farnost a fara

Text dotazu

Uvedu konkrétní příklad: V Újezdě u Koloděj(dnešní Újezd nad Lesy,MČ Praha 21) stál kostel sv.Bartoloměje,který byl zrušen a zbořen koncem 18.století.Byl kostelem filiálním a bydlel zde lokální kaplan.Jak si vysvětlit,že Újezd od r.1787 patřil pod farnost Koloděje,přestože v Kolodějích v té době nebyl ani kostel,ani fara.Kostel v Kolodějích byl postaven až v roce 1807 a přenesení lokálie z Újezda do Koloděj bylo povoleno výnosem nejvyšší dvorní kanceláře ze dne 8.února 1804,v souvislosti se zrušením a zbořením újezdského kostela.Až v roce 1859 byla fara přenesena do Koloděj a lokálie tak byla povýšena na faru(20.září 1859). Jak tedy vysvětlit farní příslušnost tehdejší obce Újezd do farnosti Koloděje (od r.1787)?

Odpověď

Dobry den, vyklad pojmu fara a farnost naleznete napr. v Ottove slovniku naucnem, Wikipedii, heslo farnost jsme prevzali z knihy Krestanstvi od A do Z:
Ottuv slovnik naucny:
* lokalie - http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/293024-lokalie
* fara - http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/248809-fara
* filialni kostel -
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/250083-filialni-kostel

Wikipedie:
* farnost  - http://cs.wikipedia.org/wiki/Farnost

PETROSILLO, Piero. Krestanstvi od A do Z. Kostelni Vydri : Karmelitanske nakladatelstvi, 1998. s. 57. ISBN 80-7192-365-6.
farnost- z rec. paroikia "blizke okoli". "Je to urcite,  v ramci mistni cirkve natrvalo zrizene spolecenstvi vericich, sverene pod vedenim diecezniho biskupa do duchovni pece farari, jako jejimu vlastnimu pastyri" (CIC 515). Farnim se nazyva i chram farniho spolecenstv. CIC = Kodex kanonickeho prava

Bohuzel se nam nepodarilo nalezt mnoho pramenu, ktere by objasnovaly historii kostela sv. Bartolomeje v Ujezde nad Lesy. V popisu rimskokatolicke farnosti u kostela Povyseni sv. Krize v Kolodeje je v Katalogu Arcibiskupstvi prazskeho (https://katalog.apha.cz/web/katalog_detail.php?sablona_soubor=detail/farnosti_detail.xml&parametry[farnosti][id]=571) uvedena nasledujici historie:  R. 1352 plebanie u kostela sv. Bartolomeje v Ujezde, pak filialka F Uhrineves, r. 1787 lokalie, r. 1804 prenesena do Kolodeji, r. 1859 farnost obnovena.
Matriky vedeny od r. 1787, predtim ve F Uhrineves.

Podrobneji je historie kostela sv. Bartolomeje popsana jeste v knize Kapitoly z dejin Kolodej, zminuji se o nem i Pameti mestyse Uhrinevsi a okoli, kniha Koenigreich Boehmen J.G.Sommera a clanek Povidame si o Klanovickem lese. Ze vsech nalezenych informaci podle naseho nazoru vyplyva, ze lokalie byla prenesena z Ujezda do Kolodej az v souvislosti se zborenim ujezdskeho kostela a stavbou kostela kolodejskeho.

Kapitoly z dejin Kolodej. Kolodeje : EL Consult, 2000. s. 118. ISBN 80-902076-2-6.
Kostel sv. Bartolomeje v Ujezde nad Lesy - ... Po znovuosazeni Ujezda byla pod patronatem Nabozenske matice zrizena roku 1787 v kostele sv. Bartolomeje lokalie, prislusna do Uhrinevsi. Roku 1806 byla lokalie z Ujezda prelozena do Kolodej. Prelozeni lokalie bylo povoleno dekretem nejvyssi soudni kancelare  ze dne 8. unora 1804, cis. 4232. Jmeni kostela v Ujezde (4464
zl.) bylo venovano kostelu v Kolodejich. Dokud nebyl kolodejsky kostel dostaven, mohli obyvatele navstevovat zameckou kapli. Ujezdsky kostel byl zboren, material byl pouzit na stavbu kostele v Kolodejich...

SEMANSKY, Ant. Pameti mestyse Uhrinevsi a okoli. V Praze : Nakladem spisovatelovym za prispeni mestskeho zastupitelstva obce Uhrinevesske, 1910. s. 95.
Ujezd mival kostel sv. Bartolomeje ... Pozbyv farare, byl teprv r. 1784 opet vlastnim spravcem duchovnim opatren, ktery ale r. 1806 do Kolodej se prestehoval, nacez stary kostel  v Ujezde byl zboren...

SOMMER, Johann Gottfried. Das Koenigreich Boehmen. 12. Band. Kaurimer Kreis.
Prag : Friedrich Ehrlich, 1844. s. 199.
Kolodeje - ... otec soucasneho majitele nechal zamek v roce 1806 upravit, s nim spojenou kapli sv. Anny zborit a zridil nynejsi kostel spolu s lokalii, kde zamestnal i lokalistu, zatimco dosavadni lokalie v Ujezde byla zrusena a tamejsi kostel sv.Bartolome byl srovnan se zemi. Nova lokalie nyni zahrnuje zdejsi vesnice Augezd, Biechowitz, Blattow a Stupitz.

SKRUZNY, Ludvik. Povidame si o Klanovickem lese - cast 2. Klanovicky zpravodaj. 2006, roc. 15, c. 4, s. 19-20 http://www.praha-klanovice.cz/upload/klanovice_4_06.pdf
... Ujezd nad Lesy byl znicen v prubehu tricetilete valky a az do roku 1783 je zminován jako pusty. Az 1787 byla pri kostele nove zrizena lokalie, v roce 1804 přenesena do Kolodej, kde byl roce 1806 postaven novy kostel Povyseni sv. Krize ... Kostel v Ujezde nad Lesy byl v temze roce zboren.

Nejlepsim zdrojem informaci by pravdepodobne mela byt kniha Posvatna mista kralovstvi Ceskeho, kde by v 1. svazku mel byt popsan kostel v Kolodejich a predpokladame, ze by zde mohl byt vysvetlen i vztah ke zrusenemu kostelu sv.Bartolomeje. Oba exemplare teto publikace bohuzel nejsou ve fondu NK CR jiz k dispozici (ztrata). Doporucovali bychom Vam proto obratit se na nekterou z nize uvedenych knihoven, ktere podle Souborneho katalogu CR
(http://skc.nkp.cz) tento svazek maji ve fondu:

PODLAHA, Antonin. Posvatna mista kralovstvi Ceskeho : dejiny a popsani chramu, kapli,  posvatnych soch ... Rada 1, Arcidiecese prazska. Dil 1, Vikariaty: Ceskobrodsky, Cernokostelecky, Mnichovicky a Prosecky. Praha : Dedictvi sv. Jana Nepomuckeho, 1907. 319 s.
knihovny:  Evangelicka teologicka fakulta UK Praha
(http://web.etf.cuni.cz/ETFLIB-1.html) - signatura 2D 125/1, Jihoceska vedecka knihovna Ceske Budejovice (http://www.cbvk.cz/), Krajska vedecka knihovna Liberec (http://www.kvkli.cz) - signatura A 54950/1, Studijni a vedecka knihovna Plzen (http://www.svkpl.cz) - signatura 20A1735, 20B5141, 5F124/1-1, Vedecka knihovna v Olomouci(http://www.vkol.cz), Moravska zemska knihovna (http://www.mzk.cz), Mestska knihovna v Praze, Ustredni knihovna
(http://www.mlp.cz)

Pro uplne vysvetleni bychom Vam doporucili kontaktovat primo Farnost Kolodeje (http://kolodeje.farnost.cz/), kde by Vam meli poskytnout nejpresnejsi informace. Obratit se muzete s Vasim dotazem i Ustredni knihovnu Mestske knihovny v Praze, ktera buduje fond Pragensii (http://www.mlp.cz/infomarpra.php).  Preneseni lokalie by mohlo byt popsano i ve Farni kronice Farniho uradu Kolodeje, ktera byla vedena od roku 1809 a je ulozena ve Statnim okresnim archivu Praha-vychod (http://www.soapraha.cz/praha-vychod/).

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.01.2008 14:39

Anonym píše:
Středa 07.09.2022 23:55
Existence farnosti není vázána na existenci farního kostela nebo fary. I když to není obvyklé, může tedy existovat farnost bez fary a/nebo bez farního kostela. Příklad farnosti bez fary: Praha-Podolí (a jistě by se našlo i řada dalších, zejména tam, kde ve farnosti není kněz a je tedy spravována excurrendo). Příklad farnosti bez farního kostela: Býčkovice (zbořen 1965).
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu