proč má český lev dva ocasy


proč má český lev dva ocasy

Proč má český lev dva ocasy?

Dobrý den,
podle Dalimilovy kroniky dostal do erbu stříbrného lva v červeném poli Vladislav II. od císaře Friedricha I. Barbarossy odměnou za pomoc při válečném tažení proti lombardským městům a zvláště pak za pomoc při dobytí Milána dne 23.7.1158. Za odměnu se pak Vladíislav II. stal roku 1158 i českým králem. Historicky je však lev ve štítě doložen poprvé až na pečeti markraběte moravského Vladislava Jindřicha z roku 1213. Není na ní ale jasně vidět, zda má lev ocasy dva nebo jeden. Údajně došlo k rozhojnění ocasů českého lva na dva (podle rukopisu oseckého kláštera) Přemyslu I. Otakarovi v roce 1204 od císaře Otty IV. za pomoc při vojenském pokoření odbojných Sasů. Nesporné vyobrazení dvouocasého lva idíme teprve na pečetích z roku 1247. Tento český lev se stal pak i součástí státních znaků Československa a České republiky.

Zdroj informace:
BUBEN, Milan: Encyklopedie heraldiky. Praha: Libri 2003
internetové stránky - http://www.genealogie.cz/heraldika.htm


Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Pátek 02.12.2005 10:45

Ne

Akce dokumentů