Několikanásobný podmět


Několikanásobný podmět

Jaké i/y je při vícenásobném podmětu/obecná pravidla, hlavně rod střední/. Věta např: Koťata a hříbě byli/y na zahrádce.

Dobrý den,
pravidla pro psaní i/y  při shodě podmětu s přísudkem naleznete v online jazykové příručce Ústavu pro jazyk český AV ČR (http://prirucka.ujc.cas.cz/), konkrétně v částech:
Shoda přísudku s podmětem jednoduchým - http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=600
Shoda přísudku s podmětem několikanásobným - http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=601
Složitější případy shody podmětu s přísudkem - http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=602

Ve Vašem dotazu  "Koťata a hříbě byli/y na zahrádce" je třeba řídit se následujícím pravidlem, když se několikanásobný podmět se skládá ze jmen v různém čísle (viz bod 1.3.3 Podmětem jsou jména rodu středního, alespoň jedno v čísle jednotném, http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=601):
Citujeme:
V případě, že podmět tvoří jména rodu středního a alespoň jedno je v čísle jednotném, v příčestí píšeme -y:

Housata a kotě se honily na dvorku.
Auta a jízdní kolo byly zaváty listím.
Skladiště i nářadí byly prodány za nízkou cenu.
Moře, pohoří, skaliska i celé pobřeží byly zaplaveny přívaly dešťů.


Pokud se několikanásobný podmět skládá ze jmen v čísle množném, konkrétně ze jmen rodu středního, píše se koncovka -a, př.:
Auta a jiná motorová vozidla se řítila z kopce nepovolenou rychlostí, pronásledována policejní sirénou.
Kuřata a housata byla prodána za symbolickou cenu sousedce.
Všechna stavení i zvířecí obydlí byla zahalena hustou mlhou.

V uvedených odkazech máte uvedeny různé kombinace shody podmětu s přísudkem spolu s příklady; pokud byste i po přečtení stránek měl nadále pochybnosti, obraťte se na nás, případně přímo na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR (http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/).  Kromě výše uvedené online jazykové příručky můžete využít také "klasická" knižní Pravidla českého pravopisu, kde vysvětlení také naleznete.

 


Jazyk, lingvistika a literatura

Národní knihovna ČR

Středa 17.10.2012 20:45

Ne

Akce dokumentů