Chemie a technologie potravin č. 3


Chemie a technologie potravin č. 3

Chtěla bych se zeptat na metodu HPLC, její popis a použití, postup při HPLC metodě a její účinnost při získávání výsledků. Získávání inulinu nebo rozpustné vlákniny pomocí HPLC metody.

1) Základní informace o vysokoúčinné kapalinové chromatografii HPLC
http://cs.wikipedia.org/wiki/HPLC
http://biochemie.sweb.cz/x/metody/chromatografie.htm
lze najít v katalogu publikací, které jsou k dispozici např. v Zemědělské a potravinářské knihovně ZPK – ÚZEI
http://aleph.uzpi.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=uzp0
(některé publikace jsou uloženy v depozitním skladu, nutno objednat dovoz):

J. Davídek, J. Velíšek: Analýza potravin (skripta, sign.: K52814)

V. Kubáň: Analýza potravin (skripta, sign.
C41704)

ČSN EN 15911 Potraviny - Simultánní stanovení devíti sladidel metodou vysokoúčinné kapalinové
chromatografie a evaporativní detekcí pomocí rozptylu světla (sign.: N2882; možnost výpůjčky do jen studovny)

I. Bohačenko: Analytické metody pro zajištění průkazu falšování v systému kontroly jakosti potravin ČR a využití metod na bázi kapalinové a plynové chromatografie (VÚPP, 2000, sign. : ZZ20941 a 4 příl.; možnost výpůjčky do jen studovny)
J. A. Bietr, F. R. Huebner:  Variety identification by HPLC  (sign. : C33598/46)

Leo M. L. Nollet (edit): Food Analysis by HPLC  (sign.: K52914)

A. V. Kiselev, J. I. Jašin :Adsorpční plynová a kapalinová chromatografie/ (sign.: K50059, K19366)

R. Macrae (edit.): HPLC in food analysis (sign.: K50307)

F. Čůta: Instrumentální analýza (K48629)

O. Mikeš:  Laboratorní chromatografické metody (sign.: K44569)
a další.
Rovněž na internetu je k dispozici řada poučných odkazů, viz např.:
2) V případě vašeho zájmu si můžete objednat zpracování literární rešerše (soupis záznamů dokumentů, které se vztahují k zadanému tématu)
z dostupných databází (např. Food Science and Technology Abstracts), přičemž je třeba s příslušnou pracovnicí konzultovat zadání, aby byly vyhledány relevantní odkazy
V ZPK je možno provést rešerši i vlastními silami.
3) Pro případnou konzultaci ohledně provádění analýzy pomocí HPLC doporučujeme obrátit se na některou výzkumnou nebo kontrolní instituci, např.
Výzkumný ústav potravinářský Praha
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
VŠCHT Praha, Ústav analýzy potravin
Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci a další.

Zemědělství

Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Pátek 05.04.2013 09:20

Ne

Akce dokumentů