Společenská reflexe v inscenacích divadel malých scén


Společenská reflexe v inscenacích divadel malých scén

Dobrý den chtěla bych se zeptat na jakých webových stránkách by se dalo najít Síla mluveného slova.Společenská reflexe v inscenacích českých meziválečných divadel malých scén.Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

obáváme se, že pro vyhledání informací k takto odbornému a úzce zaměřenému tématu pouhý internet nebude dostatečným a vhodným zdrojem. Budete také nucena využít zejména odborných publikací, statí a článků.

Z internetových zdrojů Vám můžeme doporučit server divadlo.cz (http://www.divadlo.cz/), který obsahuje články týkající se českého i světového divadla, odkazy na odbornou literaturu (monografie i periodika), odborné knihovny apod.

Dále je možné nalézt webové stránky (nemusí se však vždy jednat o věrohodné a ověřené zdroje), které se zabývají vývojem divadla z obecného hlediska nebo se věnují již konkrétním divadlům, z meziválečného období se jedná zejména o Osvobozené divadlo nebo divadlo E.F.Buriana - D 34.

http://webaschoolpage.kvalitne.cz/maturita/literatura/19.doc

http://jjohnyk.sweb.cz/literatura/otazka23.htm

http://referaty-seminarky.cz/ceska-dramaticka-tvorba-ve-20-30-letech-20-stol

eti/

http://www.b324.com/c/maturita_2/avant_divadlo.pdf

 

Osvobozené divadlo

http://cs.wikipedia.org/wiki/Osvobozen%C3%A9_divadlo

http://www.kultura21.cz/content/view/96/

 

D 34

http://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_D_34

http://www.rozhlas.cz/portal/klenoty/_zprava/494270

 

Podrobnější informace byste pak mohla nalézt v tištěných publikacích (viz

elektronický katalog NK ČR - http://sigma.nkp.cz/cze/nkc), např.:

* JUST, Vladimír. Proměny malých scén : rozmluvy o vývoji a současné podobě

českých autorských divadel malých jevištních forem. Praha : Mladá fronta,

1984 (Mír 3). 302 s. : obr., fot. ; 21 cm.

* Dějiny českého divadla. 4. [díl], Činoherní divadlo v Československé

republice a za nacistické okupace / [Jan Brabec ; red. obr. části Eva

Šormová]. Praha : Academia, 1983 (TZ 2). 706 s. : obr., fot. (některé

barev.), pl. ; 28 cm.

* OBST, Milan; SCHERL, Adolf. K dějinám české divadelní avantgardy :

Jindřich Honzl, E.F. Burian. Praha : ČSAV, 1962 (KNT 2). 322, [1] s. : [49]

s. fot. příl. [6] s. barev. obr. příl. ; 8°.

* PELC, Jaromír. Meziválečná avantgarda a Osvobozené divadlo. Praha : Ústav

pro kulturně výchovnou činnost, 1981 (Tiskařské závody 42). 247, [1] s. ;

8°.

* SCHONBERG, Michal. Osvobozené. Praha : Odeon, 1992 (Praha : Česká

typografie). 402 s. : fotogr. ; 21 cm. ISBN 80-207-0415-9.

* Osvobozené divadlo, Praha - dějiny - r. 1927-1938 - monografie * Voskovec

a Werich (dvojice autorská) - hry divadelní - studie

* PELC, Jaromír,. Zpráva o Osvobozeném divadle. Praha : Práce, 1982 (Mír 3).

213 s. : [91] s. fot. ; 21 cm.

Resumé: Autor, jehož těžištěm literární tvorby je poezie, podává

prostřednictvím dobových materiálů svým vrstevníkům podrobnou zprávu o

začátcích, vývojových peripetiích i konečné podobě Osvobozeného divadla a

jeho tvůrců a formuluje vlastní hlediska.

* KLOSOVÁ, Ljuba; KOPÁČKOVÁ, Ludmila. Jevištní řeč a jazyk dramatu : sborník

studií. Praha : Divadelní ústav, 1990 (Ostrava : Mor. tiskařské závody 21).

188 s. ; 24 cm. ISBN 80-7008-012-4.

* BURIAN, Emil František. Emil František Burian a jeho program poetického

divadla. Praha : Divadelní ústav, 1981 (Ostrava : MTZ 21). 246 s. : fot.,

noty ; 25 cm.

 

Bylo by také vhodné navštívit odborné knihovny, které mají k dispozici

rozsáhlejší fondy literatury z oblasti divadelní vědy, jedná se především o

Knihovnu Divadelního ústavu (http://www.divadelni-ustav.cz/knihovna.asp).

Tato knihovna má některé fondy zpracované i v elektronické podobě, přes

internet můžete vyhledávat zejména v jejím katalogu

(http://www.divadelni-ustav.cz/fdb/index.php) a také článkové bibliografii

(http://www.divadelni-ustav.cz/fdb_biblio/index.php), ostatní databáze

dostupné online naleznete na adrese

http://www.divadelni-ustav.cz/databaze.asp.

Knihovna Katedry divadelní vědy FF UK (

http://dv.ff.cuni.cz/index.php?menu=knihovna&sub=knihovna&str=knihovna.php)

nebo Divadelní a filmový úsek Městské knihovny v Praze

(http://www.mlp.cz/divadelni.php) by Vám mohly rovněž nabídnout další

zajímavé zdroje.

 


Divadlo, film, tanec

Národní knihovna ČR

Úterý 19.01.2010 22:20

Ne

Akce dokumentů