jaderné elektrárny (spotřeba uranu)


jaderné elektrárny (spotřeba uranu)

Dobrý den, na internetové diskusi jsme zabředli do problému těžby uhlí a uranu a nepodařilo se nám najít dostatečně přesné řešení následujících otázek: Kolik je třeba vytěžit horniny pro získání 1GW energie z jaderné elektrárny? Kolik je třeba vytěžit horniny pro získání téhož z uhelné elektrárny?

Dobrý den,  nejvíce údajů jsme nalezli v knize "Jaderná energie : útlum nebo rozvoj?"
Mimo jiné je zde uvedeno, že oproti uhelné elektrárně o výkonu 1000 MWe, která spotřebuje za rok 3 miliony tun černého uhlí, jaderná elektrárna o stejném výkonu spotřebuje pouze 20 tun jaderného paliva. To má za následek, že palivo v jaderné elektrárně se vyměňuje jednou za 1,5 roku až jednou za 2 roky. Jaderné štěpení produkuje 50 000 000krát více energie na jednu reakci a na jednu jednotku hmoty cca 3 000 000krát více. K výrobě 100 GJ energie musíme rozštěpit cca 1 g uranu nebo spálit cca 3 t uhlíku z uhlí.  Dnes jsou provozované jaderné elektrárny využívající tepelné neurony, které potřebují ročně cca 12,15 t obohaceného uranu při výkonu 1000 MWe.

V knize jsou také uvedeny informace o roční spotřebě paliva v různých typech
elektráren:

Uhelná elektrárna  o výkonu 1000 MWe
-       roční spotřeba paliva (uhlí) - 5 106 000 t (z toho C - 2 335 000 t)
-       vyrobená elektřina 28 806 TJ
-       emise CO2 - 8 562 000 t
-       odvedené teplo - 49 782 TJ

Jaderná elektrárna  o výkonu 1000 MWe (otevřený cyklus)
-       roční spotřeba paliva (jaderné palivo) - 12,15 t U (na počátku procesu výroby jaderného paliva je 18 874 t uranové rudy)
-       vyrobená elektřina 28 806 TJ
-       vyhořelé palivo 20,17 t  HM (těžkých kovů), 098 t štěpných produktů
-       odvedené teplo - 55 420 TJ

V knize "Jaderná energie" je uvedeno, že při dnešním pouze jednoprocentním využití energie uranu v současných typech jaderných reaktorů nahradí 1 kg uranového paliva 30 000 kg černého uhlí, při využití uranu v rychlých reaktorech dokonce 1,8 milionu tun černého uhlí.  Jeden reaktor s výkonem 1000 MW produkuje ročně kolem 30 tun vyhořelého paliva.

Srovnání spotřeby paliva u jaderné a uhelné elektrárny naleznete i na http://www.simopt.cz/energyweb/web/index.php?display_page=2&subitem=2&slovnik_page=emise_skodl.html.

použité zdroje:
* Jaderná energie : útlum, nebo rozvoj? : sborník textů. Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2007. 122 s. ISBN 978-80-86547-78-7.
* Jaderná energie. 2., upr. vyd. Praha : Atypo, 2003.  s. 9-10, 25. ISBN 80-902378-5-1.

 
Vzhledem k tomu, že je Váš dotaz poměrně odborný, doporučili bychom Vám ho konzultovat i se specializovanými pracovišti:
* ČEZ - informační centra
(http://www.cez.cz/cs/kontakty/dalsi-kontakty/informacni-centra.html)
* vysoké školy  - např. katedra energetiky VŠB-TU
(http://www1.vsb.cz/ke/czech/index.htm).


Technika, technologie, inženýrství

Národní knihovna ČR

Čtvrtek 13.11.2008 11:50

Ne

Akce dokumentů