Autorská práva a klasické lidové pohádky

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda-li se vztahují autorská práva na klasické lidové pohádky. Mám na mysli, pokud přepracuji například Červenou Karkulku jako autorskou knihu, porušuji tím autorská práva? Nejedná se mi o přepis textu existujících pohádek, vycházím jen z celkového příběhu, který je předáván generacemi. Děkuji za odpověď,

Odpověď

Dobrý den,
domníváme se, že byste autorská práva nemusela porušit.
Autorská práva majetkové povahy trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti.
Zákon výslovně stanoví, že ochrana se vztahuje i na jména konkrétních postav pohádek (Křemílek, Rumcajs,…). Obecně známá jména jako Hloupý Honza sama o sobě chráněna nejsou, protože už dostatečně zlidověla a nelze je přiřadit ke konkrétnímu autorskému dílu. V kombinaci s dalšími znaky konkrétní pohádky už by ale i použití Hloupého Honzy mohlo být protiprávní.
Autorský zákon (č. 121/2000 Sb., v aktuálním znění) připouští určité výjimky. Autorskoprávní ochrana se nevztahuje na výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo. Tuto výjimku by bylo možné použít na některou z klasických pohádek bez známého autora. Druhou výjimkou jsou pak citace: do práva autorského nezasahuje ten, kdo ve svém díle užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů.
Výjimky však lze uplatnit pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. U výtvoru tradiční lidové kultury nesmí jít o způsob „snižující jeho hodnotu“.
Čerpáno z: Pavel Hrubec mediální poradce, více na: http://euro.e15.cz/profit/pouziti-pohadky-v-reklamni-kampani-887892#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink.
Dotazy na právní problematiku je lepší konzultovat s právníky, viz http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu
Právní dotazy
Pokud máte nějaký dotaz z oblasti práva, nepotřebujete knihovníka, nýbrž právníka. Knihovny vám mohou podat informaci o existenci určitého právního předpisu, nicméně jeho výklad a aplikace na váš problém je vždy záležitostí právníka.
Odkaz na bakalářskou práci na téma Červená Karkulka:
http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/11661/bencov%C3%A1_2010_bp.pdf?sequence=1
"Prameny děje pohádky sahají do nejstaršího období ústní lidové slovesnosti, podobné příběhy
se vyprávěly ve Francii i Itálii a není vyloučeno, že mají spojitost i s podobnými báchorkami
orientálními. Zřejmě nejstarší písemnou verzi uchoval Charles Perrault ve své knize z roku
1697  Contes de ma mere l'oye [Pohádky matky husy], v níž shromáždil některé dnes již
klasické pohádky – později zpracované i jinými pohádkáři – Popelka, Sněhurka, O perníkové
chaloupce a také Červená Karkulka (Le Petit Charpeon Rouge), která ovšem není zachycením dosud ústně vyprávěného příběhu, ale její příhoda je upravena a v jejím závěru je
připojeno moralizující poučení, jak to bylo obvyklé v osvícenské době. Karkulka (obléká si
červenou čepičku resp. kapuci) nese babičce do sousední vesnice koláč a malý hrnek másla,
cestou potká vlka...
Příběh měl být varováním před sdílností k neznámým mužům..."

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.01.2013 10:19

Terezie píše:
Úterý 10.01.2023 13:17
Dobrý den, chystáme kampaň pro klienta a budeme dělat dětké promo, přičemž potřebujeme na danou "Disney pohádku" získat práva pro užití. Je k nalezení agentura v ČR, která tato práva poskytuje/ zařizuje?

Děkuji
PSK - admin píše:
Čtvrtek 12.01.2023 10:59
Dobrý den, odpověď na Vaši otázku jsme zaslali na Váš email. S podzravem služba PSK.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu