mezipředmětové vztahy - výtvarné umění a hudba


mezipředmětové vztahy - výtvarné umění a hudba

Dobrý den, prosím, zda byste mi mohli poradit, jakou literaturu a od kterých autorů bych mohla použít k vypracování práce na téma mezipředmětové vztahy-výtvarné umění a hudba a jejich využití při výuce na ZŠ. Dostala jsem doporučení na knihy J.Bláhy Struktura výtvarného a hudebního díla a Estetická výchova pro střední školy. Nevím ovšem, zda jsou tyto názvy správně uvedené a ve které knihovně by bylo možné si je zapůjčit. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, nejprve odpovídáme ke druhé části Vašeho dotazu ohledně publikací od Jaroslava Bláhy. Jedna z nich bude nejspíše tato:
 
* BLÁHA, Jaroslav. Estetická výchova pro střední školy. 2. díl, (Umění jako obraz doby). Praha : Scientia medica, 2001. 79 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm. (Učebnice pro střední zdravotnické školy). ISBN 80-85526-71-9 (brož.)

Tomuto dílu ještě předcházel díl první:
 
* SKARLANTOVÁ, Jana; SLAVÍK, Jan. Estetická výchova pro střední školy. 1. díl. Praha : Scientia medica, 2001. 80 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm. (Učebnice pro střední zdravotnické školy). ISBN 80-85526-70-0 (brož.)

Druhý titul od J. Bláhy (pravděpodobný název Struktura výtvarného a hudebního díla) se nám v knihovních katalozích nepodařilo dohledat. Podobné tematice od téhož autora se věnuje pouze následující publikace:

* BLÁHA, Jaroslav. Křižovatka geneze moderního malířství a hudby : [Picasso, Stravinskij, Kandinskij, Schönberg]. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 272 s. : il., noty ; 21 cm + 1 CD-ROM. ISBN 978-80-7290-291-0 (brož.)
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200708/contents/nkc20071719075_1.pdf

Uvádíme i další tituly, které byste pro svou práci mohla využít:
 
* ČULÍK, František. Estetická výchova na základní a střední škole : Určeno pro posl. přírodovědecké a pedag. fak. Olomouc : Univerzita Palackého, 1990. 58 s. ; 20 cm.

* SPOUSTA, Vladimír. Koordinace základních druhů umění v estetickovýchovném procesu : (vybrané kapitoly). V Praze : Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1989. 47 s. ; 29 cm. ISBN 80-85107-12-0 (brož.).

* ICT a současné umění ve výuce - inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy / [editorky Lucie Chocholová, Barbora Škaloudová, Lucie Štůlová Vobořilová]. V Praze : Národní galerie, 2008. 156 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm. ISBN 978-80-7035-378-3 (brož.)
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200809/contents/nkc20081809126_1.pdf

* ZACHOVÁ, Libuše. Integrační procesy ve výtvarné výchově (se zaměřením na práci v 1.-5. roč. ZŠ). Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 127 s. ISBN 80-7041-136-8.

Prohlédnutím některých ročníků níže uvedeného časopisu byste také mohla nalézt články k tématu:

* Estetická výchova : Měsíčník pro hudební, výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní i mimoškolní. -- Roč. 1, č. 1 (1959/60)-Roč. 31, č. 10 (1990/91).  Praha : SPN, 1959-1991. --    sv. ; 31 cm. ISSN 0014-1283.

Pro vyhledání uvedených titulů jsme použili elektronický katalog Národní knihovny ČR - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc), exempláře v dalších knihovnách lze dohledat pomocí Souborného katalogu ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/skc) - zejména krajské a odborné knihovny, souborného katalogu SKAT (http://www.skat.cz) - pro městské knihovny nebo portál Jednotné informační brány (http://www.jib.cz), kde si můžete zvolit vyhledávání v široké nabídce zdrojů.
 
Informace ke zmiňované problematice jsou uvedeny také v článcích (nalezené v bibliografické článkové databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících, http://sigma.nkp.cz/cze/anl)

* Malura, Miroslav. Hudba a výtvarné umění z hlediska interkulturnosti. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. [Sv.] 154, ř. U-2, Umění. -- Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1995. -- ISBN 80-7042-097-9. -- s. 67-72
 
DYTRTOVÁ, Kateřina. Hudební a výtvarná výchova - styčné plochy a odlišnosti. In: Hudební výchova. -- ISSN 1210-3683. -- Roč. 14, č. 2 (2006), s. 27-29
* hudba a výtvarné umění * hudební výchova * výtvarná výchova * mezipředmětové vztahy * hudební inteligence * prostorová inteligence * stati

* SPOUSTA, Vladimír. Integrace umění jako prostředek komplexní umělecké výchovy. In: Universitas. -- Roč. 38, č. 2 (2005), s. 3-8
Resumé: Charakteristika kulturního klimatu současné společnosti. Možnosti zvýšení účinnosti umělecké, estetické a axiologické výchovy integrací učiva uměnovědných oborů v jeden vyučovací předmět nebo hledáním souvislostí mezi výukovými programy různých předmětů. Příklad koordinace učiva výtvarné, hudební a literární výchovy. Nároky na profesní kompetence učitelů integrovaných předmětů.
 
* DRAHORÁDOVÁ, Věra; KRŮSOVÁ, Růžena. Oživování tradic. In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN 1210-7786. -- Roč. 15, č. 9 (2007/2008), s. 6-7
Resumé: Integrovaná výuka hudební a výtvarné výchovy v rámci školního vzdělávacího programu na základní škole. Přiblížení přípravy, realizace a hodnocení jednoho z projektů s názvem Masopust, do kterého byla zapojena celá škola a děti se na něj připravovaly i v rámci několika dalších vyučovacích předmětů.

* DYTRTOVÁ, Kateřina. Seskupení učiva hudební výchovy a výtvarné výchovy při budování školního vzdělávacího programu. In: Hudební výchova. -- ISSN 1210-3683. -- Roč. 16, č. 4 (2008), s. 59-61.

Další vhodné prameny by Vám mohla doporučit také Národní pedagogická knihovna Komenského, která se rovněž aktivně podílí na službě Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu?q=ABA012). V katalogu Národní pedagogické knihovny Komenského
(http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/index.php) jsme nalezli např. tyto
dokumenty:

* BLÁHA, Jaroslav. Hudba jako "katalyzátor" aktivního vnímání výtvarného díla. In Výtvarná výchova CZ Roč. 38, č.1 (1998), s.5-7
Anotace: Hudba jako prostředek k probuzení zálmu žáků a studentů o výtvarné dílo, navození vnímavé atmosféry a soustředění. Hudba jako katalyzátor senzibility a vnímání vnitřního řádu. Výběr hudebních ukázek k reprodukcím známých obrazů.

* FIŠEROVÁ, Hana. Malujeme hudbu. In Moderní vyučování CZ Roč. 6, č.5 (2000), s.19
Anotace: Rozvoj kreativity dětí - propojení poslechu hudby s výtvarnou činností (působení emocionálních podnětů na skryté tvůrčí schopnosti). Výběr tématu práce, vhodné skladby, instrukce pro žáky. Příklad práce s některými hudebními skladbami.

* FIŠEROVÁ, Hana. Hudba štětcem. In Moderní vyučování CZ Roč. 6, č.9 (2000),
s.19
Anotace: Článek navazuje na text uveřejněný v čísle 5/2000, který obsahoval několik námětů na činnost propojující poslech hudby s výtvarnou aktivitou dětí. Text obsahuje další náměty na tyto činnosti.

* FIŠEROVÁ, Hana. Hudba inspirující. In Moderní vyučování CZ Roč. 7, č.2 (2001), s.21. Dokonč.
Anotace: Závěrečná část cyklu námětů na výtvarné činnosti vycházející z poslechu děl klasické hudby. Vzájemné propojování estetickovýchovných předmětů, zejména na prvním stupni základní školy.

* RIEMER, Franz. Ich spiele ein Bild - ich zeichne Musik. In Grundschule DE Roč. 33, č.11 (2001), s.25-26
Anotace: Estetická výchova žáků na základní škole. Projekt sjednocující hudební a výtvarnou výchovu - "malování hudby". Vnímání hudby a obrazů, umělecká tvorba žáků a rozvíjení jejich představivosti, kreativity, schopnosti vnímat a vyjádřit abstraktní jevy.

* KUPKOVÁ, Jana. K problematike integrujúcich možností hudby a výtvarného umenia. In Medacta '95 SK (1995), s.375-379
Anotace: Rôzne formy vzájomných relácií hudby a výtvarného umenia vo sfére umeleckej a pedagogickej. Vzájomná spolupráca pedagógov na všetkých stupňoch škôl.

* LOUKOVÁ, Marta. Uplatnění hudebních motivačních prvků ve výtvarné výchově.
In Komenský CZ Roč. 114, č.7 (1989/90), s.426-430
Anotace: Hudební útvary užívané pro navození situace ve výtvarné výchově.
Příklad výtvarných prací spojených s hudební motivací: práce při poslechu hudby, výtvarné zpracování hudebního zážitku, výtvarné umění a životní prostředí.

* PETRÁŠOVÁ, Milada. Využití výtvarných prvků v elementární hudební výchově.
In Talent CZ Roč. 3, č.1 (2001), s.2-5
Anotace: Využití výtvarné činnosti v hodinách hudební výchovy. Rytmizace podle obrázků ilustrací. Uplatnění grafických her v hudebním vyučování.
Výtvarné práce inspirované hudbou. Vyjádření představ o rytmu a melodii prostřednictvím abstraktní malby.


Umění, architektura, muzeologie

Národní knihovna ČR

Neděle 10.05.2009 19:25

Ne

Akce dokumentů