citace zákonů


citace zákonů

Prosím Vás, jak mám v bakalářské práci citovat zákon? Co všechno je nutné uvést k použitému zákonu v použíté literatuře v bak. práci?

Kolegové s Knihovnického institutu NK ČR jsou toho názoru, že přesné informace o tom jak citovat, by Vám měl poskytnout Váš vedoucí práce.
Ne vždy totiž vedoucí práce vyžaduje citování dokumentů na základě českých norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197).

Není-li v normě výslovně uveden příklad citace zákona, je třeba postupovat jako v případě běžného dokumentu (citovat zákon jako dokument, který nemá autora)

Můžete také zvolit variantu citování zdrojového dokumentu, z nějž jste zákon čerpala, např.

Zákon č. 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých. (název psán kurzívou) In Autorské právo, prumyslová práva podle stavu k 13.5. 1998.
Ostrava: Sagit, 1998. ISBN 80-7208-069-5.

Setkali jsme se také s citováním dokumentu pouze pod jeho názvem Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonu (Autorský zákon) č. 21/2000 Sb. (psáno kurzívou)

Podrobnější informace o tom, jak postupovat při citování dokumentů dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197) naleznete na těchto stránkách:

BOLDIŠ, Petr. Citace a citování [online].
Publikováno 2004 [cit. 2005-12-15]. Dostupné z:http://www.sic.czu.cz/info/citace.pdf/.

BRATKOVÁ, Eva. Bibliografické odkazy a citace [online]. Publikováno 1996-11-06 [cit. 2005-12-15]. Dostupné z:http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html/.

Vaší pozornosti doporučujeme také elektronický generátor citací na webové adrese:
Projekt Bibliografické citace dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [online].
Publikováno 2004 - 2005 [cit. 2005-12-15]. Dostupné z:http://www.citace.com/.


Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Národní knihovna ČR

Neděle 18.12.2005 13:55

Ne

Akce dokumentů