Vývoj HDP v ČR v letech 1989-2008


Vývoj HDP v ČR v letech 1989-2008

Vývoj HDP v ČR v letech 1989-2008. Odkaz na literaturu.

Veškerá data najdete na webových stránkách Českého statistického úřadu,

event. v knižní podobě Statistické ročenky - http://www.czso.cz (Souhrnná

data -Makroekonomické ukazatele) a v časopisech, které tento úřad vydával

nebo vydává - Aktuality ČSÚ - CZSO monthly statistics, Statistické přehledy

nebo Bulletin ČSÚ.

 

Další informace najdete na internetových stránkách, které se zabývají

finančnictvím - např. http://www.businessinfo.cz/cz/ nebo na

http://seminarky.cz/ - zde je několik prací na stejné nebo podobné téma,

zaslání plného textu si však musíte objednat a zaplatit.

 

Pokud potřebujete nějakou teorii, pak můžete použít např. knihu Holman,

Robert: Makroekonomie. Středně pokročilý kurz. Praha, Beck 2004 nebo

jakoukoliv učebnici makroekonomie.

 


Ekonomické vědy, obchod

Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb

Pondělí 11.01.2010 10:22

Ne

Akce dokumentů