifikace, diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-634-9.

* CHMELÍK, Jan a kolektiv. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. 1. vyd. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-739-6.

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualita

* http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/ikvz/podkapitoly/b06gayove/03.pdf

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Koprof%C3%A1gie

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Koprofilie

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Hanky_code

 

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.09.2012 07:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu