Dotazy

Akara modrá

Dobrý den. Čím se živí Akary modré po vylíhnutí jiker?

Akara modrá

A když je máme v akváriu rodiče (2) je chrání je a v okolí máme 2 ryby, stejného rodu, tak je nesežerou, když je rodiče chrání budoucnu?

Geografická oblast Akarnie

Dobrý den, potřebovala bych zjistit nějaké informace o oblasti/státu/městě Akarnie, nedaří se mi najít dostatečné info o této lokalitě. Děkuji.

Akce Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana v Praze

Dobrý den, pracuji na školní prezentaci a téma, které jsem si zvolila, je o tom, "jaké akce nebo aktivity pořádá pro své nevidomé a slabozraké uživatele = čtenáře (nebo i pro širokou veřejnost) KTN v Praze". To je teoretická část prezentace a jelikož máme mít i praktickou část, zajímalo by mě také, zda je možné sehnat v nějaké knihovně na půjčení knížku v Braillově písmu, kterou bych mohla spolužákům ukázat a dát ji kolovat k nahlédnutí. Už mám nachystané dvě šablony, které se v této tiskárně tisknou pro nevidomé (byli jsme tam kdysi na exkurzi) a také dva papíry s ukázkou Braillovy slepecké abecedy. Předem děkuji za odpověď a ochotu.

akdemický malíř Václav Beneš

Prosím, kde bych našel údaje o ak. malíři Václavu Benešovi, nar. 31.3.1895, který studoval v Košicích malbu u Ludovíta Csordáka.

AKO ZíSKAT PRISTUP K PUBLIKACII DOLE UVEDENEJ?

Záborský, Viliam, 1886-1943 Název :::Príručka II : o lesnom, pašienkovom a poľovnom poriadku, so zreteľom na hospodárenie lesmi a pašienkami spoločenstiev bývalých urbárnikov a komposesorátov, doplnky a vysvetlivky, ďalej o poľnom hospodárstve a poľnej polícii, o rybárstve a včelárstve, o styku úradov s úradmi v cudzine a cudzích štátov a o Najvyššom správnom súde v diele 1., o praktickom zariadení lesov v diele 2. / sostavili Viliam Záborský, Alojz Markovič et al. Nakl. údaje Bratislava : Universum, 1933 Popis (rozsah) 359, 154 s. il.

Akontace

Mám za úkol do školy vypracovat rešerši na téma: akontace. Musejí být využity různé zdroje - publikace, internet, a periodika. Vůbec nevím jak mám postupovat při vyhledání nějakých periodik. Rád bych vás poprosil o doporučení, jak postupovat.

akronym H.V.B.

Dobrý den, poprosila bych o pomoc při zjištění (je-li to možné), kdo z českých literátů a žurnalistů v osmdesátých letech 19. století užíval akronym H. V. B. Publikoval v Národní politice a vydal tuto knížečku: Kolonisace Srbska : prostonárodní pojednání o kolonisaci v Srbsku a poučení našim rolníkům / napsal H.V.B.) V Praze H.V.B. V komisi kněhkupectví I.L. Kober, 1880 Předem velice děkuji!

akrostich

Prosím o zjištění, kteří významní čeští autoři používali ve své tvorbě akrostichy (kromě V. Nezvala, o němž vím). Děkuji.

Aktivity Jan Lucemburského v Itálii

Velmi by mně zajímala historie města Padovy mezi lety 1250 a 1350. S paní Bežovou jsem o věci předběžně mluvil a na její žádost opakuji svůj dotaz. Primárně byl potřeboval o této době najít zdroje pro vlastní studium

Aktivní politika zaměstnanosti

Výchozí dokumenty pro uplatnění aktivní politiky zaměstnanosti, něco asi jako je Lisabonská smlouva a jestli jsou ještě další.

Aktivní politika zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji

Chtěla bych se zeptat, zda neznáte nějaké knihy či odkazy a další publikace, které bych mohla použít k vypracování diplomové práce na téma realizace aktivní politiky zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Velice děkuji.

Aktivní slovní zásoba

Dobrý den, v jednom článku jsem se dočetla, že při komunikaci používáme pouze aktivní slovní zásobu, pasivní tvoří naše vědomosti. Je tedy pravda, že naše aktivní slovní zásoba se dá rozšířit pouze mluvením? Nelze aktivní slovní zásobu obohatit i jiným způsobem, např. četbou? Jaký vliv má na člověka vlastně četba z hlediska slovní zásoby?

Aktualizace knihovního řádu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak aktualizovat knihovní řád. Naše knihovna v současné době používá knihovní řád schválený v roce 2002, nyní bychom v něm potřebovali několik informací upravit. Je možné tyto informace jednoduše přepsat tak, jak potřebujeme, nebo je nutné, aby byla i tato aktualizace někde schvalována? Popřípadě kde? Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

AKU šroubovák

Hledám informace o elektrickém nástroji AKU-šroubováku, jeho hlavním účelu, významu a použití. Existují k tomu nějaké bližší údaje?

akvarijní rybky

Mohli by jste udelat clanek jen o AKVARIJNICH rybkach? moc me to zajima.. MAM z toho seminarni praci.. Dekuji za odpoved..

Hledání v archivu