Druhé křestní jméno

Text dotazu

Je pravda, že každý pokřtěný člověk má dvě křestní jména? Pokud ano, podle čeho se druhé jméno určuje a jak si to své mohlu zjistit? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

 

při křtu je možné dát jedno nebo více jmen, v závislosti na přání křtěnce nebo (v případě, když je křtěno dítě) jeho opatrovníků. Není tedy pravdou, že každý pokřtěný člověk má dvě jména – jedná se pouze o rozšířenou tradici, která se dodržuje v katolické církvi (vzácněji také v církvích evangelických). Při křtech dětí se často druhé jméno dává v případě, kdy první jméno nemá zřetelnou souvislost s křesťanskou vírou - v katolické církvi se typicky jedná o případy, kdy první jméno nenesl žádný světec (existence svatého patrona ovšem není pro udělení křtu bezpodmínečně nutnou podmínkou, nýbrž doporučením).

Výběr konkrétního druhého jména by měl být motivován náboženskými důvody. V katolické církvi se předpokládá, že to bude jméno světce, který je rodičům dítěte (popřípadě křtěnci samotnému) nějak blízký nebo sympatický, nebo který se jim zdá následováníhodný. U evangelíků se někdy jedná o oblíbené biblické jméno. Přestože se církve při výběru křestních jmen doporučují řídit náboženskými důvody, nezřídka se druhé jméno dává také po kmotrovi nebo nějakém rodinném příslušníkovi (např. po prarodiči). V dávnějších dobách bývalo druhé jméno občas odvozováno od světce, jehož svátek se slavil v den křtu dítěte nebo v den jeho narození.

Pokud jste byla pokřtěna, všechna Vaše křestní jména budou uvedena v křestním listu, který byl vydán v kostele, kde byl křest udělen, hned po uskutečnění obřadu (při křtech dětí je křestní list předáván jeho rodičům nebo opatrovníkům). Za předpokladu, že křestní list už nemáte k dispozici, lze tyto údaje zjistit v matrice ve farnosti, ve které se uskutečnil křest (ve farnosti můžete také získat duplikát křestního listu).

Použité zdroje

http://www.farnostsalvator.cz/[…]/krest-deti
 
https://brno1.evangnet.cz/node/279

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.03.2017 08:00

Petr BROULÍK píše:
Pondělí 24.08.2020 13:34
Dobrý den, kde seženu informaci o tom, zda jsem byl pokřtěn.
Děkuji
PSK - admin píše:
Úterý 25.08.2020 11:14
Dobrý den,

to nejlépe zjistíte, když se obrátíte na farnost v místě, kde jste po narození žil se svou rodinou. Případně se zeptat příbuzným nebo rodiných přátel, zda o Vašem křtu něco neví.

Jak je možné postupovat, když jste byl křtěn v katolickém kostele, najdete v odkazu níže:

https://www.vira.cz/[…]/jak-zjistit-zda-jsem-pokrteny
Honza Kubín píše:
Úterý 19.01.2021 13:06
Dobrý den přeji,
Má maminka byla pokřtěna na Šumavě :Zdebořice u Klatov.
Bohužel nemá křestní list,chci být pokřtěn taky.
Prosím vás kde mám začít tuto cestu?Děkuji
PSK - admin píše:
Úterý 26.01.2021 10:47
Dobrý den,
nejprve je třeba, abyste se rozhodl, u které církve se chcete nechat pokřtít (ke které církvi se hlásíte). Poté si vyberete farnost a poptáte, jaké podmínky musíte pro to, abyste o křest mohl žádat, splnit. U dospělých je potřeba projít poměrně dlouhou přípravou (alespoň roční). Křtem se člověk zavazuje žít podle Božích přikázání, milovat Boha a bližního a volit ve svém životě dobro.
Více informací najdete např. zde:
*http://www.katolik.cz/codelatkdyz/krest.asp
*http://www.farnostsalvator.cz/[…]/krest-dospelych
*https://www.vira.cz/[…]/co-je-treba-ke-krtu-dospeleho
Gabriela píše:
Středa 05.01.2022 17:48
Dobrý den.
Chápu tedy dobře, že ke křestnímu jménu mohu připojit dvě i více křtěcích jmen?
PSK - admin píše:
Čtvrtek 06.01.2022 11:19
Dobrý den,

podle zákona o matrikách, jménu a příjmení (č. 301/2000 Sb.) mohou být občanu ČR do matriky zapsány maximálně dvě jména. Dvě jména mohou nechat zapsat rodiče svému dítěti, ale o připsání druhého jména do matriky může požádat i občan ČR v dospělosti. Pro výběr druhého jména platí stejná pravidla jako u jednoho jména – musí tedy jít o existující, pravopisně ověřenou základní podobu jména.

V jazykovědě se nověji užívá spíš přívlastek rodné jméno místo dřívějšího křestního jména, protože ne každé dítě projde církevním křtem. Při obřadu křtu se většinou používá stejné rodné jméno, jaké bylo křtěnému dáno po narození. Při křtu se někdy křtěnému dává i druhé jméno, například podle křestních rodičů anebo podle jména světce. Není to ale pravidlem ani podmínkou.

Informace jsme čerpali z publikace: KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1349-0.
Příslušný zákon naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301.
Více informací o zapsání druhého jména naleznete i na stránkách Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/[…]o-volbe-druheho-jmena.aspx.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu